ДСТУ EN 13075-1:2020 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення характеристик розпаду. Частина 1. Визначення індексу розпаду катіонних бітумних емульсій методом мінерального наповнювача (EN 13075-1:2016, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Бітум та бітумні в’яжучі
ВИЗНАЧЕННЯ
ХАРАКТЕРИСТИК РОЗПАДУ
Частина 1. Визначення індексу
розпаду катіонних бітумних емульсій
методом мінерального наповнювача

ДСТУ EN 13075-1:2020 (EN 13075-1:2016, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 20 серпня 2020 р. № 195 з 2021-02-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13075-1:2016 «Bitumen and bituminous binders — Determination of breaking behaviour — Part 1: Determination of breaking value of cationic bituminous emulsions, mineral filler method» (Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення характеристик розпаду. Частина 1. Визначення індексу розпаду катіонних бітумних емульсій методом мінерального наповнювача) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом запишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Реактиви та матеріали

6 Апаратура

6.1 Загальні положення

6.2 Обладнання для напівавтоматичної методики випробування

6.3 Обладнання для ручної методики випробування

6.4 Обладнання для обох методик випробування

7 Відбирання проб та підготування зразків

8 Випробування

8.1 Загальні положення

8.2 Напівавтоматична методика випробування

8.3 Ручна методика випробування

9 Розрахунок

10 Вираження результатів

11 Точність

11.1 Збіжність, r

11.2 Відтворюваність, R

12 Протокол випробування

Додаток А (обов’язковий) Характеристика еталонних наповнювачів

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перепік національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13075-1:2020 (EN 13075-1:2016, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення характеристик розпаду. Частина 1. Визначення індексу розпаду катіонних бітумних емульсій методом мінерального наповнювана», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13075-12016 (версія еn) «Bitumen and bituminous binders — Determination of breaking behaviour — Part 1: Determination of breaking value of cationic bituminous emulsions, mineral filler method».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено «Передмову» до EN 13075-12016 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографію» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей європейський стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, гармонізованих міжнародними та європейськими стандартами, посилання на які є в цьому стандарті».

Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМ ТА БІТУМНІ В’ЯЖУЧІ
ВИЗНАЧЕННЯ
ХАРАКТЕРИСТИК РОЗПАДУ
Частина 1. Визначення індексу розпаду
катіонних бітумних емульсій
методом мінерального наповнювача

BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS
DETERMINATION OF BREAKING BEHAVIOUR
Part 1. Determination of breaking value
of cationic bituminous emulsions, mineral filler method

Чинний від 2021-02-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання індексу розпаду катіонних бітумних емульсій.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 58 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous binders

EN 12594 Bitumen and bituminous binders — Preparation of test samples.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 58 Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих EN 12594 Бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для випробування.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online