ДСТУ ІSO/ІЕС TS 17021-7:2019 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 7. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Оцінка відповідності
ВИМОГИ ДО ОРГАНІВ,
ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ АУДИТ
І СЕРТИФІКАЦІЮ СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТУ
Частина 7. Вимоги до компетентності персоналу,
який здійснює аудит і сертифікацію систем
менеджменту безпеки дорожнього руху

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-7:2019
(ISO/IEC TS 17021-7:2014, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 20 грудня 2019 р. № 461 з 2021-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/IEC TS 17021-7:2014 Conformity assessment— Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 7: Competence requirements for auditing and certification of road traffic safety management systems (Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 7. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту безпеки дорожнього руху) і внесений з дозволу ISO, Case postcele 56- CH-1211, Geneva, 20. Усі права щодо використання міжнародних стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом запишаються за ISO

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO/IEC TS 17021-7:2015 (ISO/IEC TS 17021-7:2014, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO/IEC TS 17021-7:2014

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до компетентності

5 Вимоги до компетентності аудиторів систем менеджменту безпеки дорожнього руху

5.1 Загальні положення

5.2 Термінологія, принципи, процеси та концепції безпеки дорожнього руху, охоплюючи підхід «Безпечна система»

5.3 Середовище організації

5.4 Чинні закони, нормативні акти й інші вимоги

5.5 Ризики та можливості, пов’язані з безпекою дорожнього руху

5.6 Коефіцієнти ефективності дії безпеки дорожнього руху

5.7 Цілі та завдання щодо безпеки дорожнього руху

5.8 Керівництво та координація

5.9 Готовність до надзвичайних ситуацій та реагування

5.10 Оцінка ефективності

5.11 Розслідування дорожньо-транспортних аварій та інших дорожньо-транспортних пригод

6 Вимоги до компетентності персоналу, який розглядає аудиторські звіти та приймає сертифікаційні рішення

6.1Загальні положення

6.2 Термінологія, принципи, процеси та концепції безпеки дорожнього руху, охоплюючи підхід «Безпечна система»

6.3 Середовище організації

6.4 Чинні закони, нормативні акти та інші вимоги

6.5 Ризики та можливості, пов’язані з безпекою дорожнього руху

6.6 Коефіцієнти ефективності дії безпеки дорожнього руху

6.7 Оцінка ефективності

7 Вимоги до компетенції іншого персоналу із сертифікації

7.1 Загальні положення

7.2 Термінологія, принципи, процеси та концепції безпеки дорожнього руху, охоплюючи підхід «Безпечна система»

7.3 Середовище організації

7.4 Коефіцієнти ефективності дії безпеки дорожнього руху

Додаток А (довідковий) Знання для аудиту та сертифікації систем менеджменту безпеки дорожнього руху

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO/IEC TS 17021-7:2019 (ISO/IEC TS 17021-7:2014, IDT) «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 7. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту безпеки дорожнього руху», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO/IEC TS 17021-7:2014 (версія en) «Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 7: Competence requirements for auditing and certification of road traffic safety management systems».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 89 «Оцінка відповідності».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO/IEC TS 17021-7:2015 (ISO/IEC TS 17021-7:2014, IDT) «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 7. Вимоги до компетентності персоналу, який проводить аудит і сертифікацію систем менеджменту безпеки дорожнього руху», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «технічний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділах «Вступ», «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до ISO/IEC TS 17021-7:2014 як таку, що безпосередньо не стосується цього стандарту;

— вилучено застосовні в ISO/IEC TS 17021-7:2014 скорочення;

— у цьому стандарті є посилання на міжнародні та європейські стандарти, прийняті в Україні як ідентичні національні стандарти: ДСТУ ISO/IEC 17000:2007; ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT); ДСТУ ISO 39001:2015; ДСТУ ISO 19011:2012.

ВСТУП до ISO/IEC TS 17021-7:2014

ISO 39001 надає інструмент, який допомагає організаціям знизити і зрештою усунути частоту й ризик смерті та серйозних травм, пов’язаних з дорожньо-транспортними аваріями, та сприяє застосуванню підходу «Безпечна система». Сертифікація згідно з ISO 39001 є одним із способів продемонструвати, що було прийнято системний підхід до менеджменту безпеки дорожнього руху.

Персонал, який сертифікує систему менеджменту безпеки дорожнього руху, має володіти загальними професійними знаннями, наведеними в ISO/IEC 17021:2011, а також спеціальними знаннями щодо системи менеджменту безпеки дорожнього руху, наведеними в цьому стандарті.

Цей стандарт доповнює стандарт ISO/IEC 17021:2011. Зокрема, він роз’яснює вимоги до компетенції персоналу, залученого до процесу сертифікації, визначеного в ISO/IEC 17021:2011, додаток А.

Основні принципи розділу 4 ISO/IEC 17021:2011 є основою вимог цього стандарту.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/IEC 17021:2011 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту (утратив чинність з 15 червня 2017 р. та замінений на ISO/IEC 17021-1:2015 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 1. Вимоги).

Органи сертифікації несуть відповідальність перед заінтересованими сторонами, зокрема їхніми клієнтами та клієнтами організацій, системи менеджменту яких сертифіковано, для того щоб гарантувати, що сертифікація системи менеджменту безпеки дорожнього руху є надійною лише завдяки сертифікаційному персоналу, який продемонстрував відповідну компетентність.

— цьому стандарті використовують такі дієслівні форми:

— «shall» означає вимогу;

— «should» вказує на рекомендацію;

— «may» означає дозвіл;

— «саn» означає можливість чи здатність.

Додаткові подробиці можна знайти в частині 2 директив ISO/IEC.

Для дослідження користувачам пропонують поділитися своїми поглядами на цей стандарт та їхніми пріоритетами щодо змін у майбутніх виданнях. За посиланням нижче можна узяти участь в онлайн-опитуванні: https.7/www.surveymonkey.eom/s/B23RCVG

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ
ВИМОГИ ДО ОРГАНІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ АУДИТ
І СЕРТИФІКАЦІЮ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
Частина 7. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит
і сертифікацію систем менеджменту безпеки дорожнього руху

CONFORMITY ASSESSMENT
REQUIREMENTS FOR BODIES PROVIDING AUDIT
AND CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS
Part 7. Competence requirements for auditing and certification
of road traffic safety management systems

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт доповнює наявні вимоги ISO/IEC 17021-1:2015. Він містить певні вимоги до компетентності персоналу, який бере участь у процесі сертифікації системи менеджменту безпеки дорожнього руху.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами)

ISO/IEC 17000 Conformity assessment — Vocabulary and general principles

ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 1: Requirements

ISO 39001 Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/IEC 17000 Оцінка відповідності. Словник термінів та загальні принципи

ISO/IEC 17021-1:2015 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 1. Вимоги

ISO 39001 Системи менеджменту безпеки дорожнього руху (БДР). Вимоги та настанови для застосування

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online