ДСТУ 3570-97 Зерно фуражне, продукти його переробки, комбікорми. Методи визначення токсичності (ГОСТ 13496.7-97, IDT). З Поправкою (ІПС № 4-1999)

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗЕРНО ФУРАЖНЕ, ПРОДУКТИ
ЙОГО ПЕРЕРОБКИ, КОМБІКОРМИ
Методи визначення токсичності

ДСТУ 3570—97
(ГОСТ 13496.7—97)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Київським інститутом хлібопродуктів, Інститутом ветеринарної медицини УААН, Всеросійським науково-дослідним інститутом комбікормової промисловості (АООТ «ВНИИКП») і Санкт-Петербурзьким Державним технологічним інститутом

2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 26 травня 1997 р. № 298

ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 27 лютого 1998 р. № 125

3 НА ЗАМІНУ ГОСТ 13496.7—92

4 РОЗРОБНИКИ: Г. Д. Гуменюк, В. І. Левченко, В. Я. Шаблій, В. П. Сапейко, А. Ф. Ображей, Т. Я. Атражева, Н. В. Лісіцина, С. Н. Шкатова, Т. К. Новосельцева, О. Г. Цвильов, Є. Н. Харенко, А. О. Гроздов, Д. О. Виноходов, В. О. Виноходов, А. І. Гінак, А. С. Дудирєв

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Методи відбору проб

4 Визначення токсичності біопробою на кролях (основний метод)

5 Визначення токсичності біопробою на інфузоріях тетрахімена піріформіс

6 Визначення токсичності біопробою на інфузоріях стілоніхіях

7 Визначення токсичності біопробою на інфузорії колподи

8 Вимоги безпеки

Додаток А Бібліографія

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗЕРНО ФУРАЖНЕ, ПРОДУКТИ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ, КОМБІКОРМИ
Методи визначення токсичності

ЗЕРНО ФУРАЖНОЕ, ПРОДУКТЫ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ, КОМБИКОРМА
Методы определения токсичности

FEED GRAIN, GRAIN BY PRODUCTS, COMPOUND FEEDS
Methods for the determination of toxicity

Чинний від 1999—07—01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на всі види фуражного зерна, продукти його переробки і комбікорми.

Стандарт встановлює основний (арбітражний) метод визначення токсичності біопробою на шкірі кроля та взаємозамінні пришвидшені методи — біопробою на інфузоріях тетрахімена піріформіс (Tetryhymena pyriformis) і інфузоріях стілоніхіях (Stylonychia) і інфузоріях колподах (Colpoda steinii).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ГОСТ 12.1.030—81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 171—81 Дрожжи пекарские прессованные. Технические условия

ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 2603—79 Ацетон. Технические условия

ГОСТ 2715—75 Сетки металлические проволочные

ГОСТ 4328—77 Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 6038—79 Д-глюкоза. Технические условия

ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9147—80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 12026—76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 13496.0—80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб

ГОСТ 13586.3—83 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 13805—76 Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия

ГОСТ 17299—78 Спирт этиловый технический. Технические условия

ГОСТ 18300—87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 22967—90 Шприцы медицинские инъекционные многократного применения. Технические условия

ГОСТ 24104—88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 27668—88 Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб

ГОСТ 29169—91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой. Технические условия

ГОСТ 29227—91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29228—91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online