ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання (ГОС...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТОЧНІСТЬ (ПРАВИЛЬНІСТЬ
І ПРЕЦИЗІЙНІСТЬ) МЕТОДІВ
ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ
Частина 2. Основний метод визначення
повторюваності і відтворюваності
стандартного методу вимірювання
(ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2006

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Р. Климик

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2005 р. № 387 з 2006-07-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ ИСО 5725-2-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений (Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ідентичний ГОСТ ИСО 5725-2-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений (Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання)

Замість ГОСТ ИСО 5725-1-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005

Замість ИСО 3534-1-1993 чинний ДСТУ ИСО 3534-1:2001

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- на другій сторінці обкладинки в таблиці прийняття стандарту змінено назву національних органів стандартизації (п.2 «Предисловия»);

- на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. 4 «Предисловия») та інформацію щодо заборони відтворювання, тиражування та розповсюджування цього стандарту як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

- вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду МКС групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

У разі застосування стандарту рекомендовано замість терміну «повторяемость» використовувати термін «сходимость» згідно з РМГ 29-99 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения».

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY
AND CERTIFICATION (EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ
И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Часть 2
Основной метод определения повторяемости
и воспроизводимости стандартного
метода измерений

(ISO 5725-2:1994, IDТ)

Соответствует официальному тексту

Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологи и сертификации

Предисловие

Евразийский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-97 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным Государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИстандарт) Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России

2 ВНЕСЕН Госстандартом России

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 23 от 22 мая 2003 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004-97
Код страны по
МК (ИСО 3166) 004-97
Сокращенное наименование национального
органа по стандартизации
Азербайджан AZ Азстандарт
Армения AM Армстандарт
Грузия GE Грузстандарт
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Российская Федерация RU Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт
Украина UA Госпотребстандарт Украины

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 5725-2:1994/Соr.1:2002 "Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 2. Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method" (ИСО 5725-2:1994/Попр.1:2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений - Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ИСО/ТК 69, Применяемые статистические методы, подкомитетом ПК 6, Методы и результаты измерений

Перевод с английского (еn)

Сведения о соответствии международных стандартов, на которые даны ссылки, государственным стандартам, принятым в качестве идентичных государственных стандартов, приведены в дополнительном приложении С

Степень соответствия - идентичная (IDT)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Оценка параметров в исходной модели

5 Требования к эксперименту по оценке прецизионности

5.1 Программа эксперимента

5.2 Привлечение лабораторий

5.3 Подготовка материалов

6 Персонал, привлекаемый к участию в эксперименте по оценке прецизионности

6.1 Комиссия

6.2 Статистические функции

6.3 Исполнительные функции

6.4 Инспекторы

6.5 Операторы

7 Статистический анализ эксперимента по оценке прецизионности

7.1 Предварительные соображения

7.2 Табличное представление результатов и используемая индексация

7.3 Анализ результатов на совместимость и наличие выбросов

7.4 Расчет общего среднего значения и дисперсий

7.5 Установление функциональной зависимости между значениями прецизионности исредним значением m

7.6 Статистический анализ как поэтапная методика

7.7 Отчет перед комиссией и принимаемые ею решения

8 Статистические таблицы

Приложение А Условные обозначения и сокращения, используемые во всех частях ИСО 5725

Приложение В Примеры статистического анализа экспериментов по оценке прецизионности

Приложение С Сведения о соответствии международных стандартов, на которые даны ссылки, межгосударственным стандартам, принятым в качестве идентичных межгосударственных стандартов

Приложение D Библиография

Введение

0.1 Во всех частях ИСО 5725 для описания точности метода измерений используются два термина: "правильность" и "прецизионность". "Правильность" касается близости между средним арифметическим значением большого числа результатов испытаний и истинным или принятым эталонным значением. "Прецизионность" касается близости между результатами испытаний.

0.2 Общее рассмотрение данных величин представлено в ИСО 5725-1 и поэтому не повторяется в настоящем стандарте. ИСО 5725-1 необходимо рассматривать совместно со всеми другими частями ИСО 5725, включая настоящий стандарт, так как в нем приведены основополагающие определения и общие принципы.

0.3 Настоящий стандарт касается исключительно оценки, выполняемой при помощи стандартного отклонения повторяемости и стандартного отклонения воспроизводимости. Несмотря на то, что для оценки прецизионности при определенных обстоятельствах применяются другие типы эксперимента (например, эксперимент с расщепленными уровнями), они не имеют отношения к настоящему стандарту и рассматриваются в ИСО 5725-5. В настоящем стандарте также не рассматриваются показатели прецизионности, являющиеся промежуточными между двумя главными показателями; они описаны в ИСО 5725-3.

0.4 При определенных условиях данные, полученные из эксперимента, выполняемого с целью оценки прецизионности, используются также для оценки правильности. Оценка правильности не рассматривается в настоящем стандарте, все аспекты оценки правильности рассмотрены в ИСО 5725-4.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Часть 2
Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости
стандартного метода измерений

ACCURACY (TRUENESS AND PRECISION) OF MEASUREMENT
METHODS AND RESULTS
Part 2
Basic method for the determination of repeatability and reproducibility
of a standard measurement method

Дата введения 2006-07-01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт:

- подробно описывает общие принципы, которым необходимо следовать при планировании экспериментов, предназначенных для численной оценки прецизионности методов измерений посредством проведения совместного межлабораторного эксперимента;

- представляет детализированное для практического применения описание основного метода, предусмотренного для повседневного использования при оценке прецизионности методов измерений;

- представляет руководство для всего персонала, имеющего отношение к планированию, осуществлению и анализу результатов испытаний для оценки прецизионности.

В приложении В приведены практические примеры оценки прецизионности методов измерений посредством проведения эксперимента.

1.2 Настоящий стандарт касается исключительно методов измерений непрерывных величин, дающим в качестве результата испытаний единичное значение, даже если данное единичное значение может быть результатом расчета на основании серии наблюдений.

1.3 Предполагается, что при планировании и осуществлении прецизионного эксперимента все принципы, установленные в ИСО 5725-1, были соблюдены. Основной метод предусматривает использование одного и того же количества результатов испытаний в каждой лаборатории при условии анализа каждой лабораторией одних и тех же уровней исследуемой выборки; т. е. имеется в виду сбалансированный эксперимент. Основной метод с однородными уровнями применяется к процедурам, которые были стандартизованы и регулярно используются во многих лабораториях.

1.4 Статистическая модель согласно разделу 5 ИСО 5725-1 принимается в качестве подходящего основания для интерпретации и анализа результатов испытаний, распределение которых является приблизительно нормальным.

1.5 При помощи основного метода, описываемого в настоящем стандарте, будет (как правило) оцениваться прецизионность метода измерений:

a) в тех случаях, когда требуется определить стандартные отклонения повторяемости и воспроизводимости, определение которых дано в ИСО 5725-1;

b) в тех случаях, когда предполагаемые к использованию материалы являются однородными, либо когда влияние разнородности может быть учтено в значениях прецизионности, а также

c) в тех случаях, когда использование сбалансированного плана с однородными уровнями является приемлемым.

1.6 Точно такой же подход может быть использован для того, чтобы сделать предварительную оценку прецизионности для тех методов измерений, которые не достигли стадии стандартизации или не имеют обычного применения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ИСО 3534-1:1993 Статистика. Словарь и символы. Часть 1: Вероятность и общие статистические термины

ИСО 5725-1:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Общие принципы и определения


Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online