ДСТУ 4927:2008 Консерви-напівфабрикати для ресторанного господарства. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНСЕРВИ-НАПІВФАБРИКАТИ
ДЛЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Технічні умови

ДСТУ 4927:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)

РОЗРОБНИКИ: Ю. Пилипенко, канд. екон. наук; Л. Філіпова; І. Мазуренко, канд. техн. наук (науковий керівник); С. Галкіна, канд. техн, наук; Т. Опаренюк; Т. Соколова; Л. Хрущ

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 лютого 2008 р. № 73

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Характеристики

5.2 Вимоги до сировини, напівфабрикатів та матеріалів

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

8 Маркування

9 Пакування10 Правила транспортування та зберігання

11 Методи контролювання

12 Правила приймання

13 Гарантії виробника

Додаток А Коди ДКПП

Додаток Б Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) консервів

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНСЕРВИ-НАПІВФАБРИКАТИ
ДЛЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Технічні умови

КОНСЕРВЫ-ПОЛУФАБРИКАТЫ
ДЛЯ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА
Технические условия

CANNED NALF-F\N\SHED PRODUCTS
FOR RESTAURANT KEEPING
Specifications

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на консерви-напівфабрикати для ресторанного господарства (далі — консерви), виготовлені зі свіжих або консервованих, пасерованих у свинячому жирі або олії овочів із доданням томатної пасти, цукру, солі, прянощів та інших компонентів, підготовлених відповідним чином.

Консерви-напівфабрикати призначені для використання в мережі ресторанного господарства.

Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2, розділах 6 і 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 289-91 Селера коренева свіжа. Технічні умови

ДСТУ 343-91 Петрушка коренева свіжа. Технічні умови

РСТ УССР 344-91 Пастернак свіжий. Технічні умови

ДСТУ 2074-92 Продукти переробки овочів і фруктів. Терміни та визначення

ДСТУ 2450-94 Оцет спиртовий харчовий натуральний. Технічні умови

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3234-95 Цибуля ріпчаста свіжа. Технічні умови

ДСТУ 3235-95 Устатковання овочефруктопереробної промисловості. Вимоги безпеки

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови

ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила

ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361-2008 Цукор білий. Технічні умови

ДСТУ 4912:2008 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Методи визначання вмісту домішок рослинного походження

ДСТУ 4913:2008 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Методи визначання вмісту мінеральних домішок

ДСТУ 4939:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів. Консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Методи визначання вмісту хлоридів

ДСТУ 4941:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів. Консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Методи визначення вмісту жиру

ДСТУ 4947:2008 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Методи визначання вмісту мікотоксину патуліну

ДСТУ 4957:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначання титрованої кислотності

ДСТУ 4958:2008 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Методи визначення сорбінової кислоти

ДСТУ 5081:2008 Продукти томатні концентровані. Загальні технічні умови

ДСТУ 5093:2008 Консерви. Готування розчинів реактивів, фарб, індикаторів і поживних середовищ, які застосовують у мікробіологічному аналізуванні

ДСТУ 6010:2008 Петрушка молода свіжа. Технічні умови

ДСТУ 6042:2008 Продукти харчові. Методи виявлення ботулінічних токсинів і Clostridium botulinum

ДСТУ 6045:2008 Фрукти, овочі та продукти перероблення, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Методи визначання pH

ДСТУ 7040:2009 Фрукти, овочі та продукти їх переробляння, консерви м'ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб до лабораторних аналізів

ДСТУ Банки металеві для консервів. Технічні умови

ДСТУ Кришки металеві до скляних банок і пляшок з вінцем горловини типу І, типу III, типу IV. Загальні технічні умови

ДСТУ Продукти перероблення овочів і фруктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ Продукти харчові. Готування проб для мікробіологічних аналізів

ДСТУ Продукти харчові. Метод визначання дріжджів та плісеневих грибів

ДСТУ Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних та факультативно- анаеробних мікроорганізмів

ДСТУ Продукти харчові. Методи визначання молочнокислих мікроорганізмів

ДСТУ Продукти харчові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізів

ДСТУ Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів

ДСТУ Продукти харчові консервовані. Методи визначання органолептичних показників, маси нетто чи об’єму та масової частки складових частин

ДСТУ Продукти харчові консервовані. Методи контролювання зовнішнього вигляду, герметичності тари та стану внутрішньої поверхні металевої тари

ДСТУ Фрукти, овочі та продукти перероблення. Правила приймання, методи відбирання проб

ДСТУ ISO 780-2001 Паювання. Графічне марковання щодо поводження з товарами

ДСТУ ISO 2447:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту олова

ДСТУ ISO 3634:2004 Продукти овочеві. Визначання вмісту хлоридів (контрольний метод)

ДСТУ ISO 6561:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту кадмію. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ISO 6632-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання леткої кислотності

ДСТУ ISO 6633-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту свинцю. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ISO 6634:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту миш’яку спект­рометричним методом із застосуванням діетилдитіокарбамату

ДСТУ ISO 6636-2:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту цинку. Частина 2.Спектрометричний метод атомної абсорбції

ДСТУ ISO 6636-3-2001 Продукти перероблення овочів і фруктів. Визначання вмісту цинку. Частина 3.Спектрометричний метод із застосуванням дитизону

ДСТУ ISO 6637-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту ртуті. Спектро­метричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ГОСТ 5717.2:2006 Банки скляні для консервів. Основні параметри та розміри

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодобезпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека.Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны(ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна без­пека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП.Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи венти­ляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросоввредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила установлен­ня допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия (Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальніметалеві. Технічні умови)

ГОСТ 490-79 Кислота молочная пищевая. Технические условия (Кислота молочна харчова. Технічніумови)

ГОСТ 1128-75 Масло хлопковое рафинированное. Технические условия (Олія бавовникова рафіно­вана. Технічні умови)

ГОСТ 1721-85 Морковь столовая свежая заготовляемая и поставляемая. Технические условия(Морква столова свіжа, яку заготовляють та постачають. Технічні умови)

ГОСТ 1724-85 Капуста белокочанная свежая заготовляемая и поставляемая. Технические условия(Капуста білоголова свіжа, яку заготовляють та постачають. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна.Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 3858-73 Капуста квашеная. Технические условия (Капуста квашена. Технічні умови)

ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия (Банки скляні для консервів.Технічні умови)

ГОСТ 5981-88 (ИСО 1361-83, ИСО 3004-1-86) Банки металлические для консервов. Техническиеусловия (Банки металеві для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 6968-76 Кислота уксусная лесохимическая. Технические условия (Кислота оцтова лісохі­мічна. Технічні умови)

ГОСТ 8756.1-79 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептическихпоказателей, массы нетто или объема и массовой доли составных частей (Продукти харчові консервовані.Методи визначання органолептичних показників, маси нетто чи об’єму та масової частки складників)

ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые консервированные. Методы определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары (Продукти харчові консервовані. Методи визначання зовнішнього вигляду, герметичності тари та стану внутрішньої поверхніметалевої тари)

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcusaureus (Продукти харчові. Методи виявлення та визначання кількості Staphylococcus aureus)

ГОСТ 10444.8-88 Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus (Продукти харчові.Метод визначання Bacillus cereus)

ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Clostridium perfringens (Продукти харчові.Метод визначання Clostridium perfringens)

ГОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Методы определения молочнокислых микроорганизмов(Продукти харчові. Методи визначання молочнокислих мікроорганізмів)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продуктихарчові. Метод визначання дріжджів і плісеневих грибів)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробныхи факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезо-фільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 13799-81 Продукция плодовая, ягодная, овощная и грибная консервированная. Упаковка,маркировка, транспортирование и хранение (Продукція плодова, ягідна, овочева та грибна консервована. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия (Лінійки креслярські. Технічні умови)

ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические условия (Лист лавровий сухий. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідне контролювання продукції. Основні положення)

ГОСТ 25292-82 Жиры животные топленые пищевые. Технические условия (Жири тваринні топленіхарчові. Технічні умови)

ГОСТ 25749-83 Крышки металлические для стеклянной тары с венчиком горловины типа III. Технические условия (Кришки металеві для скляної тари з вінцем горловини типу III. Технічні умови)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб(Продукти переробляння плодів і овочів. Правила приймання, методи відбирання проб)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Готування проб для мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясо-растительные. Подготовка проб для лабораторных анализов (Продукти переробляння плодів і овочів, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб для лабораторного аналізування)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти хар­чові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определениясодержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти хар­чові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продуктихарчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продуктихарчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения цинка (Сировина та продуктихарчові. Методи визначання цинку)

ГОСТ 26935-86 Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова (Продукти харчові консервовані. Метод визначання олова)

ГОСТ 28561-90 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сухих веществ или влаги (Продукти переробляння плодів і овочів. Методи визначання сухих речовин або вологи)

ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый. Технические условия (Прянощі. Перець чорний та білий. Технічні умови)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичныхелементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности (Консерви. Методвизначання промислової стерильності).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online