ДСТУ ISO 5529:2014 Пшениця. Визначання індексу седиментації методом Зелені (ISO 5529:2007, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПШЕНИЦЯ
Визначання індексу седиментації
методом Зелені
(ISO 5529:2007, IDT)

ДСТУ ISO 5529:2014

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний аграрний університет України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Гуменюк, д-р с.-г. наук (науковий керівник), Н. Проценко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 грудня 2014 р. № 1485 з 2015-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 5529:2007 Wheat — Determination of the sedimentation index — Zeleny test (Пшениця. Визначання індексу седиментації. Метод Зелені)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 На заміну ДСТУ 4251:2003 та зі скасуванням в Україні ГОСТ 30043-93 (ИСО 5529-78)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Реактиви

5.1 Реактиви для седиментаційного аналізування

5.2 Готування розчинів

6 Обладнання

7 Відбирання проб

8 Готування борошна до дослідження

9 Проведення випробування

9.1 Наважка

9.2 Визначання

10 Опрацювання результатів

11 Точність

11.1 Міжлабораторні випробування

11.2 Межі збіжності

11.3 Межі відтворюваності

11.4 Критична різниця

12 Протокол випробування

Додаток А Відбирання проб подрібнених та просіяних кондицій відповідно до різних видів млинків

Додаток В Результати міжлабораторних випробувань

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 5529:2007 Wheat — Detennination of the sedimentation index — Zeleny test (Пшениця. Визначання індексу седиментації. Метод Зелені).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 41 «Зернові культури та продукти їх переробки».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 та «Бібліографії» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— одиниці об’єму рідини мікролітри (мкл), мілілітри (мл) та літри (л) замінено відповідно на кубічні міліметри (мм3), кубічні сантиметри (см3) та кубічні дециметри (дм3) згідно з вимогами ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПШЕНИЦЯ
Визначання індексу седиментації методом Зелені

ПШЕНИЦА
Определение индекса седиментации методом Зелени

WHEAT
Determination of the sedimentation index Zeleny test

Чинний від 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт описує метод, відомий як седиментаційне аналізування методом Зелені для оцінювання якості пшениці визначанням сили борошна.

Цей стандарт застосовують тільки для м’якої пшениці (Triticum aestivum).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче стандартах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 565 Test sieves — Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet — Nominal sizes of openings

ISO 648 Laboratory glassware — One-mark pipettes

ISO 3696 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 565 Лабораторні сита. Металева дротяна тканина, перфорована металева пластина та електроформований лист. Номінальні розміри отворів

ISO 648 Лабораторний скляний посуд. Піпетки з однією позначкою

ISO 3696 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online