ДСТУ 8926:2019 Метрологія. Нівеліри та прилади вертикального проектування оптико-механічні, цифрові, лазерні й рейки нівелірні. Метрологічні та технічні вимоги

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
НІВЕЛІРИ ТА ПРИЛАДИ
ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
ОПТИКО-МЕХАНІЧНІ, ЦИФРОВІ,
ЛАЗЕРНІ Й РЕЙКИ НІВЕЛІРНІ
Метрологічні та технічні вимоги

ДСТУ 8926:2019

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 28 лютого 2018 р. № 66

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: ДП «УкрНДНЦ» від 13 листопада 2019 р. № 352 з 2020-03-30

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Оцінювання метрологічних характеристик оптико-механічних і цифрових нівелірів та оптико-механічних приладів вертикального проектування

5 Метрологічні та технічні вимоги до оптико-механічних і цифрових нівелірів та оптико-механічних приладів вертикального проектування

6 Метрологічні та технічні вимоги до лазерних нівелірів і лазерних приладів вертикального проектування

7 Метрологічні та технічні вимоги до нівелірних рейок

Додаток А (довідковий) Таблиці

Додаток Б (довідковий) Бібліографія

0 ВСТУП

Стандарти серії ДСТУ ISO 17123, на які зазвичай роблять посилання виробники геодезичних приладів, містять методи польових випробувань геодезичних приладів і не містять жодних конкретних вимог до них. Натомість цей стандарт узагальнює конкретні основні метрологічні та пов’язані з ними інші технічні характеристики нівелірів, приладів вертикального проектування та нівелірних рейок. Дотримання вимог цього стандарту може створювати презумпцію відповідності цих приладів суттєвим вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки [1], тому він може бути застосовний під час оцінки відповідності та повірки геодезичних приладів.

За результатами випробувань за цим стандартом типу приладів присвоюють певний клас точності, який може бути критерієм вибору під час виконання певних геодезичних робіт. В експлуатації клас точності приладу підтверджують за результатами повірки. Під час повірки на відповідність цьому стандарту в разі зниження деяких метрологічних характеристик прилад може бути знижено в класі, а не забраковано.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
НІВЕЛІРИ ТА ПРИЛАДИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
ОПТИКО-МЕХАНІЧНІ, ЦИФРОВІ, ЛАЗЕРНІ Й РЕЙКИ НІВЕЛІРНІ
Метрологічні та технічні вимоги

METROLOGY
LEVELSAND ZENITH PLANNERS OPTICAL-MECHANICAL,
DIGITAL, LASER AND LEVELING STAFF
Metrological and technical requirements

Чинний від 2020-03-30

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на засоби вимірювальної техніки (далі — ЗВТ):

— оптико-механічні, цифрові та лазерні нівеліри, призначені для визначення перевищень методом геометричного нівелювання з використанням нівелірних рейок;

— лазерні й оптико-механічні прилади вертикального проектування (далі — ПВП) [4], аналогічні нівелірам конструкцією й принципом дії та призначені для передавання осей та координат по вертикалі;

— нівелірні рейки.

1.2 Цей стандарт установлює нормовані метрологічні та технічні характеристики зазначених в 1.1 ЗВТ.

1.3 За результатами випробувань ЗВТ присвоюють клас точності відповідно до вимог розділів 4—6 цього стандарту. ЗВТ надають найнижчий клас точності, отриманий за результатами випробувань на відповідність будь-яких із зазначених у цьому стандарті вимог. Для цифрових нівелірів окремо присвоюють два класи точності: до цифрового та до оптичного нівеліра.

1.4 Цей стандарт можна застосовувати для оцінки відповідності його вимогам зазначених в 1.1 ЗВТ.

1.5 Цей стандарт можна застосовувати для контролювання метрологічних характеристик зазначених в 1.1 ЗВТ під час їх повірки в експлуатації. Номенклатуру метрологічних та технічних характеристик, які контролюють під час їх повірки в експлуатації, визначають відповідною методикою повірки.

1.6 Цей стандарт не поширюється на нівеліри, ПВП та нівелірні рейки, виготовлені до набуття ним чинності, але його вимоги можна застосовувати під час їх повірки в експлуатації. Номенклатуру метрологічних та технічних характеристик, які контролюють під час повірки ЗВТ, виготовлених до набуття чинності цим стандартом, визначають відповідною методикою повірки. Коли ЗВТ повіряють на відповідність вимогам цього стандарту, йому надають клас точності відповідно до вимог розділів 4—6 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ ISO 17123-2:2006 Оптика та оптичні прилади. Методики випробування геодезичних та знімальних приладів у польових умовах. Частина 2. Нівеліри (ISO 17123-3:2001, IDT)

ДСТУ ISO 17123-6:2006 Оптика та оптичні прилади. Методики випробування геодезичних та знімальних приладів у польових умовах. Частина 6. Лазери обертові (ISO 17123-6:2003, IDT).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online