ДСТУ 4640:2006 Продукти перероблення субтропічних культур. Листя мирта, зизифуса, маслини та фейхоа. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Продукти перероблення субтропічних культур
ЛИСТЯ МИРТА, ЗИЗИФУСА,
МАСЛИНИ ТА ФЕЙХОА
Технічні умови

ДСТУ 4640:2006

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Нікітський ботанічний сад — Національний науковий центр УААН

РОЗРОБНИКИ: Н. Бакова, канд. с.-г. наук; В. Єжов, д-р техн. наук; Г. Захаренко, д-р біол. наук (керівник розробки); Т. Литвинова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 липня 2006 р. № 191 з 2007-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Познаки та скорочення

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Маркування

8 Пакування

9 Правила транспортування і зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Гарантії виробника

Додаток А Коди Державного класифікатора продукції і послуг

Додаток В Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт поширюється на листя субтропічних плодових культур — зизифуса, мирта, мас лини та фейхоа. Він розроблений уперше для розширення асортименту нових видів продукції. Об’єктом національного стандарту є унікальна сировина (листя зизифуса, мирта, маслини та фейхоа) як джерело біологічно активних речовин, призначена для виготовляння продуктів харчової та парфюмерно-косметичної промисловості.

Листя зизифуса містить флавоноїди (зокрема, рутин), водорозчинні полісахариди, алкалоїди, вітамін Е, вітамін К, аскорбінову кислоту, сапонін, цінні амінокислоти, мінеральні речовини і більше ніж 20 видів мікроелементів, у тому числі залізо, кобальт і йод.

Листя маслини містить глікозиди, органічні кислоти, манніт, гіркі й дубильні речовини, флавоноїди, ефірну олію. У народній медицині листя маслини використовують як гіпотензивний засіб.

Листя фейхоа містить флавоноїди, водорозчинний йод, амінокислоти, P-активні речовини і вітамін С. Листя мирта містить флавоноїди — кемпферол і міріцетін, а також кристалічні антибактеріальні речовини — миртини А, В, С, Д, ефірну олію, органічні кислоти, глюкозу. У народній медицині листя мирта використовують як антибактеріальний засіб.

Застосовувана технологія і рецептура дають змогу зберегти всі цінні харчові речовини й одержати біологічно активну сировину із заданим складом.

Наведене вище обумовило необхідність розроблення та впровадження цього стандарту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ СУБТРОПІЧНИХ КУЛЬТУР
ЛИСТЯ МИРТА, ЗИЗИФУСА, МАСЛИНИ ТА ФЕЙХОА
Технічні умови

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР
ЛИСТЬЯ МИРТА, ЗИЗИФУСА И ФЕЙХОА
Технические условия

PROCESSING PRODUCTS OF SUBTROPICAL CROPS
LEAVES OF MYRTLE, ZIZYPHUS AND FEIJOA
Specifications

Чинний від 2007-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на висушене листя багаторічних культивованих рослин: мирта звичайного (Myrtus communis L.) родини миртових (Myrtaceae L.), зизифуса (Zizyphus jujuba Mill.) родини крушинових (Rhamnaceae R. Br.), фейхоа (Feijoa sellowiana Berg.) родини миртових (Myrtaceae L.) та маслини (Olea L.) родини маслинових (Oleaceae Lindl), призначене для виготовляння водних і водно-спиртових настоянок, як складників для фіточаїв, дієтичних добавок, для харчових продуктів спеціальної дієтичної призначеності.

1.2 Вимоги щодо безпеки сировини викладені в 4.2, 4.3 і в розділах 5 і 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції і послуг

ДСТУ 3145-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування продукції

ДСТУ EN 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Salmonella

ДСТУ ГОСТ 30726-2002 Продукти харчові. Методи виявлення та визначення кількості бактерій виду Escherichia coli

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-91 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги стосовно безпечності робочих місць)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования безопасности (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 20 кг. Общие технические условия (Ящики з листових деревних матеріалів нерозбірні для вантажів масою до 20 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 6077-80 Сырьё лекарственное растительное. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение (Сировина лікарська рослинна. Пакування, маркування, транспортування і зберігання)

ГОСТ 10444.8-88 Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus (Продукти харчові. Методи виявляння Bacillus cereus)

ГОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Методы определения молочнокислых микроорганизмов (Продукти харчові. Методи виявляння молочнокислих мікроорганізмів)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Методы определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Методи виявляння дріжджів і пліснявих грибів)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для харчових продуктів, сірників, тютюну і мийних засобів. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15113.1-77 Концентраты пищевые. Методы определения качества упаковки, массы нетто, объемной массы, массовой доли отдельных компонентов, размера отдельных видов продукта и крупности помола (Концентрати харчові. Методи визначання якості пакування, маси нетто, об’ємної маси, масової частки окремих складників, розмірів окремих видів продукту і крупності помелу)

ГОСТ 15113.3-77 Концентраты пищевые. Методы определения органолептических показателей, готовности концентратов к употреблению и оценки дисперсности суспензии (Концентрати харчові. Методи визначання органолептичних показників, готовності концентратів до вживання й оцінювання дисперсності суспензії)

ГОСТ 24027.0-80 Сырьё лекарственное растительное. Правила приемки и методы отбора проб (Сировина лікарська рослинна. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 24027.1-80 Сырьё лекарственное растительное. Методы определения подлинности, зараженности амбарными вредителями, измельченности и содержания примесей (Сировина лікарська рослинна. Методи визначання автентичності, зараженості комірними шкідниками, подрібненості та вмісту домішок)

ГОСТ 24027.2-80 Сырьё лекарственное растительное. Методы определения влажности, содержания золы, экстрактивных и дубильных веществ, эфирного масла (Сировина лікарська рослинна. Методи визначання вологості, вмісту золи, екстрактивних і дубильних речовин, ефірної олії)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Загальні положення)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Метод визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Метод визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Метод визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 26972-86 Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы микробиологических анализов (Зерно, крупа, борошно, толокно для продуктів дитячого харчування. Методи мікробіологічних аналізувань)

ГОСТ 30178-97 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбционий метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (полиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявляння і визначання кількості бактерій групи кишкових паличок (поліформних бактерій)).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online