ДСТУ 4478:2005 Продукти перероблення барди зернової післяспиртової. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ
БАРДИ ЗЕРНОВОЇ ПІСЛЯСПИРТОВОЇ
Загальні технічні умови

ДСТУ 4478:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2006

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів Державного департаменту продовольства Міністерства аграрної політики України

РОЗРОБНИКИ: О. Говорова; М. Кошель, канд. техн. наук; С. Олійнічук, д-р техн. наук (керівник розробки)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 21 листопада 2005 р. № 338

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги безпеки

6 Вимоги охорони довкілля

7 Маркування

8 Пакування

9 Правила транспортування та зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ
БАРДИ ЗЕРНОВОЇ ПІСЛЯСПИРТОВОЇ
Загальні технічні умови

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ
БАРДЫ ЗЕРНОВОЙ ПОСЛЕСПИРТОВОЙ
Общие технические условия

PRODUCTS OF PROCESSING
FROM SLOP NATIVE GRAIN AFTER-ALCOHOL
General specifications

Чинний від 2006-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на продукти перероблення барди зернової нативної — вологий концентрат зернової барди, збагачувач кормовий сухий, барду зернову суху, фугат зернової барди упарений (далі за текстом — продукти перероблення барди), що їх використовують для виробництва комбікормів та кормосумішей і для годівлі усіх видів сільськогосподарських тварин, птиці та риби, а також для підживлення сільськогосподарських угідь.

Вимоги до якості продуктів перероблення барди, що забезпечують їх безпечність для життя тварин, птиці, риби та охорони довкілля, викладені в розділах 4, 5.

Під час розробляння цього стандарту було використано деклараційний патент України на винахід № 63610 А «Кормовий білковий продукт».

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3296-95 Виробництво етилового спирту з харчової сировини. Терміни та визначення

ДСТУ 3570-97 (ГОСТ 13496.7-97) Зерно фуражне, продукти його переробки. Комбікорми. Методи визначення токсичності

ДСТУ ISO 5983-2003 Корми для тварин. Визначання вмісту азоту і обчислення вмісту сирого білка методом К’єльдаля

ДСТУ ISO 6492-2003 Корми для тварин. Визначання вмісту жиру

ДСТУ ISO 6651-2003 Корми для тварин. Визначання вмісту афлатоксину В1

ДСТУ ISO 6865-2004 Корми для тварин. Визначання вмісту сирої клітковини методом проміжного фільтрування

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (Шкідливі речовини. Класифікація та вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (Засоби захисту працівників. Загальні вимоги та класифікація)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона довкілля. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 2226-88 (ISO 6590-1-83, ISO 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия (Нитки швейні бавовняно-паперові та синтетичні. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання лабораторне порцелянове. Технічні умови)

ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общетехнические условия (Цистерни для харчових рідин, що їх встановлюють на автотранспортні засоби. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 12302-83 Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия (Пакунки з полімерних та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб (Комбікорми, сировина. Методи відбирання проб)

ГОСТ 13496.2-91 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сырой клетчатки (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання сирої клітковини)

ГОСТ 13496.3-92 (ISO 6496-83) Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения влаги (Комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вологи)

ГОСТ 13496.4-93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту азоту та сирого протеїну)

ГОСТ 13496.9-96 Комбикорма. Методы определения металломагнитной примеси (Комбікорми. Методи визначання металомагнітної домішки)

ГОСТ 13496.15-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания сырого жира (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту сирого жиру)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14961-91 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия (Нитки лляні та лляні з хімічними волокнами. Технічні умови)

ГОСТ 23462-95 Продукция комбикормовой промышленности. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Продукція комбікормової промисловості. Правила приймання. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26226-95 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сырой золы (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання сирої золи)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-86 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения меди (Сировина та продукти харчові. Метод визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца (Сировина та продукти харчові. Метод визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Метод визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online