ДСТУ EN 1794-1:2019 Устатковання для зниження шуму дорожнього руху. Неакустичні характеристики. Частина 1. Вимоги щодо механічних характеристик та стійкості (EN 1794-1:2018 + АС:2018, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Устатковання для зниження шуму дорожнього руху
НЕАКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Частина 1. Вимоги щодо механічних характеристик та стійкості

ДСТУ EN 1794-1:2019
(EN 1794-1:2018 + АС:2018, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 24 грудня 2019 р. № 493 з 2021-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1794-1:2018 + АС:2018 Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 1: Mechanical performance and stability requirements (Устатковання для зниження шуму дорожнього руху. Неакустичні характеристики. Частина 1. Вимоги щодо механічних характеристик та стійкості) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000, Bmssels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад д з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Вимоги

5.1 Основні положення

5.2 Вітрові навантаження та навантаження внаслідок проїзду транспортних засобів

5.3 Власна вага

5.4 Вплив кам’яних матеріалів

5.5 Безпека в разі зіткнення

5.6 Динамічні дії від снігового очищення: еквівалентне статичне навантаження

6 Звіт про випробування

Додаток А (обов’язковий) Стійкість до вітрового навантаження та навантаження внаслідок проїзду транспортних засобів

Додаток В (обов’язковий) Власна вага

Додаток С (обов’язковий) Вплив кам’яних матеріалів

Додаток D (довідковий) Безпека в разі зіткнення

Додаток Е (обов’язковий) Зміна навантаження, пов'язаного з динамічними діями через снігове очищення

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1794-1:2019 (EN 1794-1:2018 + АС:2018, IDT) «Устатковання для зниження шуму дорожнього руху. Неакустичні характеристики. Частина 1. Вимоги щодо механічних характеристик та стійкості», прийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо EN 1794-1:2018 (версія еn) «Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 1: Mechanical performance and stability requirements».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- вилучено «Передмову» до EN 1794-1:2018 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

- змінений текст виділено подвійною рискою (II) на березі.

Європейські стандарти EN 1794-2, EN 1794-3 та EN 14389-2, на які є посилання у цьому стандарті, в Україні не прийнято як національні.

Європейські стандарти EN 1317-1:2010, EN 1317-2:2011, EN 1990 та EN 1991-1-4, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні прийнято як національні ДСТУ EN 1317-1:2018, ДСТУ EN 1317-2:2018, ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 та ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010.

EN 1794 складається з таких частин за загальною назвою «Устатковання для зниження шуму дорожнього руху. Неакустичні характеристики»:

- Частина 1. Вимоги щодо механічних характеристик та стійкості;

- Частина 2. Загальні вимоги техніки безпеки та екологічні вимоги;

- Частина 3. Реакція на вогонь. Поведінка шумозахисного устатковання під час горіння та класифікація.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ШУМУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
НЕАКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Частина 1. Вимоги щодо механічних характеристик та стійкості

ROAD TRAFFIC NOISE REDUCING DEVICES
NON-ACOUSTIC PERFORMANCE
Part 1. Mechanical performance and stability requirements

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює критерії, що дають змогу класифікувати устатковання для зниження шуму дорожнього руху відповідно до основних механічних характеристик у стандартних умовах впливу, незалежно від матеріалів, що використовують. Низку умов та оптимальних вимог надано для того, щоб врахувати широке різноманіття європейської практики.

Індивідуальні аспекти ефективності розглядають окремо в додатках.

Вимоги щодо безпеки в разі пошкодження пристроїв, які зменшують шум, наведено в EN 1794-2.

Цей стандарт оцінює поточний стан устатковання. Для оцінювання його довгострокових характеристик потрібно використовувати EN 14389-2.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 1317-1 Road restraint systems — Part 1: Terminology and general criteria for test methods

EN 1317-2 Road restraint systems — Part 2: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety barriers including vehicle parapets

EN 1990 Eurocode — Basis of structural design.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1317-1 Дорожні стримувальні системи. Частина 1. Терміни та загальні методи випробування

EN 1317-2 Дорожні стримувальні системи. Частина 2. Класи експлуатаційних характеристик, критерії прийнятності ударних випробувань та методи випробування огороджень бар’єрного та парапетного типів

EN 1990 Єврокод. Основи проектування конструкцій.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online