ДСТУ 7104:2009 Пиво. Методи визначання спирту, дійсного екстракту та розраховування сухих речовин у початковому суслі

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПИВО
Методи визначання спирту, дійсного екстракту
та розраховування сухих речовин у початковому суслі

ДСТУ 7104:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «Укрпиво» у формі закритого акціонерного товариства

РОЗРОБНИКИ: Г. Коренькова (науковий керівник); М. Лавріненко; Р. Бєлошицька; О. Матвійчук; В. Мосендз; О. Прусакова; Н. Шапошнікова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 9 листопада 2009 р. № 402

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 12787-81)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Дистиляційний метод

5 Рефрактометричний метод визначання масової частки спирту та масової частки дійсного екстракту

6 Розраховування масової частки сухих речовин у початковому суслі

7 Комплексний метод аналізування пива за допомогою Beer Analyzer

8 Оформлювання результатів

9 Вимоги щодо безпеки

10 Вимоги щодо кваліфікації оператора

Додаток А Установка для відгону спирту

Додаток Б Залежність масової частки спирту від відносної густини дистиляту

Додаток В Коефіцієнт поправок К2 для розраховування масової частки сухих речовин у початковому суслі

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПИВО
Методи визначання спирту, дійсного екстракту
та розраховування сухих речовин у початковому суслі

ПИВО
Методы определения спирта, действительного экстракта
и расчет сухих веществ в начальном сусле

BEER
Methods for determination of spirit, actual extract and estimation
of dry substances in the initial must

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на пиво і встановлює методи визначання спирту, дійсного екстракту в пиві та розраховування сухих речовин у початковому суслі.

Вимоги щодо безпеки персоналу подано в розділі 9.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДСТУ 3139-95 Пивоварство. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4853:2007 Пиво. Правила приймання та методи відбирання проб

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывоопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4220-75 Калий двухромовокислый. Технические условия (Калій двохромовокислий. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистилированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та жарил ьні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 22524-77 Пикнометры стеклянные. Технические условия (Пікнометри скляні. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та облацнання лабораторне скляне. Тили, основні параметри та розміри)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online