ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ІSO/ІEC 17000:2004, ІDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Оцінювання відповідності

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

(ISO/IEC 17000:2004, IDТ)

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2008ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Бібік; С. Гавриленко; О. Желєзний; А. Косенюк, канд. техн. наук; Л. Лосюк; О. Цициліано, канд. фіз.-мат. наук; В. Яновський

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 грудня 2007 р. № 340 з 2008-04-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment - Vocabulary and general principles (Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 2462-94, ДСТУ 1.1-2001 (розділи 14-19)


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment - Vocabulary and general principles (Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи).

Перше видання цього міжнародного стандарту скасовує та заміняє розділи 12-17 ISO/IEC Guide 2:1996.

Цей національний стандарт замінює ДСТУ 2462-94 «Сертифікація. Основні поняття. Термі­ни та визначення», а також розділи 14-19 ДСТУ 1.1-2001 «Стандартизація та суміжні види діяль­ності. Терміни та визначення основних понять».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 89 «Оцінка відповідності».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандар­тизації України;

- з «Передмови» до ISO/IEC 17000:2004 у цей «Національний вступ» узято те, що безпо­середньо стосується цього стандарту;

- у розділі «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- долучено національний додаток НА (Абетковий покажчик українських термінів) і національ­ний додаток НБ (Перелік національних стандартів України, з гармонізованих з міжнародними стан­дартами (або розроблених на їхній основі), на які є посилання в цьому стандарті);

- у примітці 1 до розділу 1 вилучено друге речення;

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online