ДСТУ В 20.39.109:2021 Комплексна система загальних технічних вимог до озброєння та військової техніки. Маркування продукції оборонного призначення. Загальні технічні вимоги

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Комплексна система загальних технічних вимог
до озброєння та військової техніки
МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
ОБОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Загальні технічні вимоги

ДСТУ В 20.39.109:2021

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація озброєння та військової техніки» (ТК 176)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 28 грудня 2021 р. № 553 з 2022–08–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні вимоги щодо марковання

6 Загальні технічні вимоги до транспортного марковання

6.1 Загальні положення

6.2 Види паковання предметів постачання для потреб оборони

6.3 Познаки та ярлики

6.4 Ідентифікаційне маркування

6.5 Винятки та додаткові вимоги

6.6 Елементи даних, які долучають до штрихових кодів

6.7 Інструкції щодо перевезення та зберігання

6.8 Місце розташування марковання

6.9 Необхідні документи та порядок їх використання

7 Загальні технічні вимоги до штрихового марковання

7.1 Загальні вимоги

7.2 Вимоги щодо вмісту марковальної інформації

7.3 Вимоги щодо методів штрихового маркування та його стійкості

7.4 Вимоги щодо розбірливості, розташування та розмірів штрихового марковання

8 Контролювання якості марковання

Додаток А (довідковий) Методи маркування

Додаток Б (довідковий) Критерії під час вибирання методів маркування

Додаток В (довідковий) Маркування паковання

Додаток Г (довідковий) Приклади марковання предметів постачання для потреб оборони

Додаток Д (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗАГАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ
ДО ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ОБОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Загальні технічні вимоги

СOMPLEX SYSTEM OF GENERAL TECHNICAL REQUIREMENTS
FOR ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT
MARKING OF DEFENSE PRODUCTS
Common technical requirements

Чинний від 2022–08–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги щодо маркування продукції оборонного призначення (продукції військового призначення та подвійного використання).

Цей стандарт не відміняє і не замінює вимог до марковання, передбачених нормативно-правовими актами, технічними регламентами, нормативними документами та іншими стандартами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 2515–94 Устаткування для пакування харчових продуктів. Терміни та визначення

ДСТУ 2887–94 Паковання та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 3993–2000 Товарознавство. Терміни та визначення

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання

ДСТУ 7232:2011 Таблички марковальні. Технічні умови

ДСТУ В 8821-1:2018 Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 1. Основні терміни та визначення понять

ДСТУ В 8821-2:2019 Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 2. Кодифікація. Терміни та визначення понять

ДСТУ В-П 15.201:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання дослідно-конструкторської роботи. Загальні вимоги до побудови, змісту, викладення, оформлення, видання та коригування

ДСТУ В 15.501:2021 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Документи експлуатаційні і ремонтні на озброєння та військову техніку. Загальні вимоги

ДСТУ В 20.39.101:2021 Комплексна система загальних технічних вимог до озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ ГОСТ ISO/IEC 15420:2016 (ГОСТ ISO/IEC 15420–2010, IDT; ISO/IEC 15420:2009, MOD) Автоматична ідентифікація. Кодування штрихове. Специфікація символіки штрихового коду EAN/UPC

ДСТУ EN 927-1:2019 (EN 927-1:2013, IDT) Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування. Частина 1. Класифікація та вибір

ДСТУ EN 980:2007 Символи графічні для маркування медичних виробів (EN 980:2003, IDT)

ДСТУ EN ISO 15223-1:2018 (EN ISO 15223-1:2016, IDT; ISO 15223-1:2016, Corrected version 2017–03, IDT) Засоби медичної техніки. Умовні познаки на етикетках засобів медичної техніки, марковання та обов’язкові відомості. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 780–2001 Паковання. Графічне марковання щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDT)

ДСТУ ISO 6346:2015 Вантажні контейнери. Кодування, ідентифікування та маркування (ISO 6346:1995; Amd 3:2012, IDT)

ДСТУ ISO 7000:2004 Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT)

ДСТУ ISO/IЕС 15415:2020 (ISO/IЕС 15415:2011, IDT) Інформаційні технології. Методи автоматичної ідентифікації та збирання даних. Специфікація тестування символів штрихового коду для оцінювання якості друку. Двовимірні символи

ДСТУ ISO/IEC 15416:2017 (ISO/IEC 15416:2016, IDT) Автоматична ідентифікація та методи збирання даних. Специфікація тестування якості друку штрихового коду. Лінійні символи

ДСТУ ISO/IЕС 15417:2020 (ISO/IЕС 15417:2007, IDT) Інформаційні технології. Методи автоматичної ідентифікації та збирання даних. Специфікація символіки штрихового коду Code 128

ДСТУ ISO/IEC 16022:2019 (ISO/IEC 16022:2006, IDT) Інформаційні технології. Методи автоматичної ідентифікації та збирання даних. Специфікація символіки штрих-коду Data Matrix

ДСТУ ISO/IЕС 16388:2020 (ISO/IЕС 16388:2007, IDT) Інформаційні технології. Методи автоматичної ідентифікації та збирання даних. Специфікація символіки штрихового коду Code 39

ДСТУ STANAG 4434:2018 (STANAG 4434 Ed:1/AEPP-02 Ed. 1, IDT) Пакувальний матеріал, що забезпечує захист від ушкоджень електростатичним розрядом

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online