ДСТУ 3696-98 Меляса бурякова. Технічні умови (ГОСТ 30561-98)

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МІЖДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

МЕЛЯСА БУРЯКОВА
Технічні умови

ДСТУ 3696-98
(ГОСТ 30561-98)

МЕЛАССА СВЕКЛОВИЧНАЯ
Технические условия

ГОСТ 30561-98

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕЛЯСА БУРЯКОВА
Технічні умови

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Технічним комітетом по стандартизації «Цукор і крохмалепатокові продукти» 56; Українським науково-дослідним інститутом цукрової промисловості

ВНЕСЕНО Технічним комітетом по стандартизації «Цукор і крохмалепатокові продукти»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 13 лютого 1998 р. № 85

ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 7 серпня 1998 р, № 595

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В.О. Штангеєв, С.А. Бренман, Н.С. Іволга, B.C. Ковальчук, Є.П. Євреєнко

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Технічні вимоги

3.1 Характеристика

4 Вимоги безпеки

5 Вимоги охорони навколишнього середовища

6 Правила приймання

7 Методи контролю

7.1 Відбирання проб

7.2 Визначення зовнішнього вигляду, кольору, запаху, смаку і розчинності у воді

7.3 Визначення масової частки сухих речовин

7.4 Визначення масової частки сахарози

7.5 Визначення масової частки суми цукрів, що зброджуються

7.6 Визначення величини pH

7.7 Визначення мікробіологічних показників

7.8 Визначення токсичних елементів, пестицидів, радіонуклідів

8 Транспортування і зберігання

9 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕЛЯСА БУРЯКОВА
Технічні умови

МЕЛАССА СВЕКЛОВИЧНАЯ
Технические условия

MOLASSES
Specifications

Чинний від 1999-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на бурякову мелясу — побічну продукцію бурякоцукрового виробництва, яка використовується як сировина для виробництва етилового спирту, харчових кислот, хлібопекарських та кормових дріжджів і як добавка до корму сільськогосподарських тварин.

Обов’язкові вимоги до якості бурякової меляси, викладені у 3.1.5; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 7.8.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведені посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674-97) Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови

ГОСТ 12.2.124-90 ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимих выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия

ГОСТ 83-79 Натрий углекислый. Технические условия

ГОСТ 84-76 Натрий углекислый 10-водный. Технические условия

ГОСТ 246-76 Гидросульфит натрия технический. Технические условия

ГОСТ 1027-67 Свинец (ІІ) уксуснокислый 3-водный. Технические условия

ГОСТ 1770-74Е Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3771-74 Аммоний фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия

ГОСТ 4159-79 Йод. Технические условия

ГОСТ 4165-78 Медь (II) сернокислая 5-водная, Технические условия

ГОСТ 4172-76 Натрий фосфорнокислий двузамещенный 12-водный, Технические условия

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4220-75 Калий двухромовокислый. Технические условия

ГОСТ 4232-74 Калий йодистый. Технические условия

ГОСТ 4236-77 Свинец (II) азотнокислый. Технические условия

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4453-74 Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный. Технические условия

ГОСТ 5845-79 Калий-натрий виннокислый 4-водный. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9147-80Е Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 9218-86Е Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия

ГОСТ 10163-76 Крахмал растворимый. Технические условия

ГОСТ 10733-79Е Часы наручные и карманные механические. Общие технические условия

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 14919-83Е Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 19729-74 Тальк молотый для производства резиновых изделий и пластических масс. Технические условия

ГОСТ 24104-88Е Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 25336-82Е Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

ГОСТ 26968-86 Сахар-песок рафинированный. Методы микробиологического анализа

ГОСТ 27068-86 Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть I. Общие требования

ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть I. Общие требования.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online