ДСТУ EN 927-1:2019 Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 1. Класифікація та вибір (EN 927-1:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 927-1:2019
(EN 927-1:2013, IDT)

Фарби та лаки
ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ
ТА СИСТЕМИ ПОКРИТТІВ
ДЛЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ ПОВЕРХОНЬ
ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Частина 1. Класифікація та вибір

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Лаки та фарби» (ТК 168)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 26 грудня 2019 р. № 504 з 2021-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 927-1:2013 Paints and varnishes — Coating materials and coating systems for exterior wood — Part 1: Classification and selection (Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 1. Класифікація та вибір) і внесений з дозволу CEN, Avenue Магпіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 927-1:2015

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 927-1:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

З Терміни та визначення понять

4 Класифікація

4.1 Загальні положення

4.2 Класифікація за кінцевим призначенням

4.3 Класифікація за зовнішнім виглядом

4.4 Класифікація за умовами експлуатації

5 Інформація виробника про матеріал

6 Додаток А (довідковий) Рекомендації за критеріями відбору

Додаток В (довідковий) Приклад інформації про матеріал від виробника

Додаток С (довідковий) Приклад заповненої інформації про матеріал від виробника

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 927-1:201Х (EN 927-1:2013, IDT) «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев'яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 1. Класифікація та вибір», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 927-1:2013 (версія еn) Paints and varnishes — Coating materials and coating systems for exterior wood — Part 1: Classification and selection.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 168 «Лаки та фарби».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 927-1:2015, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з тексту стандарту вилучено визначення французьких та німецьких термінів;

— у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— познаки одиниць вимірювання відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ ISO 80000:2016 «Величини та одиниці».

ВСТУП до EN 927-1:2013

Назви, використовувані наразі для опису матеріалів покриття та систем покриття, не акцентують особливої уваги на технічних, функціональних і кінцевих особливостях використання. Це призводить до труднощів розроблення однозначної термінології, застосовної до всіх типів матеріалів. Ця частина EN 927 має намір вирішити цю проблему, окремо визначаючи категорії зовнішнього вигляду та кінцевого призначення, але без допущення лише на підставі зовнішнього вигляду про те, чи буде цей матеріал придатний для конкретного використання. Мета полягає в тому, щоб уникнути помилкового використання систем покриттів через непорозуміння чи переоцінку технічних вимог. Відомий досвід щодо характерної поведінки покриття пояснено в додатку А, тож користувачів може бути попереджено про ситуації, що вимагають конкретних гарантій.

Оброблення дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування має естетичні та захисні функції. Результат такої обробки може містити таке:

— захист від погіршення естетичних (декоративних) властивостей;

— захист від пошкоджень унаслідок атмосферних впливів;

— зменшення зміни геометричних розмірів;

— захист від дії синяви;

— збереження експлуатаційних властивостей компонентів деревини (у тому числі можливість відновлення).

Цей розділ EN 927 установлює критерії, які потрібно враховувати під час оцінювання придатності системи покриття для конкретного кінцевого призначення, та забезпечує основу для доведення цієї інформації між виробником і споживачем. Це має сприяти усуненню технічних бар’єрів у торгівлі. Виробник системи покриття є відповідальним за визначення відповідних категорій кінцевого призначення та зовнішнього вигляду покриття.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФАРБИ ТА ЛАКИ
ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ
ТА СИСТЕМИ ПОКРИТТІВ
ДЛЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ ПОВЕРХОНЬ
ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Частина 1. Класифікація та вибір

PAINTS AND VARNISHES
COATING MATERIALS AND COATING SYSTEMS
FOR EXTERIOR WOOD
Part 1. Classification and selection

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює систему класифікації систем покриттів та лакофарбових матеріалів для дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування за категоріями кінцевого призначення, зовнішнього вигляду та умов експлуатації. Він також визначає кілька компонентів багатошарової системи покриття (ґрунтовка, проміжний шар, фінішне покриття тощо).

Цю класифікацію застосовно до всіх лакофарбових матеріалів і систем покриттів, призначених для оброблення та захисту дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування, охоплюючи такі, що містять біологічно захисні інгредієнти для захисту покриттів та їхніх поверхонь (плівковий біоцид). Матеріали покриття можуть містити біологічно активні інгредієнти для захисту рідкого матеріалу покриття, наприклад, під час зберігання (тарний консервант), чи захисту поверхні деревини (наприклад, для захисту від утворення синяви).

Цей стандарт зазвичай поширюється на засоби для захисту деревини. Консерванти деревини, однак, можуть бути частиною системи покриття, на яке поширюється цей стандарт. Настанову щодо критеріїв та процедур вибору користувачем систем покриття наведено як довідкову інформацію в додатку А.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN ISO 2808:2007 Paints and varnishes — Determination of film thickness (ISO 2808:2007);

EN ISO 2813 Paints and varnishes — Determination of specular gloss of non-metallic paint films at 20°, 60° and 85° (ISO 2813, including Technical Corrigendum 1).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 2808:2007 Фарби та лаки. Визначення товщини плівки

EN ISO 2813 Фарби та лаки. Визначення блиску плівок покриттів, що не мають металевого ефекту, під кутом 20°, 60° та 85° (ISO 2813, включаючи Технічну поправку 1).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online