ДСТУ OIML R 125:2020 Системи вимірювання маси рідин у резервуарах (OIML R 125:1998, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ
МАСИ РІДИН У РЕЗЕРВУАРАХ

ДСТУ OIMLR 125:2020
(OIML R 125:1998, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації!' «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості» (ТК 146)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 14 грудня 2020 р. № 441 з 2021-08-01

3 Національний стандарт відповідає OIML R 125:1998 Measuring systems for the mass of liquids in tanks (Системи вимірювання маси рідин у резервуарах)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Терміни та визначення понять

Секція І. Загальні засади

1 Сфера застосування

2 Призначеність

3 Загальні положення

3.1 Складники системи вимірювання

3.2 Складники засобу вимірювання

3.3 Допоміжні пристрої

3.4 Галузь функціювання

Секція II. Метрологічні вимоги

4 Класифікація та максимально допустимі похибки

4.1 Класифікація

4.2 Максимально допустимі похибки

4.3 Максимальне значення мінімальної вимірюваної кількості

5 Фактори впливу, збурення та вологість

5.1 Нормовані робочі умови щодо факторів впливу

5.2 Збурення

5.3 Вологість

5.4 Випробування

Секція III. Технічні вимоги

6 Експлуатаційні вимоги

6.1 Шахрайське використання

6.2 Придатність конструкції

6.3 Придатність для повірки

6.4 Регулювання нуля

7 Індикатори та друкувапьні пристрої

7.1 Чіткість показів

7.2 Одиниці вимірювання

7.3 Значення поділки шкали

7.4 Десяткові числа

7.5 Друкована інформація

7.6 Ідентифікування показів вимірювання

8 Дані вимірювання

8.1 Загальні положення

8.2 Вимоги щодо даних вимірювань

9 Маркування

10 Маркування повірки та опломбовування

10.1 Маркування повірки

10.2 Опломбовування

11 Вимоги щодо виготовлення електронних засобів вимірювання

11.1 Загальні положення

11.2 Контрольні засоби

Секція IV. Практичні вимоги щодо встановлення

12 Вимоги щодо встановлення

12.1 Перетворювачі гідростатичного тиску

12.2 Перетворювач виштовхувапьної сили

Секція V. Метрологічний контроль

13 Загальні положення

13.1 Затвердження типу

13.2 Оцінювання відповідності

13.3 Подальша повірка

Додаток А (обов’язковий) Випробування дієздатності та дослідження в умовах, зімітованих лабораторією

Додаток В (обов’язковий) Випробування дієздатності за польових умов

Додаток С (довідковий) Поправка на виштовхувальну силу повітря

Додаток D (довідковий) Обчислювання мінімальної кількості

Додаток Е (довідковий) Схеми, що ілюструють загальноприйнятні принципи вимірювання

Додаток F (довідковий) Абетковий покажчик англійських термінів

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Абетковий покажчик українських термінів

Додаток НБ (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ OIML R 125:2020 (OIML R 125:1998, IDТ) «Системи вимірювання маси рідин у резервуарах», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо OIML R 125:1998 (версія en) «Measuring systems for the mass of liquids in tanks».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 146 «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця рекомендація» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до OIML R 125:1998 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено національні додатки НА (Абетковий покажчик українських термінів) з перехресними посиланнями на них та НБ (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ МАСИ РІДИН У РЕЗЕРВУАРАХ

MEASURING SYSTEMS FOR THE MASS OF LIQUIDS IN TANK

Чинний від 2021-08-01

Т ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення понять, застосовні до приладів, охоплених цим стандартом, а також деякі загальні терміни й визначення понять з Міжнародного словника основних та загальних термінів з метрології (International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (VIM. Second edition, 1993)). У додатку F подано абетковий покажчик цих термінів з перехресними посипаннями на них.

Загальні терміни

Т.1 засіб вимірювання маси (mass measuring instmment)

Засіб вимірювання, який визначає та показує масу рідини, що міститься в каліброваному резервуарі. Цей засіб охоплює таю пристрої: вимірювальний перетворювач (або перетворювачі), який вимірює кількість, що відповідає масі рідини, процесор та індикатор

Т.2 система вимірювання маси (mass measuring system)

Система, що її утворюють засіб вимірювання, калібрований резервуар і будь-які допоміжні та/або додаткові пристрої

Т.3 калібрований резервуар (calibrated tank)

Вмістище, що його калібрують і результати щодо якого подають у калібрувальній таблиці резервуара. Цю таблицю використовують разом з вимірювальним перетворювачем маси для визначання маси, що міститься в резервуарі

Т.4 вимірювальний перетворювач маси (mass measurement transducer)

Пристрій, який вимірює кількість, що відповідає масі рідини, і який надсилає сигнал до процесора, за допомогою якого визначають масу

Т.5 калібрувальна таблиця резервуара (tank calibration table)

Таблиця, яка показує відношення між висотою рівня рідини та об’ємом, що міститься в резервуарі за цього рівня, за встановлених умов

Т.6 точка відліку (datum point)

Точка відліку становить початкове положення для вимірювання рівнів рідини (нульову опорну точку). Це перетин вертикальної осі вимірювання з верхньою поверхнею плити відліку чи з днищем, внутрішньою поверхнею резервуара, якщо плити відліку немає

Т.7 процесор (processor)

Пристрій, який містить у собі всю необхідну інформацію та приймає всі необхідні сигнали від перетворювачів, даючи змогу обчислювати масу, що міститься в резервуарі, а також інші величини. Він може також зберігати інформацію, слугувати засобом контролювання інформації, а також комунікувати з допоміжними пристроями

Т.8 індикатор (Indicator)

Пристрій, який візуалізує обчислену процесором масу та інші величини. Він може бути чи не бути частиною процесора.

Т.9 пристрій (device)

Частина засобу, яка виконує конкретну функцію. Зазвичай виготовлений як окремий блок і здатний бути незалежно випробуваний

Т.9.1 допоміжний пристрій (ancillary device)

Пов’язаний із засобом пристрій, призначений виконувати конкретну функцію, як-от: показувальний пристрій з дублюванням показів, чековий принтер, зчитувач карток, термінал уведення даних тощо.

Т.9.2 додатковий пристрій (additional device)

Пристрій, крім допоміжного пристрою, необхідний, щоб забезпечувати коректну метрологічну дієвість системи, наприклад клапани, що уможливлюють повірку перетворювачів тиску, труби для врівноважування атмосферного тиску між перетворювачами тиску тощо

Т.10 вертикальний циліндричний резервуар (vertical cylindrical tank)

Резервуар, горизонтальний переріз якого є коло, і стінки якого вертикальні

Т.11 зовнішній плавучий дах (external floating roof)

Резервуарний дах, який становить частину зовнішніх поверхонь резервуара, але вільно плаває на поверхні рідини, крім випадків за низьких рівнів, коли вагу даху перенесено на його підпори на днищі резервуара

Т.12 внутрішній плавучий дах (internal floating roof)

Резервуарний дах, який вільно плаває на поверхні рідини в резервуарі, оснащеному стаціонарним зовнішнім дахом. За низьких рівнів вагу даху перенесено на його підпори на днищі резервуара. Терміни, що стосуються вимірювання

Т.13 виміряна маса (measured mass)

Маса рідини, визначена за сигналами, отриманими з вимірювального(их) перетворювача(ів)

Т.14 маса брутто (gross mass)

Маса рідини, визначена засобом вимірювання (виміряна маса), а також маса рідини нижче перетворювача. зокрема охоплює воду й осад у рідині. Вона не охоплює ні маси пари над рідиною, ні маси плавучого даху (якщо наявний), ні маси вільного донного осаду й води

Т.15 мінімальна виміряна кількість (облік запасів і трансфер) (minimum measured quantity (inventory and transfer))

Кількість індикованої маси, нижче якої може бути перевищено максимальну допустиму похибку. Цю кількість застосовують до рідини, яка міститься в резервуарі (облік запасів) або яку приймають до резервуара чи видають із нього (трансфер)

Т.16 максимальна виміряна кількість (maximum measured quantity)

Максимальна вимірювана кількість, що її встановлює виробник вимірювального перетворювача (для випробування пристроїв) або каліброваного резервуара для встановлених приладів

Т.17 нульова кількість (zero quantity)

Кількість рідини, еквівалента нульовому сигналу від вимірювального перетворювача. Терміни, що стосуються електроніки

Т.18 електронний засіб вимірювання маси (electronic mass measuring instrument)

Засіб вимірювання маси, оснащений електронними пристроями

Т.19 електронний пристрій (electronic device)

Пристрій, який містить у собі електронні підвузли та виконує конкретну функцію. Електронний пристрій зазвичай виробляють як окремий блок, здатний бути незалежно випробуваним.

Т.20 електронний підвузол (electronic sub-assembly)

Частина електронного пристрою, яка містить у собі електронні складники та має свою власну розпізнаванну функцію

Т.21 електронний компонент (electronic component) Найменший фізичний об’єкт, який використовує електронну чи діркову провідність у напівпровідниках, газах або у вакуумі.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online