ДСТУ 6010:2008 Петрушка молода свіжа. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕТРУШКА МОЛОДА СВІЖА
Технічні умови

ДСТУ 6010:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук (ІОБ УААН), ТК 71 «Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал»

РОЗРОБНИКИ: Л. Бєлашова; Г. Бондаренко, канд. біол. наук; В. Гончаренко, д-р с.-r. наук (науковий керівник); І. Гордієнко, канд. с.-г. наук; Т. Горова, д-р с.-г. наук; С. Даценко; Г. Яровий, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 487

3 На заміну РСТ УССР 288-89, РСТ УССР 302-89

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

6 Пакування

7 Маркування

8 Правила приймання

9 Методи контролювання

10 Транспортування та зберігання

11 Гарантії виробника

12 Вимоги щодо безпеки

13 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Коди продукції згідно з ДК 016

Додаток Б Перелік сортів петрушки

Додаток В Харчова та енергетична цінність 100 г продукту

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕТРУШКА МОЛОДА СВІЖА
Технічні умови

ПЕТРУШКА МОЛОДАЯ СВЕЖАЯ
Технические условия

NEW FRESH PARSLEY
Specifications

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на свіжу петрушку-листки та коренеплоди петрушки молодої з листками (Petroselinum crispum (Mill.)), які заготовляють і реалізовують у свіжому вигляді та для промислового перероблення.

1.2 Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 5.4 і 5.5, розділах 12 та 13 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини», зміна від 26 жовтня 2005 року № 2809-IV (ст. 38, п. 1)

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 2052-92 Піддони ящикові спеціалізовані для картоплі, овочів, фруктів та баштанних культур. Технічні умови

ДСТУ 2175-93 Овочі. Терміни та визначення

ДСТУ 2177-93 Коренеплоди та бульбоплоди. Терміни та визначення

ДСТУ ISO 874-2002 Фрукти та овочі свіжі. Відбирання проб

ДСТУ EN 12014-2-2001 Продукти харчові. Визначення вмісту нітрату і/або нітриту. Частина 2. Метод високоефективної рідинної хроматографії/іонообмінної високоефективної рідинної хроматографії для визначення вмісту нітрату в овочевих продуктах

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.1.3.11-84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги щодо охорони поверхневих і підземних вод від забруднення мінеральними добривами)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ (Охорона природи. Атмосфера. Загальні вимоги до методів визначання забруднювальних речовин)

ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ (Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги щодо методів визначання забруднювальних речовин)

ГОСТ 17.4.3.05-86 Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения (Охорона природи. Ґрунти. Вимоги щодо стічних вод та їх осадів для зрошення та удобрення)

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 7194-81 Картофель свежий. Правила приемки и методы определения качества (Картопля свіжа. Правила приймання та методи визначання якості)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 17812-72 Ящики дощатые многооборотные для овощей и фруктов. Технические условия (Ящики дощаті багатообертові для овочів і фруктів. Технічні умови)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування із застосовуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26927-86 Сырьё и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырьё и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсических элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырьё и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырьё и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырьё и продукты пищевые. Метод определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырьё и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырьё и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28038-89 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина (Продукти переробляння плодів та овочів. Методи визначання мікотоксину патуліну)

ГОСТ 30349-96 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов (Плоди, овочі та продукти їх переробляння. Методи визначання залишкової кількості хлорорганічних пестицидів).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online