ДСТУ EN 14351-1:2020 Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері (EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВІКНА ТА ДВЕРІ
ВИМОГИ
Частина 1. Вікна та зовнішні двері

ДСТУ ЕN 14351-1:2020
(ЕN 14351-1:2006 + А2:2016, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Двері та вікна» (ТК 300), ТОВ «ВЕКА УКРАЇНА», ТОВ «МІРОПЛАСТ»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 01 липня 2020 р. № 145 з 2021–02–01

3 Національний стандарт відповідає ЕN 14351-1:2006+А2:2016 Windows and doors — Product standard, performance characteristics — Part 1: Windows and external pedestrian doorsets (Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері) і внесений з дозволу CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської мови (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.6-15:2011, ДСТУ Б В.2.6-23:2009 (ГОСТ 23166–99), ДСТУ Б В.2.6-99:2009

ЗМІСТ

Національний вступ

Європейська передмова

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

2.1 Класифікаційні стандарти

2.2 Стандарти щодо випробувань та розрахунків

2.3 Інші стандарти

3 Терміни та визначення понять

4 Експлуатаційні показники та особливі вимоги

4.1 Загальні вимоги

4.2 Опір вітровому навантаженню

4.3 Стійкість до снігового та статичного навантаження

4.4 Показники вогнестійкості

4.5 Водонепроникність

4.6 Небезпечні речовини

4.7 Стійкість до ударних навантажень

4.8 Утримувальна здатність пристроїв безпеки

4.9 Висота та ширина дверей і французьких вікон

4.10 Здатність щодо відчинення

4.11 Акустичні показники

4.12 Коефіцієнт теплопередачі

4.13 Випромінювальні властивості

4.14 Повітропроникність

4.15 Довговічність

4.16 Діючі навантаження

4.17 Механічна міцність

4.18 Вентиляція

4.19 Кулезахист

4.20 Вибухостійкість

4.21 Стійкість до багаторазового відчинення та зачинення

4.22 Стійкість до впливу кліматичних чинників

4.23 Захист від зламу

4.24 Спеціальні вимоги

5 Класифікація та познаки

6 Зберігання, транспортування, монтування, технічне обслуговування та догляд

7 Оцінка відповідності

7.1 Загальні відомості

7.2 Початкове типове випробування (ПТВ)

7.3 Виробничий контроль якості (ВКЯ)

7.4 Початкова перевірка підприємства та ВКЯ

7.5 Поточний контроль, оцінка та підтвердження ВКЯ

7.6 Випробування зразків, відібраних на виробництві відповідно до затвердженого плану

8 Марковання та познаки

Додаток A (довідковий) Взаємозалежність між показниками та елементами виробів

Додаток B (обов’язковий) Визначення звукоізоляції вікон

Додаток C (довідковий) Стандарти та проекти стандартів на скло

Додаток D (довідковий) Приклади показників та вимог щодо профілів мансардних вікон

Додаток Е (обов’язковий) Визначення показників

Додаток F (довідковий) Можливий варіант відбору репрезентативних випробувальних віконних зразків

Додаток G (довідковий) Орієнтовна послідовність випробувань у разі комбінованого визначення показників вікон

Додаток Н (обов’язковий) Відбирання, підготування, монтування та кріплення зразка для випробування мансардних вікон згідно з EN 13823 та EN ISO 11925-2 та сфера їх безпосереднього застосування

Додаток I (обов’язковий) Класифікація виробів із зазначеними показниками повітропроникності

Додаток J (обов’язковий) Коефіцієнт теплопередачі для вікон зі шпросами

Додаток ZA (довідковий) Положення цього стандарту щодо Директиви ЄС про будівельні вироби

Додаток ZB (довідковий) Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами Директиви ЄС 98/37/ЄC

Додаток ZC (довідковий) Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами Директиви ЄС 2006/95/ЄC

Додаток ZD (довідковий) Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЄC

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних та/або модифікованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 14351-1:2020 (ЕN 14351-1:2006 + А2:2016, IDT) «Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ЕN 14351-1:2006 + А2:2016 (версія en) «Windows and doors — Product standard, performance characteristics — Part 1: Windows and external pedestrian doorsets».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 300 «Двері та вікна». Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ Б В.2.6-15:2011 «Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.6-23:2009 (ГОСТ 23166–99) «Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови» та ДСТУ Б В.2.6-99:2009 «Конструкції будинків і споруд. Блоки дверні дерев’яні. Загальні технічні умови (EN 14351-1:2006, NEQ)».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Європейської передмови» до ЕN 14351-1:2006 + А2:2016 використано пункти, що стосуються цього стандарту;

— замінено крапку на кому як вказівник десяткових знаків;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних та/або модифікованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті);

— познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000-2:2016 (ISO 80000-2:2009, IDT) «Величини та одиниці. Частина 2. Математичні знаки та символи, що використовують у природничих науках і технологіях».

Текст змін ЕN 14351-1:2006 + А2:2016, долучений до цього стандарту, у тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки.

ЄВРОПЕЙСЬКА ПЕРЕДМОВА

EN 14351-1:2006 + A2:2016 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 33 «Двері, вікна, жалюзі, будівельна фурнітура та навісні фасади», секретаріат якого перебуває при AFNOR.

Цей стандарт містить поправку 1, затверджену CEN 31.01.2010, та поправку 2, затверджену CEN 11.07.2016.

Цей документ заміняє EN 14351-1:2006 + A1:2010.

Цей стандарт є одним із низки стандартів для вікон та зовнішніх дверей (див. рис. 1).

Цей документ було підготовлено на підставі розпорядження, наданого CEN Європейською Комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, що підтримує основні вимоги Директиви ЄС.

Для взаємозв’язку з Директивою ЄС див. довідкові додатки ZA, ZB, ZC та ZD, які є невід’ємною частиною цього документа.

ВСТУП

Перша поправка деталізує попередні положення стосовно оцінки відповідності, але не вносить жодних суттєвих змін. Мета цього документа - сприяння послідовної інтерпретації, зокрема під час вирішення можливостей ступінчастого ПТВ (початкового типового випробування). Концепція спільних результатів ПТВ можлива, але її буде уточнено пізніше.

Крім того, через відсутність оновлених додаткових стандартів для зовнішніх дверей з електроприводом ці вироби було вилучено з обсягу.

Ця поправка дає можливість вносити зміни до деяких технічних питань, які підлягали запиту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВІКНА ТА ДВЕРІ
ВИМОГИ
Частина 1. Вікна та зовнішні двері

WINDOWS AND DOORS
PRODUCT STANDARD, PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Part 1. Windows and external pedestrian doorsets

Чинний від 2021–02–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає експлуатаційні показники матеріалів, крім показників вогнестійкості та захисту від диму, які застосовують для вікон (охоплюючи мансардні вікна, мансардні вікна із зовнішньою вогнестійкістю та балконні двері), зовнішніх дверей та їхніх збірок, охоплюючи безрамні скляні двері, двері на шляхах евакуації, та зібраних із них конструкцій.

Показники вогнестійкості та/або захисту від диму для зовнішніх дверей та вікон зі стулками визначено в EN 16034.

Цей стандарт використовують для:

а) глухих вікон чи глухого скління, вікон та балконних дверей з ручним чи електричним приводом, а також збірних конструкцій для монтування у вертикальних прорізах стін та мансардних вікон для монтування на дахах разом з:

1) відповідною фурнітурою, якщо така є;

2) ущільненням, якщо таке є;

3) заскленими прорізами, якщо вони мають бути заскленими;

4) з/без убудованими(-их) віконницями(-ць) та/або ролетами в коробах та/або жалюзі; а також вікон, мансардних вікон, балконних дверей та складових елементів з ручним керуванням чи електричними приводами, які:

— повністю або частково засклено включно з будь-яким непрозорим заповненням;

— повністю чи частково глухі, або такі, що відчиняються з однією чи кількома стулками (наприклад, середньопідвісні, поворотні, розсувні);

b) зовнішніх дверей з ручним відчиненням, суцільних або заповнених листовими панелями, доповнених:

1) прозорою частиною, якщо така є;

2) суміжними частинами, які містяться в межах однієї рами для включення в один проріз, якщо такі є.

Вікна, які підпадають під цей стандарт, не оцінюють з погляду пропускної можливості (відчинення).

Вироби, які підпадають під цей стандарт, не оцінюють як опорні конструктивні елементи.

Цей стандарт не поширюється на:

— зенітні вікна згідно з EN 1873 та EN 14963;

— навісні фасади згідно з EN 13830;

— промислові, комерційні та гаражні двері та ворота згідно з EN 13241;

— внутрішні двері згідно з prEN 14351-2;

— обертові двері;

— двері з електричним приводом згідно з EN 16361;

— вікна, призначені як елементи внутрішніх стін.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту.

У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання.

У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

2.1 Класифікаційні стандарти

EN 1192 Doors — Classification of strength requirements

EN 1522 Windows, doors, shutters and blinds — Bullet resistance — Requirements and classification

ENV 1627 Windows, doors, shutters — Burglar resistance — Requirements and classification

EN 12207:1999 Windows and doors — Air permeability — Classification

EN 12208 Windows and doors — Watertightness — Classification

EN 12210 Windows and doors — Resistance to wind load — Classification

EN 12217 Doors — Operating forces — Requirements and classification

EN 12219 Doors — Climatic in fl uences — Requirements and classification

EN 12400 Windows and pedestrian doors — Mechanical durability — Requirements and classification

EN 13049 Windows — Soft and heavy body impact — Test method, safety requirements and classification

EN 13115 Windows — Classifi cation of mechanical properties — Racking, torsion and operating force

EN 13123-1 Windows, doors and shutters — Explosion resistance — Requirements and classification — Part 1: Shock tube

EN 13123-2 Windows, doors, and shutters — Explosion resistance — Requirements and classification — Part 2: Range test.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1192 Двері. Класифікація вимог щодо міцності

EN 1522 Вікна, двері, віконниці та жалюзі. Кулестійкість. Вимоги та класифікація

EN 1627 Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Класифікація та технічні вимоги

EN 12207:1999 Вікна та двері. Повітропроникність. Класифікація

EN 12208 Вікна та двері. Водонепроникність. Класифікація

EN 12210 Вікна та двері. Стійкість до вітрового навантаження. Класифікація

EN 12217 Двері. Навантаження. Вимоги та класифікація

EN 12219 Двері. Вплив погодних умов. Вимоги та класифікація

EN 12400 Вікна та двері. Механічна стійкість. Вимоги та класифікація

EN 13049 Вікна. Удар м’якого та твердого тіла. Метод випробування, вимоги щодо безпеки та класифікація

EN 13115 Вікна. Класифікація механічних властивостей. Удари, статичне кручення та навантаження

EN 13123-1 Вікна, двері та жалюзі. Вибухостійкість. Вимоги та класифікація. Частина 1. Ударна аеродинамічна труба

EN 13123-2 Вікна, двері та жалюзі. Вибухостійкість. Вимоги та класифікація. Частина 2. Діапазон випробування.

2.2 Стандарти щодо випробувань та розрахунків

EN 179 Building hardware — Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad — Requirements and test methods

EN 410 Glass in building — Determination of luminous and solar characteristics of glazing

EN 947 Hinged or pivoted doors — Determination of the resistance to vertical load

EN 948 Hinged or pivoted doors — Determination of the resistance to static torsion

EN 949 Windows and curtain walling, doors, blinds and shutters — Determination of the resistance to soft and heavy body impact for doors

EN 950 Door leaves — Determination of the resistance to hard body impact

EN 1026 Windows and doors — Air permeability — Test method

EN 1027 Windows and doors — Water tightness — Test method

EN 1121 Doors — Behaviour between two diff erent climates — Test method

EN 1125 Building hardware — Panic exit devices operated by a horizontal bar — Requirements and test methods

ENV 1187 Test methods for external fire exposure to roofs

EN 1191 Windows and doors — Resistance to repeated opening and closing — Test method

EN 1523 Windows, doors, shutters and blinds — Bullet resistance — Test method

ENV 1628 Windows, doors, shutters — Burglar resistance — Test method for the determination of resistance under static loading

ENV 1629 Windows, doors, shutters — Burglar resistance — Test method for the determination of resistance under dynamic loading

ENV 1630 Windows, doors, shutters — Burglar resistance — Test method for the determination of resistance to manual burglary attempts

EN 12046-1 Operating forces — Test method — Part 1: Windows

EN 12046-2 Operating forces — Test method — Part 2: Doors

EN 12211 Windows and doors — Resistance to wind load — Test method

EN 12354-3 Building acoustics — Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements — Part 3: Airborne sound insulation against outdoor sound

EN 12758:2002 Glass in building — Glazing and airborne sound insulation — Product descriptions and determination of properties

EN 13124-1 Windows, doors and shutters — Explosion resistance — Test method — Part 1: Shock tube

EN 13124-2 Windows, doors and shutters — Explosion resistance — Test method — Part 2: Range test

EN 13141-1:2004 Ventilation for buildings — Performance testing of components/products for residential ventilation — Part 1: Externally and internally mounted air transfer devices

EN 13238 Reaction to fi re tests for building products — Conditioning procedures and general rules for selection of substrates

EN 13363-1 Solar protection devices combined with glazing — Calculation of solar and light transmittance — Part 1: Simplifi ed method

EN 13363-2 Solar protection devices combined with glazing — Calculation of total solar energy transmittance and light transmittance — Part 2: Detailed calculation method

ENV 13420 Windows — Behaviour between diff erent climates — Test method.

EN 13823 Reaction to fi re tests for building products — Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item

EN 14608 Windows — Determination of the resistance to racking

EN 14609 Windows — Determination of the resistance to static torsion

EN ISO 140-3 Acoustics — Measurement of sound insulation in buildings and of building elements — Part 3: Laboratory measurements of airborne sound insulation of building elements (ISO 140-3:1995)

EN ISO 717-1 Acoustics — Rating of sound insulation in buildings and of building elements — Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1:1996)

EN ISO 10077-1:2006 Thermal performance of windows, doors and shutters — Calculation of thermal transmittance — Part 1: General (ISO 10077-1:2006)

EN ISO 10077-2 Thermal performance of windows, doors and shutters — Calculation of thermal transmittance — Part 2: Numerical method for frames (ISO 10077-2:2003)

EN ISO 11925-2 Reaction to fire tests — Ignitability of building products subjected to direct impinge ment of fl ame — Part 2: Single-flame source test (ISO 11925-2:2002)

EN ISO 12567-1 Thermal performance of windows and doors — Determination of thermal transmittance by hot box method — Part 1: Complete windows and doors (ISO 12567-1:2000)

EN ISO 12567-2 Thermal performance of windows and doors — Determination of thermal transmittance by hot box method — Part 2: Roof windows and other projecting windows (ISO 12567-2:2005).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 179 Будівельне обладнання. Пристрої аварійного виходу, що приводяться в дію ручкою важеля чи натискачем. Вимоги та методи випробувань

EN 410 Скло для будівництва. Визначення світлових і сонячних характеристик скління

EN 947 Навісні чи поворотні двері. Визначення стійкості до вертикального навантаження

EN 948 Навісні чи поворотні двері. Визначення стійкості до статичного крутильного навантаження

EN 949 Вікна та навісні фасади, двері, віконниці та жалюзі. Визначення стійкості дверей до удару м’яким важким тілом

EN 950 Стулки дверні. Визначення стійкості до удару твердим тілом

EN 1026 Вікна та двері. Повітропроникність. Метод випробування

EN 1027 Вікна та двері. Водонепроникність. Метод випробування

EN 1121 Двері. Вплив кліматичних умов. Метод випробування

EN 1125 Будівельне обладнання. Пристрої екстреного відчинення дверей за допомогою горизонтальної ручки. Вимоги та методи випробувань

ENV 1187 Методи випробування щодо зовнішнього вогневого впливу на дах

EN 1191 Вікна та двері. Стійкість до багаторазового відчинення та зачинення. Метод випробування

EN 1523 Вікна, двері, жалюзі та віконниці. Кулестійкість. Метод випробування.

EN 1628 Вікна, двері, жалюзі. Захист від злому. Метод випробування для визначення опору за статичного навантаження

EN 1629 Вікна, двері, жалюзі. Захист від злому. Метод випробування для визначення опору за динамічного навантаження

EN 1630 Вікна, двері, жалюзі. Захист від злому. Метод випробування для визначення опору злому ручним способом

EN 12046-1 Навантаження. Метод випробування. Частина 1. Вікна

EN 12046-2 Навантаження. Метод випробування. Частина 2. Двері

EN 12211 Вікна та двері. Стійкість до вітрового навантаження. Метод випробування

EN 12354-3 Будівельна акустика. Оцінювання акустичних показників будівель за характеристиками елементів. Частина 3. Звукоізоляція від повітряного шуму ззовні

EN 12758:2002 Скло для будівництва. Скління та звукоізоляція. Опис виробів і визначення властивостей

EN 13124-1 Вікна, двері та жалюзі. Вибухостійкість. Метод випробування Частина 1. Ударна аеродинамічна труба

EN 13124-2 Вікна, двері та жалюзі. Вибухостійкість. Метод випробування. Частина 2. Діапазон випробування

EN 13141-1:2004 Вентиляція будівель. Експлуатаційні випробування вентиляційних компонентів/ виробів у житлових будівлях. Частина 1. Зовнішні та внутрішні пристрої подачі повітря

EN 13238 Випробування будівельних виробів щодо пожежної безпеки. Методи кондиціонування та загальні правила вибору опорних плит

EN 13363-1 Сонцезахисні пристрої в поєднанні зі склінням. Розрахунок коефіцієнта пропускання сонячної та світлової енергії. Частина 1. Спрощений метод

EN 13363-2 Сонцезахисні пристрої в поєднанні зі склінням. Розрахунок загального пропускання сонячної та світлової енергії. Частина 2. Детальний метод розрахунку

ENV 13420 Вікна. Властивості в різних кліматичних умовах. Метод випробування

EN 13823 Випробування будівельних виробів щодо пожежної безпеки Будівельні вироби, крім підлоги, що піддаються термічному впливу окремого джерела горіння

EN 14608 Вікна. Визначення стійкості рами

EN 14609 Вікна. Визначення стійкості до статичного кручення

EN ISO 140-3 Акустика. Вимірювання звукоізоляції в будівлях і в елементах будівель. Частина 3. Лабораторні вимірювання звукоізоляції елементів будівлі від повітряного шуму (ISO 140-3:1995)

EN ISO 717-1 Акустика. Оцінювання звукоізоляції в будівлях і будівельних елементах. Частина 1. Звукоізоляція від повітряного шуму (ISO 717-1:1996)

EN ISO 10077-1:2006 Теплові показники вікон, дверей і віконниць. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 1. Загальні положення (ISO 10077-1:2006)

EN ISO 10077-2 Теплові показники вікон, дверей і віконниць. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 2. Чисельний метод для рам (ISO 10077-2:2003)

EN ISO 11925-2 Випробування на реакцію на вогонь. Займистість будівельних виробів, що піддають прямому впливу полум’я. Частина 2. Випробування окремим джерелом полум’я (ISO 11925-2:2002)

EN ISO 12567-1 Теплові показники вікон і дверей. Визначення коефіцієнта теплопередачі методом гарячої камери. Частина 1. Комплекти вікон та дверей (ISO 12567-1:2000)

EN ISO 12567-2 Теплові показники вікон і дверей. Визначення коефіцієнта теплопередачі методом гарячої камери. Частина 2. Мансардні вікна та інші виносні вікна (ISO 12567-2:2005).

2.3 Інші стандарти

EN 1863-2 Glass in building — Heat strengthened soda lime silicate glass — Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

EN 1935 Building hardware — Single-axis hinges — Requirements and test methods

EN 12150-2 Glass in building — Thermally toughened soda lime silicate safety glass — Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

EN 12453:2000 Industrial, commercial and garage doors and gates — Safety in use of power operated doors — Requirements

EN 12519:2004 Windows and pedestrian doors — Terminology. deleted text

EN 13501-1 Fire classifi cation of construction products and building elements — Part 1: Classifi cation using test data from reaction to fire tests

EN 13501-5 Fire classifi cation of construction products and building elements — Part 5: Classifi cation using test data from external fi re exposure to roof tests

prEN 13633 Building hardware — Electrically controlled panic exit systems for use on escape routes — Requirements and test methods

prEN 13637 Building hardware — Electrically controlled emergency exit systems for use on escape routes — Requirements and test methods

EN 14179-2 Glass in building — Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass — Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

EN 14321-2 Glass in building — Thermally toughened alkaline earth silicate safety glass — Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

EN 60335-2-103 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows (IEC 60335-2-103:2002)

EN 61000-6-1 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-1: Generic standards; Immunity for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-1:2005)

EN 61000-6-3 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-3: Generic standards; Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-3:2006)

EN ISO 9001 Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2008)

EN ISO 12543-2 Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — Part 2: Laminated safety glass (ISO 12543-2:1998)

ISO 1000:1992 SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1863-2 Скло для будівництва. Термозміцнене силікатне скло. Частина 2. Оцінка відповідності/ виробничий стандарт

EN 1935 Будівельна фурнітура. Одновісні петлі. Вимоги та методи випробування

EN 12150-2 Скло для будівництва. Термічно загартоване силікатне безпечне скло. Частина 2. Оцінка відповідності/виробничий стандарт

EN 12453:2000 Промислові, комерційні та гаражні двері та ворота. Безпека під час використання електричних дверей. Вимоги Д

EN 12519:2004 Вікна та двері. Термінологія видалений текст

EN 13501-1 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь

EN 13501-5 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 5. Класифікація за результатами випробувань стійкості покрівель до зовнішнього вогневого впливу

prEN 13633 Будівельна фурнітура. Системи екстреного відчинення з електричним приводом для використання на шляхах евакуації. Вимоги та методи випробування

prEN 13637 Будівельні вироби. Електрично керовані системи для аварійного виходу на шляхах евакуації. Вимоги та методи випробування

EN 14179-2 Скло для будівництва. Термічно витримане загартоване натрій-кальцій-силікатне безпечне скло. Частина 2. Оцінка відповідності/виробничий стандарт

EN 14321-2 Скло для будівництва. Термічно загартоване лужно-земельне силікатне одношарове безпечне скло. Частина 2. Оцінка відповідності. Виробничий стандарт

EN 60335-2-103 Побутові та аналогічні електричні прилади. Безпека. Частина 2-103. Особливі вимоги до приводів для воріт, дверей та вікон (IEC 60335-2-103:2002)

EN 61000-6-1 Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 6-1. Загальні стандарти. Завадостійкість для житлових, комерційних і малих промислових середовищ (IEC 61000-6-1:2005)

EN 61000-6-3 Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 6-3. Загальні стандарти. Допустимі викиди для житлових, комерційних та малих промислових середовищ (IEC 61000-6-3: 2006)

EN ISO 9001 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015)

EN ISO 12543-2 Скло для будівництва. Багатошарове скло та багатошарове безпечне скло. Частина 2. Багатошарове безпечне скло (ISO 12543-2:2008)

ISO 1000:1992 Одиниці СІ та рекомендації щодо використання кратних та деяких інших одиниць.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online