ДСТУ 9001:2020 Споруди транспорту. Правила виконання та приймання робіт на лінійних об’єктах інфраструктури

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Споруди транспорту
ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ

ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ
НА ЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТАХ
ІНФРАСТРУКТУРИ

ДСТУ 9001:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Залізнична інфраструктура» (ТК 193), Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ) від 16 березня 2020 р. № 67 з 2021–07–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Виконання робіт підготовчого періоду

7 Земляне полотно

8 Верхня будова колії

9 Влаштування автоматики, телемеханіки та зв’язку

10 Будівельно-монтажні роботи

11 Під’їзні колії підприємств

12 Приймання залізниць в експлуатацію

13 Вимоги щодо безпеки

14 Вимоги щодо збереження навколишнього природного середовища

Додаток А (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СПОРУДИ ТРАНСПОРТУ
ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ
ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ
НА ЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТАХ
ІНФРАСТРУКТУРИ

MEANS OF TRANSPORT
RULES OF EXECUTION AND ACCEPTANCE OF WORKS
AT LINEAR OBJECTS OF INFRASTRUCTURE

Чинний від 2021–07–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на виконання та приймання робіт з будівництва нових та реконструкції (підсилення) залізниць, що перебувають у експлуатації, колії 1 520 мм загальної мережі, під’їзних (зовнішніх і внутрішніх) колій, а також ремонтів колії та її облаштувань.

Цей стандарт не поширюється на виконання та приймання робіт під час будівництва контактної мережі, тягових підстанцій та інших пристроїв електропостачання залізниць.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті подано посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавко-захисту будівель і споруд (ІЕС 62305:2006, NEQ)

ДСТУ 4276:2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювання димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями

ДСТУ 4277:2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online