ДСТУ 7111:2009 Білково-вітамінні добавки. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІЛКОВО-ВІТАМІННІ ДОБАВКИ
Загальні технічні умови

ДСТУ 7111:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії «Хліб України» Київський інститут хлібопродуктів; Товариство з обмеженою відповідальністю «Агровіта»

РОЗРОБНИКИ: В. Стрій, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Чоботов, канд. техн. наук; Ю. Маляревський; Г. Крошко; Л. Дяченко, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 3 грудня 2009 р. № 441 з 2011-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 26502-85)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

6 Правила приймання

7 Методи контролювання

8 Транспортування і зберігання

9 Гарантії постачальника

Додаток А Максимально допустимий рівень вмісту в білково-вітамінних добавках токсичних елементів, мікотоксинів, радіонуклідів, пестицидів та шкідливих мікроорганізмів

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІЛКОВО-ВІТАМІННІ ДОБАВКИ
Загальні технічні умови

БЕЛКОВО-ВИТАМИННЫЕ ДОБАВКИ
Общие технические условия

PROTEIN-VITAMIN ADDITIVES
Specifications

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на білково-вітамінні добавки, що їх виготовляють підприємства

незалежно від форм власності й підпорядкованості, громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності та призначені для виробництва повнораціонних комбікормів і для експортування.

Обов’язкові вимоги до білково-вітамінних добавок, що гарантують безпеку життя і здоров’я людини, тварин та охорону довкілля, наведено у таблицях пункту 4.4 (запах, зараженість шкідниками, токсичність, кислотне і перекисне числа жиру, масова частка не розчинної в соляній кислоті золи), 5.1 (токсичні елементи, мікотоксини, радіонукліди, пестициди, нітрати, нітрити, мікроорганізми), 5.2, 5.3 (вимоги щодо безпеки і виробничої санітарії), 5.4, 5.5 та 5.6 (охорона довкілля).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1203-92 Кормовий концентрат метанового бродіння (КМБ-12) — вітамін В12. Технічні умови

ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 2421-94 Комбікорми. Терміни та визначення

ДСТУ 2887-94 Пакування та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 3016-95 Висівки кормові пшеничні та житні. Технічні умови

ДСТУ 3570-97 (ГОСТ 13496.7-97) Зерно фуражне, продукти його переробки, комбікорми. Методи визначення токсичності

ДСТУ 3696-98 (ГОСТ 30561-98) Меляса бурякова. Технічні умови

ДСТУ 3768:2010 Пшениця. Технічні умови

ДСТУ 3769-98 Ячмінь. Технічні умови

ДСТУ 3782-98 (ГОСТ 13496.1-98) Комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначення вмісту натрію та хлориду натрію

ДСТУ 4120-2002 Комбікорми повнораціонні для сільськогосподарської птиці. Технічні умови

ДСТУ 4124-2002 Комбікорми повнораціонні для свиней. Технічні умови

ДСТУ 4230-2003 Шрот соєвий кормовий. Технічні умови

ДСТУ 4273:2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови

ДСТУ 4482:2005 Премікси. Технічні умови

ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови

ДСТУ 4523:2006 Горох. Технічні умови

ДСТУ 4525:2006 Кукурудза. Технічні умови

ДСТУ 4534:2006 Олія соєва. Технічні умови

ДСТУ 4638:2006 Шрот соняшниковий. Технічні умови

ДСТУ ISO 3510-2003 Корми для тварин. Визначення вмісту доступного лізину

ДСТУ ISO 5983-2003 Корми для тварин. Визначення вмісту азоту і обчислення вмісту сирого білка методом К’єльдаля

ДСТУ ISO 6496:2005 Корми для тварин. Визначення вмісту вологи та інших летких речовин

ДСТУ ISO 6651-2003 Корми для тварин. Визначення вмісту афлатоксину В1

ДСТУ ISO 7485-2003 Корми для тварин. Визначення вмісту калію і натрію. Методи з використанням полуменево-емісійної спектрометрії

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 80-96 Жмых подсолнечный. Технические условия (Макуха соняшникова. Технічні умови)

ГОСТ 435-77 Марганец (II) сернокислый пятиводный. Технические условия (Марганець (II) сірчанокислий п’ятиводний. Технічні умови)

ГОСТ 2116-82 Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и безпозвоночных. Технические условия (Борошно кормове із риби, морських ссавців, ракоподібних і безхребетних. Технічні умови)

ГОСТ 4148-78 Железо (II) сернокислое семиводное. Технические условия (Залізо (II) сірчанокисле семиводне. Технічні умови)

ГОСТ 4165-78 Медь (II) сернокислая пятиводная. Технические условия (Мідь (II) сірчанокисла п’ятиводна. Технічні умови)

ГОСТ 4174-77 Реактивы. Цинк сернокислый семиводный. Технические условия (Реактиви. Цинк сірчанокислий семиводний. Технічні умови)

ГОСТ 4232-74 Калий йодистый. Технические условия (Калію йодид. Технічні умови)

ГОСТ 4462-78 Кобальт (II) сернокислый семиводный. Технические условия (Кобальт (II) сірчанокислий семиводний. Технічні умови)

ГОСТ 4525-77 Кобальт хлористый шестиводный. Технические условия (Кобальт хлористий шестиводний. Технічні умови)

ГОСТ 5407-78 Кобальт (II) углекислый основной водный. Технические условия (Кобальт (II) вуглекислий основний водний. Технічні умови)

ГОСТ 6981-94 Купорос железный технический. Технические условия (Купорос залізний технічний. Технічні умови)

ГОСТ 7205-77 Марганец (II) углекислый основной водный. Технические условия (Марганець (II) вуглекислий основний водний. Технічні умови)

ГОСТ 8927-79 Медь (II) углекислая основная. Технические условия (Мідь (II) вуглекисла основна. Технічні умови)

ГОСТ 9268-80 Комбикорма-концентраты для крупного рогатого скота. Технические условия (Комбікорми-концентрати для великої рогатої худоби. Технічні умови)

ГОСТ 10262-73 Цинка окись. Технические условия (Цинку оксид. Технічні умови)

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб (Комбікорми, сировина. Методи відбирання проб)

ГОСТ 13496.2-91 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сырой клетчатки (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання сирої клітковини)

ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения влаги (Комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вологи)

ГОСТ 13496.4-93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту азоту і сирого протеїну)

ГОСТ 13496.8-72 Комбикорма. Методы определения крупности размола и содержания неразмолотых семян культурных и дикорастущих растений (Комбікорми. Методи визначання крупності розмелювання і вмісту нерозмеленого насіння культурних і дикорослих рослин)

ГОСТ 13496.9-96 Комбикорма. Методы определения содержания металломагнитной примеси (Комбікорми. Методи визначання вмісту металомагнітної домішки)

ГОСТ 13496.13-75 Комбикорма. Методы определения запаха, зараженности вредителями хлебных запасов (Комбікорми. Методи визначання запаху, зараженості шкідниками хлібних запасів)

ГОСТ 13496.14-87 Комбикорма, комбикормовое сырье, корма. Метод определения золы, не растворимой в соляной кислоте (Комбікорми, комбікормова сировина, корми. Метод визначання золи, не розчинної у соляній кислоті)

ГОСТ 13496.15-97 Корма, комбикорма хомбикормовое сырье. Методы определения сырого жира (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання сирого жиру)

ГОСТ 13496.18-85 Комбикорма, сырье. Методы определения кислотного числа жира (Комбікорми, сировина. Методи визначання кислотного числа жиру)

ГОСТ 13496.19-93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания нитратов и нитритов (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту нітратів та нітритів)

ГОСТ 13496.20-87 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения остаточных количеств пестицидов (Комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання залишкових вмістів пестицидів)

ГОСТ 13496.21-87 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения лизина и триптофана (Корми, комбікорми, комбікормова сировина Методи визначання лізину і триптофану)

ГОСТ 13496.22-90 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье Метод определения цистина и метионина (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання цистину і метіоніну)

ГОСТ 18663-78F Витамин В12 кормовой Технические условия (Вітамін В12 кормовий. Технічні умови)

ГОСТ 19347-84 Купорос медный. Технические условия (Купорос мідний. Технічні умови)

ГОСТ 22834-87 Комбикорма гранулированные. Общие технические условия (Комбікорми гранульовані. Загальні технічні умови)

ГОСТ 23423-89 Метионин кормовой. Технические условия (Метіонін кормовий. Технічні умови)

ГОСТ 23462-95 Продукция комбикормовой промышленности. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Продукція комбікормової промисловості. Правила приймання. Пакування, маркування, транспортування і зберігання)

ГОСТ 23999-80 Кальция фосфат кормовой. Технические условия (Кальцію фосфат кормовий. Технічні умови)

ГОСТ 26502-85 Белково-витаминные и амидо-витаминные добавки. Технические условия (Білково-вітамінні й амідо-вітамінні добавки. Технічні умови)

ГОСТ 26570-95 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кальция (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання кальцію)

ГОСТ 26573.1-93 Премиксы. Методы определения витамина А (Премікси. Методи визначання вітаміну А)

ГОСТ 26573.2-85 Премиксы. Методы определения марганца (Премікси. Методи визначання марганцю)

ГОСТ 26657-97 Корма, комбикорма, комбихормовое сырье Методы определения содержания фосфора (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту фосфору)

ГОСТ 26826-86 Мука известняковая для производства комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы и для подкормки гтицы. Технические условия (Борошно вапнякове для виробництва комбікормів для сільськогосподарських тварин і птиці та для підгодовування птиці. Технічні умови)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина і продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Под'отовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові Методи визначання миш'яку)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові Методи визначання кадмію)

ГОСТ 27149-95 Жмых соевый кормовой, технические условия (Макуха соєва кормова. Технічні умови)

ГОСТ 27547-87 Витамин Е (а-токэферола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия (Вітамін Е (а-токоферола ацетат) мікрогранульований кормовий. Технічні умови)

ГОСТ 28001-88 Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеаралекона (Ф-2) и охратоксина А (Зерно для кормових потреб, продукти його переробляння, комбікорми Методи визначання мікотоксинів: Т-2 токсину, зеараленону (Ф-2) й охратоксину А)

ГОСТ 28179-89 Дрожжи кормовые — паприн. Технические условия (Дріжджі кормові — папрін. Технічні умови)

ГОСТ 28396-89 Зерновое сырье, комбикорма. Методы определения патулина (Зернова сировина, комбікорми. Методи визначання патуліну)

ГОСТ 28409-89 Витамин А (ретинола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия (Вітамін А (ретинолу ацетат) мікрогранульований кормовий. Технічні умови)

ГОСТ 28497-90 Комбикорма, сырье гранулированное. Метод определения крошимости (Комбікорми, сировина гранульована. Метод визначання крихкості)

ГОСТ 28901-91 (ИСО 6490/2-83) Корма для животных. Определение содержания кальция методом атомно-абсорбционной спектрометрии (Корми для тварин. Визначання вмісту кальцію методом атомно-абсорбційної спектрометрії)

ГОСТ 28902-91 (ИСО 6491-80) Корма для животных. Спектрометрический метод определения общего содержания фосфора (Корми для тварин. Спектрометричний метод визначання загального вмісту фосфору)

ГОСТ 30257-95 Шрот рапсовый юстированный. Технические условия (Шрот ріпаковий юстований. Технічні умови)

ГОСТ 30503-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламенно-фотометрический метод определения натрия (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Полум'яно-фотометричний метод визначання натрію).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online