ДСТУ EN 14227-3:2020 Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. Технічні умови. Частина 3. Суміші дисперсні, укріплені золою-винесенням (EN 14227-3:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУМІШІ, УКРІПЛЕНІ
ГІДРАВЛІЧНИМ В’ЯЖУЧИМ
Технічні умови
Частина 3. Суміші дисперсні, укріплені
золою-винесенням

ДСТУ EN 14227-3:2020
(EN 14227-3:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ) від 07 грудня 2020 р. № 431 з 2021–06–01 з урахуванням зміни, внесеної наказом ДП «УкрНДНЦ» від 25 лютого 2021 р. № 70

3 Національний стандарт відповідає EN 14227-3:2013 Hydraulically bound mixtures — Specifications — Part 3: Fly ash bound granular mixtures (Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. Технічні умови. Частина 3. Суміші дисперсні, укріплені золою-винесенням) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Складники

5.1 Заповнювачі

5.2 Зола-винесення

5.3 Вапно

5.4 Цемент

5.5 Гіпс

5.6 Гранульований доменний шлак

5.7 Інші складники

5.8 Вода

6 Дисперсні суміші, укріплені золою-винесенням

6.1 Типи

6.2 Уміст води в сумішах

6.3 Масові частки складників, гранулометричний склад та щільність у сухому стані

6.4 Інші вимоги до свіжоприготовленої суміші

7 Класифікація механічних властивостей лабораторних зразків

7.1 Загальні положення

7.2 Класифікація за міцністю під час стискання

7.3 Класифікація за показником Rt, E

8 Інші вимоги до суміші

8.1 Міцність після занурення у воду 

8.2 Інші характеристики

9 Контролювання виробництва

10 Познака та опис

10.1 Познака

10.2 Опис

11 Маркування та етикетування

12 Рисунки

Додаток А (обов’язковий) Ущільнювальність дисперсної суміші 2, укріпленої золою-винесенням

Додаток В (довідковий) Приклади дисперсних сумішей, укріплених золою-винесенням з використанням силікатної золи-винесення

Додаток C (довідковий) Приклади дисперсних сумішей, укріплених золою-винесенням з використанням вапняної золи-винесення

Додаток D (довідковий) Контролювання виробництва дисперсних сумішей, укріплених золою-винесенням

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 14227-3:2020 (EN 14227-3:2013, IDT) «Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. Технічні умови. Частина 3. Суміші дисперсні, укріплені золою-винесенням», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 14227-3:2013 (версія en) «Hydraulically bound mixtures — Specifications — Part 3: Fly ash bound granular mixtures».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— cтруктурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Назву», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 14227-3:2013 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— зміст останнього речення останнього абзацу підрозділу 7.2 приведено у відповідність до назви та інших положень підрозділу;

— долучено національний додаток HA (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Назви хімічних сполук наведено відповідно до вимог ДСТУ 2439:2018 «Хімічні елементи та прості речовини. Терміни та визначення основних понять, назви й символи» та систематичної номенклатури ІЮПАК (IUPAC — International Union of the Pure and Applied Chemistry — Міжнародний союз теоретичної і прикладної хімії).

Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУМІШІ, УКРІПЛЕНІ ГІДРАВЛІЧНИМ В’ЯЖУЧИМ
Технічні умови
Частина 3. Суміші дисперсні,
укріплені золою-винесенням

HYDRAULICALLY BOUND MIXTURES
Specifications
Part 3. Fly ash bound granular mixtures

Чинний від 2021–06–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює технічні вимоги до дисперсних сумішей, укріплених золою-винесенням, для доріг, аеродромів та інших зон руху транспорту, а також установлює вимоги до їхніх складників, складу та класифікації за результатами лабораторних випробувань.

У цьому стандарті зола-винесення стосується силікатної або вапняної золи-винесення згідно з EN 14227-4. У разі, якщо зола-винесення є складником цементу згідно з EN 197-1 чи гідравлічного дорожнього в’яжучого згідно з EN 13282-1 та EN 13282-2, треба посилатися на EN 14227-1 чи EN 14227-5 відповідно.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 197-1 Cement — Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements EN 459-1 Building lime — Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria

EN 933-1 Tests for geometrical properties of aggregates — Part 1: Determination of particle size distribution — Sieving method

EN 1097-6:2000 Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 6: Determination of particle density and water absorption

EN 1097-7 Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 7: Determination of the particle density of filler — Pyknometer method

EN 13242 Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction

EN 13286-1 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 1: Test methods for laboratory reference density and water content — Introduction, general requirements and sampling

EN 13286-2 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 2: Test methods for laboratory reference density and water content — Proctor compaction

EN 13286-3 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 3: Test methods for laboratory reference density and water content — Vibrocompression with controlled parameters

EN 13286-4 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 4: Test methods for laboratory reference density and water content — Vibrating hammer

EN 13286-5 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 5: Test methods for laboratory reference density and water content — Vibrating table

EN 13286-40 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 40: Test method for the determination of the direct tensile strength of hydraulically bound mixtures

EN 13286-41 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 41: Test method for the determination of the compressive strength of hydraulically bound mixtures

EN 13286-42 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 42: Test method for the determination of the indirect tensile strength of hydraulically bound mixtures

EN 13286-43 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 43: Test method for the determination of the modulus of elasticity of hydraulically bound mixtures

EN 13286-45 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 45: Test method for the determination of the workability period of hydraulically bound mixtures

EN 13286-47 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 47: Test method for the determination of California bearing ratio, immediate bearing index and linear swelling

EN 13286-50 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 50: Method for the manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using Proctor equipment or vibrating table compaction

EN 13286-51 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 51: Method for the manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using vibrating hammer compaction

EN 13286-52 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 52: Method for the manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using vibrocompression

EN 13286-53 Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 53: Methods for the manufacture of test specimens of hydraulically bound mixtures using axial compression

EN 14227-2 Hydraulically bound mixtures — Specifications — Part 2: Slag bound granular mixtures

EN 14227-4 Hydraulically bound mixtures — Specifications — Part 4: Fly ash for hydraulically bound mixtures.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 197-1 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів

EN 459-1 Будівельне вапно. Частина 1. Визначення, технічні умови та критерії відповідності

EN 933-1 Випробування з визначання геометричних властивостей заповнювачів. Частина 1. Визначання гранулометричного складу. Метод просіювання

EN 1097-6:2000 Випробування механічних і фізичних властивостей заповнювачів. Частина 6. Визначання густини зерен та водопоглинання

EN 1097-7 Випробування механічних і фізичних властивостей заповнювачів. Частина 7. Визначання густини зерен наповнювача. Метод пікнометра

EN 13242 Заповнювачі для сумішей, які оброблено та які не оброблено гідравлічними в’яжучими, для цивільного й дорожнього будівництва

EN 13286-1 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 1. Методи випробування з лабораторного визначання максимальної щільності та вмісту води. Вступ, загальні вимоги та відбирання проб

EN 13286-2 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 2. Методи випробування з лабораторного визначання максимальної щільності та вмісту води. Ущільнення за методом Проктора

EN 13286-3 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 3. Методи випробування з лабораторного визначання максимальної щільності та вмісту води. Вибростискання з контрольованими параметрами

EN 13286-4 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 4. Методи випробування з лабораторного визначання максимальної щільності та вмісту води. Вібраційний молоток

EN 13286-5 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 5. Методи випробування з лабораторного визначання максимальної щільності та вмісту води. Вібраційний стіл

EN 13286-40 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 40. Метод випробування з визначання міцності під час прямого розтягнення сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим

EN 13286-41 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 41. Метод випробування з визначання міцності під час стискання сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим

EN 13286-42 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 42. Метод випробування з визначання міцності під час непрямого розтягнення сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим

EN 13286-43 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 43. Метод випробування з визначання модуля пружності сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим

EN 13286-45 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 45. Метод випробування з визначання збереженості легкоукладальності в часі сумішей, оброблених гідравлічним в’яжучим

EN 13286-47 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 47. Метод випробування з визначання каліфорнійського показника несної здатності, показника несної здатності після ущільнення та лінійного набухання

EN 13286-50 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 50. Метод виготовлення зразків для випробування з сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим, з використанням обладнання за методом Проктора або ущільненням на вібраційному столі

EN 13286-51 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 51. Метод виготовлення зразків для випробування з сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим, із застосуванням ущільнення вібраційним молотком

EN 13286-52 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 52. Метод виготовлення зразків для випробування з сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим, із застосуванням вібростискання

EN 13286-53 Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 53. Метод виготовлення зразків для випробування з сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим, із застосуванням осьового стискання

EN 14227-2 Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. Технічні умови. Частина 2. Суміші дисперсні, укріплені шлаком

EN 14227-4 Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. Технічні умови. Частина 4. Зола-винесення для сумішей, укріплених гідравлічним в’яжучим.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online