ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА
Загальні вимоги

ДБН В.1.1-7:2016

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (УкрНДІЦЗ)

РОЗРОБНИКИ: В. Ніжник, канд. техн. наук (науковий керівник); Р. Уханський, канд. техн. наук; О. Сізіков, канд. техн. наук; М. Откідач, канд. техн. наук; С. Новак, канд. техн.наук; Л. Нефедченко; Д. Мартюк; В. Нехаєв; І. Харченко|; О. Абрамов

ЗА УЧАСТЮ: Департамент державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту (О. Гладишко; В. Куць; С. Батечко; О. Євсеєнко; В. Федюк; І. Кріса)
ТОВ "Укрбудекспертиза" (В. Сокол; Р. Галенда)
Інститут технічної теплофізики НАН України (П. Круковський, д-р. техн. наук)
Черкаський інститут пожежної безпеки НУЦЗ України (Р. Лиходід)
ВГО "Український союз пожежної та техногенної безпеки" (В. Боровиков, канд. техн. наук; А. Приймаченко)
ГО "Українська федерація спеціалістів безпеки" (В. Носач)

2 ПОГОДЖЕНО: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

3 ВНЕСЕНО: Департамент з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону України

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 31.10.2016 р. № 287, чинні з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"

5 НА ЗАМІНУ ДБН В. 1.1-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Обмеження поширення пожежі між будинками

6 Обмеження поширення пожежі в будинках

7 Забезпечення евакуації людей

7.1 Загальні положення

7.2 Евакуаційні виходи

7.3 Евакуаційні шляхи

8 Забезпечення безпеки пожежно-рятувальних підрозділів

9 Системи протипожежного захисту

Додаток А Вітчизняна пожежна класифікація будівельних матеріалів

Додаток Б Орієнтовне порівняння вітчизняної пожежної класифікації будівельних матеріалів з європейською пожежною класифікацією

Додаток В Загальні вимоги до розрахункових методів оцінки вогнестійкості будівельних конструкцій

Додаток Г Поділ будівельних конструкцій за вогнестійкістю

Додаток Д Метод випробування будівельних конструкцій на поширення вогню

Додаток Е Поділ елементів систем протидимного захисту та вентиляції за вогнестійкістю, а систем електропроводки за показниками пожежної небезпеки та за вогнестійкістю

Додаток Ж Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА
Загальні вимоги

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Общие требования

FIRE SAFETY OF CONSTRUCTION
General requirements

Чинні від 2017-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці будівельні норми (надалі - Норми) встановлю IDTь загальні вимоги пожежної безпеки до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення (далі - будинків), що спрямовані на обмеження поширення пожежі між будинками, обмеження поширення пожежі в будинках; забезпечення безпечної евакуації людей; забезпечення гасіння пожежі та проведення рятування людей під час пожежі; застосування систем протипожежного захисту.

На будинки та їх частини, що призначені для виробництва, зберігання і утилізації вибухових речовин і засобів підривань; будинки та приміщення військового призначення; шахти, тунелі, підземні споруди метрополітенів, а також на захисні споруди цивільного захисту вимоги цих Норм поширю IDTься в частині;

- вітчизняної пожежної класифікації будівельних матеріалів;

- типів протипожежних перешкод, заповнення прорізів у них, типів протипожежних тамбур-шлюзів щодо межі поширення вогню по протипожежних перешкодах;

-  визначення ступеня вогнестійкості будинків та їх умовної висоти, а також класів вогнестійкості будівельних конструкцій;

- визначення типів сходів, сходових кліток та зовнішніх пожежних драбин.

1.2 Ці Норми застосову IDTь під час проектування і будівництва будинків, також їх реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення, реставрації.

1.3 Цими Нормами встановлю IDTься основні вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки будинків. Ці вимоги можуть бути уточнені в інших нормативних актах та документах системи стандартизації та нормування в будівництві (надалі - НД), при цьому вимоги інших НД не повинні знижувати вимог цих Норм.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:

НАПБ А.01.003-2009 Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень

ДБН Б.2.4-3-95 Генеральні плани сільськогосподарських підприємств

ДБН В. 1.2-7:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-23-2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДБН В 2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.6-14-97 Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд

ДБН В.3.2-1-2004 Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів невиробничої сфери. Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 7201:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні (EN 81-72:2003, MOD)

ДСТУ 7313:2013 Знаки безпеки та системи евакуаційні фотолюміносцентні. Загальні вимоги та методи контролювання

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987,  IDT)

ДСТУ ISO 7240-1:2007 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 1. Загальні положення, терміни та визначення понять (ISO 7240-1:2005,  IDT)

ДСТУ EN 13501-1:2016 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь (EN 13501-1:2007+ А1:2009,  IDT)

ДСТУ EN 13501-2:2016 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 2. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість, крім складників вентиляційних систем (EN 13501-2:2007+А1:2009,  IDT)

ДСТУ EN 13501-3:2016 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 3. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість виробів та конструкцій, які використову IDTь в інженерних системах будівель. Вогнестійкі повітроводи та протипожежні клапани (EN 13501-3:2005 + А1:2009,  IDT)

ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробувань на займистість

ДСТУ Б В.1.1-4-98* Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1-18:2007 Захист від пожежі. Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухо- пожежною та пожежною небезпекою

ДСТУ Б В.2.6-49:2008 Конструкції будинків і споруд. Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-77:2009 Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Будівельні матеріали. Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість

ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) Будівельні матеріали. Метод випробування на розповсюдження полум'я

ДСТУ Б EN 1366-2:2013 Методи випробувань на вогнестійкість інженерних систем. Протипожежні клапани (EN 1366-2:1999,  IDT)

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва

ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013 Настанова з улаштування пожежних ліфтів в будинках та спорудах

ДСТУ-Н Б В.2.6-211:2016 Проектування сталевих конструкцій. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі (EN 1991-1-2:2002,  IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1992-1-2:2004,  IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1993-1-2:2005,  IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:2012 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1994-1-2:2005,  IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1995-1-2:2012 Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1995-1-2:2004,  IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1996-1-2:2012 Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1996-1-2:2005,  IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-2. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1999-1-2:2007,  IDT)

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (ССБП. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основні види. Розміщення та обслуговування)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 16363-98 Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств (Засоби вогнезахисні для деревини. Методи визначення вогнезахисних властивостей)

СТ СЭВ 446-77 Противопожарные нормы строительного проектирования. Методика определения расчетной пожарной загрузки (Протипожежні норми будівельного проектування. Методика визначення розрахункового пожежного навантаження)

СНиП ІІ-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств)

СНиП 2.11.06-91 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования (Склади лісових матеріалів. Протипожежні норми проектування)

Правила устройства электроустановок (6-е издание, переработанное и дополненное). Энергоатомиздат, 1987 г. (Правила улаштування електроустановок (6-е видання, перероблене і доповнене). Енергоатомвидав, 1986 року

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цих будівельних нормах, та визначення позначених ними понять

3.1 індивідуальні засоби захисту та рятування людей

Засоби для захисту органів дихання, зору та відкритих ділянок тіла, від продуктів згоряння; самостійного рятування з поверхів будинку

3.2 колективні засоби захисту та рятування людей

Засоби захисту та рятування під час пожежі, якими одночасно може користуватися група людей

3.3 незадимлювана сходова клітка

Сходова клітка з конструктивними, планувальними та/або інженерними рішеннями, що унеможливлю IDTь потрапляння до неї продуктів згоряння під час пожежі

3.4 опорний пожежний пункт

Приміщення для розміщення індивідуальних і колективних засобів захисту та рятування людей, первинних засобів пожежогасіння, протипожежного інвентарю, необхідного у разі виникнення пожежі для персоналу та пожежно-рятувальних підрозділів

3.5 протипожежна відстань

Нормована відстань між Будинками, яку встановлю IDTь для запобігання розвитку пожежі

3.6 протипожежний відсік

Частина будинку, відокремлена від інших його частин протипожежними стінами 1-го типу та/або протипожежними перекриттями 1-го типу. Призначенням протипожежного відсіку є запобігання поширенню пожежі та її небезпечних чинників за його межі (у разі виникнення пожежі всередині відсіку) або у протипожежний відсік (у разі виникнення пожежі ззовні відсіку) протягом нормованого часу

БІБЛІОГРАФІЯ

1 EN 13501 -1:2007+А1:2009- Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests (Пожежна класифікація будівельних виробів і елементів. Частина 1: Класифікація за результатами випробувань з реакції на вогонь).

2 Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 року № 874 "Про затвердження критеріїв утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях та переліку суб'єктів господарювання, де утворю IDTься такі підрозділи (частини)".

3 ТКП 45-2.02-142-2010 (02250) "Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила пожарно-технической классификации" (Будівлі, будівельні конструкції, матеріали та вироби. Правила пожежно-технічної класифікації).

4 ДСТУ Б В.1.1-16:2007 Захист від пожежі. Повітроводи. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1366-1:1999, NEQ)

5 ДСТУ 4809:2007 Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування

6 ДСТУ ІЕС 60695-2-11:2009 Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2-11. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Випробування готових виробів на горючість (ІЕС 60695-2-11:2000,  IDT)

7 ДСТУ 4549-1:2006 Системи кабельних трубопроводів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування (ІЕС 61386-1:1996, ІЕС 60423:1993, MOD)

8 ДСТУ 4499-1:2005 Системи кабельних коробів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування

9 ДСТУ EN 61537:2014 Системи кабельних лотоків і драбин. Загальні вимоги (EN 61537:2007,  IDT)

10 ДСТУ ІЕС 60695-2-2-2002 Випробовування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробовування. Розділ 2. Випробовування голчастим полум'ям (ІЕС 60695-2-2:1991,  IDT)

11 ДСТУ-П 7292:2012 Устатковання комплектних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 2. Особливі вимоги до систем збірних шин (шинопроводів) та методи випробування (ІЕС 60439-2:2005, MOD)

12 ДСТУ EN 60570:2014 Шинопроводи електричні для світильників. Загальні вимоги і випробування (EN 60570:2003,  IDT)

13 ДСТУ Б В.1.1-11:2005 Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість

14 ДСТУ Б В.1.1-8-2003 Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online