ДСТУ 4282:2018 Солод пивоварний ячмінний. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОЛОД ПИВОВАРНИЙ ЯЧМІННИЙ
Загальні технічні умови

ДСТУ 4282:2018

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пиво та безалкогольні напої» (ТК 67), Приватне акціонерне товариство «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 14 листопада 2018 р. № 415 з 2019-03-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 4282:2004

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Маркування

8 Пакування

9 Правила транспортування та зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Гарантії виробника

Додаток А (обов’язковий) Коди ДКПП згідно з ДК 016

Додаток Б (обов’язковий) Таблиця відношення кольору солоду в одиницях ЕВС до кольору в см3 розчину йоду концентрацією 0,1 моль/дм3 на 100 см3 води

Додаток В (довідковий) Посвідчення (сертифікат) якості №

Додаток Г (довідковий) Таблиця залежності відносної густини лабораторного сусла (фільтрату) від масової частки екстракту

Додаток Д (довідковий) Компаратор

Додаток Ж (довідковий) Таблиця залежності відносної густини розведеного лабораторного сусла від об’єму води, що додають, і від масової частки екстракту

Додаток К (довідковий) Установка для визначення в’язкості сусла (пива)

Додаток Л (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОЛОД ПИВОВАРНИЙ ЯЧМІННИЙ
Загальні технічні умови

BREWING BARLEY MALT
General technical specifications

Чинний від 2019-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на солод пивоварний ячмінний, призначений для використання в харчовій промисловості.

Вимоги щодо якості солоду викладено в розділі 4; безпеки та охорони довкілля — у розділах 5 та 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3139:2015 Пивоваріння. Терміни та визначення понять

ДСТУ 3769-98 Ячмінь. Технічні умови

ДСТУ 7104:2009 Пиво. Методи визначення спирту, дійсного екстракту та розраховування сухих речовин у початковому суслі

ДСТУ 7258:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для кислотно-лужного титрування та визначення їхньої молярної концентрації

ДСТУ 7259:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для окислювально-відновного титрування та визначення їхньої молярної концентрації

ДСТУ 7274:2012 Хімічні реактиви. Реактиви, розчини для аналізу та матеріали допоміжні. Методи готування

ДСТУ 8056:2015 Реактиви та особливо чисті речовини. Методи готування розчинів індикаторів

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ EN 60350-1:2017 (EN 60350-1:2016, IDT) Прилади електричні кухонні побутові. Частина 1. Плити, духові шафи, парові духові шафи та грилі. Методи вимірювання функційних характеристик

ДСТУ ISO 648:2015 (ISO 648:2008, IDT) Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою

ДСТУ ISO 1042:2005 Посуд лабораторний скляний. Колби мірні з однією позначкою (ISO 2042:1998, IDT)

ДСТУ ISO 3507:2016 (ISO 3507:1999, IDT) Лабораторні вироби зі скла. Пікнометри

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевірення (ISO 3696:1987, IDT).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online