ДСТУ 7046:2009 Вироби хлібобулочні. Укладання, зберігання і транспортування

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ХЛІБОБУЛОЧНІ
Укладання, зберігання і транспортування

ДСТУ 7046:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Хлібобулочні та макаронні вироби» (ТК 153) спільно з ЦКВЛ Укоопспілки, Всеукраїнською асоціацією пекарів

РОЗРОБНИКИ: Л. Білічак; Т. Даниленко; Г. Кулічкін (науковий керівник); О. Погоріла; Т. Пшенична; Н. Сукретна; Б. Шестопалов, канд. екон. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 червня 2009 р. № 233

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8227-56)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги щодо укладання, зберігання і транспортування

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ХЛІБОБУЛОЧНІ
Укладання, зберігання і транспортування

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ
Укладывание, хранение и транспортирование

BAKERY PRODUCTS
Stowage, storage and transportation

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на хліб, хлібобулочні вироби, вироби зниженої вологості та установлює вимоги щодо їх укладання, зберігання і транспортування на виробничому підприємстві та у торгівельній мережі.

Вимоги щодо безпечності процесів укладання, зберігання і транспортування викладено у розділах 5 та 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2120-93 Хлібопекарське виробництво. Терміни та визначення

ДСТУ 2890-94 Тара і Транспортування. Терміни та визначення

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online