ДСТУ 4921:2008 Пилопродукція. Оцінювання якості сушіння

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПИЛОПРОДУКЦІЯ
Оцінювання якості сушіння

ДСТУ 4921:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП)

РОЗРОБНИКИ: О. Пінчевська, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Коваль, канд. техн. наук; Н. Марченко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 січня 2008 р. № 18

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Вимоги до якості сушіння

6 Методи контролювання показників якості сушіння

7 Опрацювання результатів

Додаток А Відбирання зразків

Додаток Б Форма протоколу оцінювання якості сушіння партії пилопродукції

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПИЛОПРОДУКЦІЯ
Оцінювання якості сушіння

ПИЛОПРОДУКЦИЯ
Оценка качества сушки

SAWN WOOD
Assessment of drying quality

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод оцінювання якості сушіння пилопродукції (пиломатеріалів і заготовок) хвойних і листяних порід товщиною не більше ніж 100 мм і застосовують для партії сухої пилопродукції, сухих струганих пиломатеріалів і заготовок та для партії пиломатеріалів і заготовок з іншими видами обробляння поверхні.

Якість сушіння визначають за заданою кінцевою та середньою кінцевою вологістю в партії, а також визначають відхили вологості окремих одиниць пилопродукції від середнього значення в партії через середній квадратичний відхил та умовний показник залишкових напружень через відносну деформацію зубців силових секцій для трьох категорій якості сушіння.

Цей стандарт не поширюється на дефекти сушіння пилопродукції: тріщини, жолоблення, забарвлення тощо.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2148-93 Пилопродукція. Терміни та визначення

ДСТУ 2152-93 Вади деревини та дефекти обробки. Терміни та визначення

ДСТУ 2186-93 Деталі і вироби дерев’яні. Терміни та визначення

ДСТУ ЕN 13183-1:2004 Пиломатеріали. Частина 1. Визначення вологості на зразку абсолютно сухим методом

ДСТУ ЕN 13183-2:2004 Пиломатеріали. Частина 2. Визначення вологості на зразку методом електричного опору

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні вимоги)

ГОСТ 6449.1-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для линейных размеров и посадки (Вироби з деревини та деревних матеріалів. Поля допусків для лінійних розмірів та посадки)

ГОСТ 21104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи