ДСТУ 4101-2002 Оброблення хмелю після збирання. Вимоги та контролювання технологічних процесів

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБРОБЛЯННЯ ХМЕЛЮ ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ
Вимоги та контролювання
технологічних процесів

ДСТУ 4101-2002

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

Обробляння хмелю після збирання.
Вимоги та контролювання технологічних процесів

ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ОБРАБОТКА ХМЕЛЯ
Требования и контроль технологических процессов

AFTERHARVESTING TREATMENT OF НОР
Requirements and control of technological processes

Чинний від 2003-01-01

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Інститутом сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 3 червня 2002 р. № 326

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: Й. Рейтман (керівник розробки); В. Бурденйний; М. Бармаков; Н. Махлай; О. Юрківська; Л. Корчева; В. Вітковський

ЗМІСТ

1. Сфера застосування

2. Нормативні посилання

3. Визначення понять

4. Вимоги до технологічних процесів. Основні параметри

5. Вимоги щодо безпеки праці і охорони довкілля

6. Вимоги до контролювання технологічних процесів

Додаток А. Бібліографія

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на всі технологічні процеси обробляння шишок хмелю після збирання, призначених для використовування в харчовій промисловості, контролювання цих процесів і встановлює обов'язкові вимоги до них.

Вимоги цього стандарту обов'язкові для всіх підприємств, установ, організацій України, які виробляють хміль-сирець і спресований хміль незалежно від форм власності.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 4097.1-2002 Хміль гіркий. Частина 1. Хміль-сирець гіркий. Технічні умови

ДСТУ 4097.2-2002 Хміль гіркий. Частина 2. Хміль гіркий спресований. Технічні умови

ДСТУ 4098.1-2002 Хміль ароматичний. Частина 1. Хміль-сирець ароматичний. Технічні умови

ДСТУ 4098.2-2002 Хміль ароматичний. Частина 2. Хміль ароматичний спресований. Технічні умови

ДСТУ 4099-2002 Хміль. Правила відбирання проб та методи випробовування

ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основные положения

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-88 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.016-83 ССБТ. Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей качества

ГОСТ 12.4.031-84 Средства индивидуальной защиты. Определение сортности

ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 2918-79 Ангидрид сернистый жидкий. Технические условия

ГОСТ 6376-74 Анемометры ручные со счетным механизмом. Технические условия

ГОСТ 7193-74 Анемометр ручной индукционный. Технические условия

ГОСТ 16920-93 Термометры и преобразователи температуры манометрические. Общие технические требования и методы испытаний

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online