ДСТУ EN 12823-1:2005 Продукти харчові. Визначення вмісту вітаміну А методом рідинної хроматографії високороздільної здатності. Частина 1. Вимірювання ало-транс-ретинолу і 13-цисретинолу (EN 12823-1:2000, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ
Визначення вмісту вітаміну А методом
рідинної хроматографії
високороздільної здатності
Частина 1. Вимірювання ало-транс-ретинолу
і 13-цис-ретинолу
(EN 12823-1:2000, IDT)

ДСТУ EN 12823-1:2005

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Інститут кормів Української академії аграрних наук; Науково-методичний центр з проблем кормових ресурсів та кормовиробництва УААН

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Палац; В. Петриченко, д-р с.-г. наук; Л. Прокопенко, канд. біол. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 3 березня 2005 р. № 57 з 2006-07-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 12823-1:2005 ідентичний з EN 12823-1:2000 Foodstuffs — Determination of vitamin A by high performance liquid chromatography — Part 1: Measurement of all-trans-retinol and 13-cis-retinol (Продукти харчові. Визначення вмісту вітаміну А методом рідинної хроматографії високороздільної здатності. Частина 1. Вимірювання ало-транс-ретинолу і 13-цис-ретинолу) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використання Європейських стандартів в будь-якій формі і будь-яким способом залишається за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Принцип методу

4 Реактиви

5 Обладнання

6 Відбирання проб

7 Порядок випробовування

8 Обчислювання результатів

9 Точність

10 Протокол випробовування

Додаток А Приклади хроматограм рідинного хроматографа високороздільної здатності

Додаток В Дані точності

Додаток С Альтернативні системи рідинного хроматографа високороздільної здатності

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 12823-1:2000 Foodstuffs — Determination of vitamin A by high performance liquid chromatography — Part 1: Measurement of all-trans-retinol and 13-cis-retinol (Продукти харчові. Визначення вмісту вітаміну А методом рідинної хроматографії високороздільної здатності. Частина 1. Вимірювання ало-транс-ретинолу і 13-цис-ретинолу).

Відповідальний за цей стандарт — Інститут кормів Української академії аграрних наук, на який покладено функції базової організації із стандартизації в галузі «Виробництво та використання кормів».

Стандарт містить вимоги до методики проведення випробовувань, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— міжнародні стандарти ISO 3696 і ISO 5555 прийняті в Україні як ДСТУ ISO 3696:2003 та ДСТУ ISO 5555:2003.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ
Визначення вмісту вітаміну А методом
рідинної хроматографії високороздільної здатності
Частина 1. Вимірювання ало-транс-ретинолу і 13-цис-ретинолу

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Определение содержания витамина А методом
жидкостной хроматографии высокоразделительной способности
Часть 1. Измерение алло-транс-ретинола и 13-цис-ретинола

FOODSTUFFS
Determination of vitamin A by high-performance liquid chromatography
Part 1. Measurement of all-trans-retinol and 13-cis-retinol

Чинний від 2006-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює метод для визначання вітаміну А в продуктах харчування методом рідинної хроматографії високороздільної здатності. Визначання вмісту вітаміну А складається з вимірювання ало-транс-ретинолу, 13-цис-ретинолу і p-каротину. Ця частина стандарту охоплює вимірювання ало-транс-ретинолу і 13-цис-ретинолу.

Екстракт, отриманий після омилення за цим методом, може бути використаним для визначання p-каротину, як описано в EN 12823-2:1999 «Вимірювання β-каротину».

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації.

EN ISO 3696 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (ISO 3696:1987)

EN ISO 5555 Animal and vegetable fats and oil — Sampling (ISO 5555:1991).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 3696 Вода для проведення лабораторних аналізів. Специфікація і випробувальні методи (ISO 3696:1987)

EN ISO 5555 Тваринні і рослинні жири та олії. Відбирання проб (ISO 5555:1991).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online