ДСТУ EN 12007-4:2020 Газова інфраструктура. Трубопроводи для максимального робочого тиску до 16 бар включно. Частина 4. Спеціальні функційні вимоги до оновлення (EN 12007-4:2012, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Газова інфраструктура
ТРУБОПРОВОДИ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО
РОБОЧОГО ТИСКУ ДО 16 БАР
ВКЛЮЧНО
частина 4. Спеціальні функційні вимоги
до оновлення

ДСТУ EN 12007-4:2020
(EN 12007-4:2012, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості» (ТК 146), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, АТ «Дніпрогаз»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 червня 2020 р. № 138 з 2021-09-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12007-4:2012 Gas infrastructure — Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar — Part 4: Specific functional requirements for renovation (Газова інфраструктура. Трубопроводи для максимального робочого тиску до 16 бар включно. Частина 4. Спеціальні функційні вимоги до оновлення) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussel, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УвЕДЕНО вПЕРшЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Проектування

4.1 Загальні вимоги

4.2 Підвищення класу (рівня) тиску

4.3 вибір технології оновлювання

4.4 Консультації з третіми сторонами

5 Будування

5.1 Загальні положення

5.2 вимикання/перемикання ділянок газової інфраструктури

5.3 Розкопування і безтраншейний методи

5.4 Прокладання

6 випробування тиском

7 Перемикання трубопроводів-приєднання

8 введення та виведення з експлуатації

9 Система документування

Додаток А (довідковий) Схема технології оновлювання

Додаток B (довідковий) Переваги та недоліки технологій оновлювання

Додаток С (довідковий) Оновлювання суцільною чи трубою, зібраною з прямих відрізків

Додаток D (довідковий) Прокладання лінії трубопроводу трубою з щільним приляганням

Додаток E (довідковий) Прокладання методом «панчоха»

Додаток F (довідковий) Оновлювання методом розривання чи розрізання наявної труби

Додаток G (довідковий) Оновлювання методом протягування чи продавлювання діючої труби

Додаток H (довідковий) Ремонт з’єднань

Додаток I (довідковий) Футерування смолою

Додаток J (довідковий) Технічні відмінності EN 12007-4:2012 та EN 12007-4:2000

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ вСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12007-4:2020 (EN 12007-4:2012, IDT) «Газова інфраструктура. Трубопроводи для максимального робочого тиску до 16 бар включно. Частина 4. Спеціальні функційні вимоги до оновлення», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12007-4:2012 (версія en) «Gas infrastructure — Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar — Part 4: Specific functional requirements for renovation».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 146 «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості».

 У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандартєвропейський стандарт», «цей документ» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до EN 12007-4:2012 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам ДСТУ ISO 80000;

— замінено крапку на кому як вказівник десяткових знаків;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Європейський стандарт EN 12007 складається з п’яти частин під загальною назвою «Газова інфраструктура. Трубопроводи для максимального робочого тиску до 16 бар включно»:

— Частина 1. Загальні функційні вимоги.

— Частина 2. Спеціальні функційні вимоги до поліетиленових газопроводів (MOP до 10 бар).

— Частина 3. Спеціальні функційні вимоги до сталевих газопроводів.

— Частина 4. Спеціальні функційні вимоги до оновлення.

— Частина 5 Спеціальні функційні вимоги до трубопроводів-приєднання.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГАЗОвА ІНФРАСТРУКТУРА
ТРУбОПРОвОДИ
ДЛя мАКСИмАЛЬНОГО РОбОчОГО ТИСКУ
ДО 16 бАР вКЛючНО
Частина 4. Спеціальні функційні вимоги
до оновлення

GAS INFRASTRUCTURE
PIPElINES
FOR MAxIMUM OPERATING PRESSURE
UP TO AND INClUDING 16 BAR
Part 4. Specific functional requirements
for renovation

Чинний від 2021-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУвАННя

Цей стандарт установлює особливі функційні вимоги до оновлення газопроводів наявної газової інфраструктури. Цей стандарт призначений для застосування разом з вимогами EN 12007-1.

Цей стандарт не застосовний для трубопровідної обв’язки, що встановлена надземно.

Цей стандарт охополює різні технології оновлювання газових мереж різних розмірів включно з газовими магістралями та лініями обслуговування, які призначені для застосування відповідно до ДСТУ EN 12007-1. Певні газові мережі, первинно призначені для інших цілей, можна вважати придатними для технологій оновлювання задля уможливлення їхнього використання для газової інфраструктури.

Цей стандарт установлює загальні базові принципи газової інфраструктури. Користувачам цього стандарту рекомендовано враховувати, що в країнах-членах ЄС можуть діяти інші, детальніші національні стандарти чи кодекси усталеної практики.

Цей стандарт призначений для застосування разом із національними стандартами та/або кодексами усталеної практики, що установлюють наведені базові принципи. У разі конфлікту положень із суворішими вимогами, визначеними національними законодавчими актами/правилами, порівняно із зазначеними в цьому стандарті, пріоритет надають вимогам національних законодавчих актів/правил у порядку, наведеному в CEN/TR 13737 (усі частини).

У CEN/TR 13737 (усі частини) наведено:

— визначення всіх законодавчих актів/правил, застосовних у країнах-членах;

— за потреби — застосування детальніших національних вимог;

— назва національного органу зі стандартизації для отримання інформації.

2 НОРмАТИвНІ ПОСИЛАННя

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 12007-1 Gas infrastructure — Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar — Part 1: General functional recommendations

EN 12007-2 Gas infrastructure — Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar — Part 2: Specific functional recommendations for polyethylene (MOP up to and including 10 bar)

EN 12007-3 Gas supply systems — Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar — Part 3: Specific functional recommendations for steel

EN 12327 Gas infrastructure — Pressure testing, commissioning and decommissioning procedures — Functional requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 12007-1 Газова інфраструктура. Трубопроводи для максимального робочого тиску до 16 бар включно. Частина 1. Загальні функційні вимоги

EN 12007-2 Газова інфраструктура. Трубопроводи для максимального робочого тиску до 16 бар включно. Частина 2. Спеціальні функційні вимоги для поліетиленових трубопроводів (MOP до 10 бар)

EN 12007-3 Газова інфраструктура. Трубопроводи для максимального робочого тиску до 16 бар включно. Частина 3. Спеціальні функційні рекомендації для сталевих трубопроводів

EN 12327 Газова інфраструктура. випробовування тиском, уведення та виведення з експлуатації. Функційні вимоги.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online