ДСТУ 4924:2008 Продукти білкові рослинного походження. Макухи та шроти. Метод визначання вмісту сирого протеїну

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ БІЛКОВІ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
МАКУХИ ТА ШРОТИ

Метод визначання вмісту сирого протеїну

ДСТУ 4924:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів (УкрНДІОЖ) спільно з Технічним комітетом стандартизації «Олії, жири та продукти їх переробки» (ТК 86), асоціація «Укроліяпром»

РОЗРОБНИКИ: Т. Бевзюк; Л. Горшкова (науковий керівник); О. Мазаева; П. Петік, канд. техн. наук; Л. Рубіна; 3. Федякіна; 3. Чайка

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 січня 2008 р. 18; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 30 грудня 2009 р. № 496 чинність встановлена з 2010-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги щодо безпеки під час випробовування

5 Вимоги до кваліфікації персоналу

6 Метод визначання вмісту сирого протеїну

6.1 Загальні положення

6.2 Відбирання проб

6.3 Засоби вимірювальної техніки, прилади, допоміжні пристрої та матеріали

6.4 Готування компонентів до випробовування

6.5 Методика випробовування

6.6 Опрацьовування результатів

6.7 Оформлювання результатів

Додаток А Бібліографія

ДСТУ 4924:2008

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ БІЛКОВІ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
МАКУХИ ТА ШРОТИ
Метод визначання вмісту сирого протеїну

ПРОДУКТЫ БЕЛКОВЫЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЖМЫХИ И ШРОТЫ
Метод определения содержания сырого протеина

PROTEIN PRODUCTS VEGETABLE ORIGINE
OILSEED RESIDUES
The method for determination of crude protein

Чинний від 2010-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на всі види білкових продуктів рослинного походження: ізоляти, концентрати, борошно, макухи, шроти, гірчичний порошок тощо, що містять азотисті компоненти, які безпосередньо визначають за методом К’єльдаля з подальшим перераховуванням на сирий протеїн.

1.2 Стандарт застосовують у технологічних, арбітражних і наукових лабораторіях тощо.

1.3 Вимоги щодо безпеки під час випробовування викладено в розділі 4.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2209-93 Борошно, побічні продукти і відходи. Терміни та визначення

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4597:2006 Концентрат соєвий харчовий. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 7328-2003 Гирі. Загальні технічні умови

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Квалификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Кваліфікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2263-76 Натр едкий технический. Технические условия (Натр їдкий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 4145-74 Калий сернокислый. Технические условия (Калій сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4146-74 Калий надсернокислый. Технические условия (Калій надсірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4165-78 Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия (Мідь (II) сірчанокисла 5-водна. Технічні умови)

ГОСТ 4166-74 Натрий сернокислый. Технические условия (Натр сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 4919.1-77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов (Реактиви та особливо чисті речовини. Методи готування розчинів індикаторів)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і устатковання лабораторне порцелянове. Технічні умови)

ГОСТ 9656-75 Кислота борная. Технические условия (Кислота борна. Технічні умови)

ГОСТ 10929-76 Водорода пероксид. Технические условия (Водню пероксид. Технічні умови)

ГОСТ 13979.0-86 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила приемки и методы отбора проб. (Макухи, шроти та гірчичний порошок. Правила приймання та методи відбирання проб)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24363-80 Калия гидроокись. Технические условия (Калію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно­основного титрования (Реактиви. Методи приготування титрованих розчинів для кислотно-основного титрування)

ГОСТ 27668-88 Мука и отруби. Правила и методы отбора проб (Борошно і висівки. Правила та методи відбирання проб)

ГОСТ 29252-91 (ИСО 385-2-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 2. Бюретки без времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 2. Бюретки без часу очікування)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online