ДСТУ EN 1317-5:2019 Дорожні стримувальні системи. Частина 5. Вимоги до продукції та оцінювання відповідності дорожніх стримувальних систем (EN 1317-5:2007 + А2:2012; АС:2012, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОРОЖНІ СТРИМУВАЛЬНІ СИСТЕМИ
Частина 5. Вимоги до продукції
та оцінювання відповідності дорожніх стримувальних систем

ДСТУ EN 1317-5:2019
(EN 1317-5:2007 + А2.2012; АС:2012, IDT) 

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 19 вересня 2019 р. № 286 з 2020-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1317-5:2007 + А2:2012 Road restraint systems — Part 5: Product requirements and evaluation of conformity for vehicle restraint systems (Дорожні стримувальні системи. Частина 5. Вимоги до продукції та оцінка відповідності дорожніх стримувальних систем) і внесений з дозволу EN. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-який спосіб залишаються за EN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

4.1 Ударні характеристики

4.2 Висота комбінованих пішохідних огорож

4.3 Довговічність

5 Технічний опис дорожньої стримувальної системи

5.1 Загальні положення

5.2 Опис стримувальної системи

5.3 Особливості модифікацій системи

5.4 Вимоги до встановлення

6 Оцінювання відповідності

6.1 Загальні положення

6.2 Типові випробування

6.3 Контроль на виробництві

6.4 Дослідні зразки

7 Випадки відхилів від технічних вимог

8 Установлення дорожніх стримувальних систем

Додаток А (обов’язковий) Модифікації дорожніх стримувальних систем, випробуваних згідно з EN 1317-1, EN 1317-2, EN 1317-3 ТА ENV 1317-4

Додаток В (довідковий) Перелік можливих змін до вимог розділів 4, 5 та 6

Додаток С (обов’язковий) Стійкість до прибирання снігу

Додаток ZA (довідковий) Розділи цього стандарту, спрямовані на виконання Директиви ЄС щодо будівельної продукції

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1317-5:2019 (EN 1317-5:2007 + А2:201; АС:2012, IDТ) «Дорожні стримувальні системи. Частина 5. Вимоги до продукції та оцінювання відповідності дорожніх стримувальних систем», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1317-5:2007 + А2:2012 (версія en) Road restraint systenis — Part 5: Product requirenients and evaluation of conformity for vehicle restraint systems. Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні до роги і транспортні споруди». У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ», «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Назву», «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Вступ» та «Передмову» до EN 1317-5:2007 + А2.2012 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— зміни в тексті позначено подвійною рискою на берегах сторінок.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОРОЖНІ СТРИМУВАЛЬНІ СИСТЕМИ
Частина 5. Вимоги до продукції та оцінювання відповідності дорожніх стримувальних систем

ROAD RESTRAINT SYSTEMS
Part 5. Product requirements and evaluation of conformity for vehicle restraint systems

Чинний від 2020-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до оцінювання відповідності таких транспортних стримувальних систем:

a) огорожі бар’єрного типу;

b) амортизаційних пристроїв;

c) початкових та кінцевих конструкцій (набудуть чинності, коли NV 1317-4 стане EN);

d) перехідних конструкцій (набудуть чинності, коли ENV 1317-4 стане EN);

e) комбінованих пішохідних огорож (лише стосовно стримування автомобілів).

Цей стандарт не встановлює вимоги до пішохідних огорож.

Цей стандарт установлює вимоги щодо оцінки стійкості до атмосферного впливу.

Цей стандарт не містить інших вимог довговічності (наприклад, морське середовище, стирання абразивами).

Цей стандарт не встановлює вимоги до огорож дорожніх тимчасових.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 206-1 Concrete — Part 1: Specification, performance, production and conformity

EN 335-1 Durability of wood and wood-based products — Definition of use classes — Part 1: General

EN 335-2 Durability of wood and wood-based products — Definition of use classes — Part 2: Application to solid wood

EN 1317-1 Road restraint systems — Part 1: Terminology and general criteria for test methods

EN 1317-2:2010 Road restraint systems — Part 2: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety barriers including vehicle parapets

EN 1317-3:2010 Road restraint systems — Part 3: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for crash cushions

ENV 1317-4:2001 Road restraint systems — Part 4: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for terminals and transitions of safety barriers

prEN 1317-6 Road restraint systems — Pedestrian restraint systems, pedestrian parapet 

EN 10346 Continuously hot-dip coated steel flat products — Technical delivery conditions

EN 13369 Common rules for precast concrete products

EN ISO 1461 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles — Specifications and test methods (ISO 1461:1999)

EN ISO 9001:2008 Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2008).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 206-1 Бетон. Частина 1. Технічні умови, характеристики, виробництво та відповідність

EN 335-1 Довговічність деревини та виробів з неї. Визначення класів використання. Частина 1. Загальні вимоги

EN 335-2 Довговічність деревини та виробів з неї. Визначення класів використання. Частина 2. Застосування твердої деревини

EN 1317-1 Дорожні стримувальні системи. Частина 1. Терміни та загальні методи випробування

EN 1317-2:2010 Дорожні стримувальні системи. Частина 2. Класи експлуатаційних характеристик, критерії прийнятності ударних випробувань та методи випробування огороджень бар'єрного та парапетного типів

EN 1317-3:2010 Дорожні стримувальні системи. Частина 3. Класи експлуатаційних характеристик, критерії прийнятності ударних випробувань та методи випробування пристроїв амортизаційних дорожніх

ENV 1317-4:2001 Дорожні стримувальні системи. Частина 4. Класи експлуатаційних характеристик, критерії прийнятності ударних випробувань та методи випробування початкових, кінцевих та перехідних конструкцій огорож бар’єрного типу

prEN 1317-6 Дорожні стримувальні системи. Стримувальні системи для пішоходів. Пішохідні огорожі

EN 10346 Вироби плоскі сталеві з покривом, нанесеним методом безперервного гарячого занурювання. Технічні умови постачання

EN 13369 Загальні правила для збірних залізобетонних виробів

EN ISO 1461 Гаряче цинкування чавунних та сталевих виробів. Технічні характеристики та методи випробування (ISO 1461:1999)

EN ISO 9001:2008 Системи керування якістю. Вимоги (ISO 9001:2008).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online