ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу) (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 610...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ
Частина 3-2. Норми
Норми на емісію гармонік струму
(для сили вхідного струму обладнання
не більше ніж 16 А на фазу)

ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019
(EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2:2018, IDT) 

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіо- електронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 29 грудня 2020 р. № 518 з 2021–11–01

3 Національний стандарт відповідає EN IEC 61000-3-2:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current emissions (equipment input current 16 A per phase) (Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу) і внесений з дозволу CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до IEC 61000-3-2:2018

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Класифікація обладнання

5.1 Загальні положення

5.2 Опис освітлювального обладнання

6 Застосовність

6.1 Загальні положення

6.2 Методики керування

6.3 Вимірювання сили струму гармонік

6.4 Обладнання у стійці або шафі

7 Норми сили струму гармонік

7.1 Загальні положення

7.2 Норми для обладнання класу A

7.3 Норми для обладнання класу В

7.4 Норми для обладнання класу С

7.5 Норми для обладнання класу D

Додаток А (обов’язковий) Вимірювальна схема та джерело живлення

Додаток В (обов’язковий) Умови типового випробування

Бібліографія

Додаток ZА (обов’язковий) Посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток HA (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN IЕС 61000-3-2:2019 (EN IЕС 61000-3-2:2019, IDT; IЕС 61000-3-2:2018, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN IЕС 61000-3-2:2019 (версія en) «Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current emissions (equipment input current ?16 A per phase)».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 22 «Електро- магнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

У цьому національному стандарті зазначені вимоги, які відповідають законодавству України. До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ», «ця частина IEC 61000», «цей європейський стандарт», «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмови» до IЕС 61000-3-2:2018 та EN IЕС 61000-3-2:2019 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до IEC 61000-3-2:2018

Цей стандарт — частина серії стандартів IEC 61000 відповідно за такою структурою.

Частина 1. Загальні положення

Загальний розгляд (вступ, фундаментальні принципи)

Визначення понять, термінологія

Частина 2. Навколишнє середовище

Опис навколишнього середовища

Класифікація навколишнього середовища

Рівні електромагнітної сумісності

Частина 3. Норми

Норми емісії завад

Норми на несприйнятливість (наскільки вони підпадають під відповідальність комітетів за видами продукції)

Частина 4. Методики випробування та вимірювання

Методики вимірювання

Методики випробування

Частина 5. Настанови щодо встановлення та притлумлення

Настанови щодо встановлення

Методики та пристрої притлумлення

Частина 6. Загальні стандарти

Частина 9. Різне

Кожну частину далі розділено на кілька частин, опублікованих як міжнародні стандарти, або як технічні вимоги, або як технічні протоколи, деякі з них уже опубліковано як частини. Інші буде опубліковано за номером частини з наступним дефісом та другим номером, що ідентифікує підрозділ (наприклад, IEC 61000-6-1).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ
Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму
(для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
Part 3-2. Limits. Limits for harmonic current emissions
(equipment input current 16 A per phase)

Чинний від 2021–11–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовний до нормування гармонік струму, які виникають у системах живлення загальної призначеності.

У цьому стандарті визначено норми гармонічних складників вхідного струму, що може створювати обладнання, яке випробовують у визначених умовах.

Цей стандарт застосовують до електричного та електронного обладнання, сила номінального вхідного струму якого не перевищує 16 А на фазу, і призначеного для з’єднання з низьковольтними розподільчими системами загальної призначеності.

Цей стандарт також поширюється на обладнання дугового зварювання для непрофесійного застосування, сила номінального вхідного струму якого не перевищує 16 А на фазу. Обладнання дугового зварювання, призначене для професійного застосування згідно з IEC 60974-1, не охоплено цим стандартом і може бути призначено для обмеженого застосування, як зазначено в IEC 61000-3-12.

Випробування згідно з цим стандартом є типовими випробуваннями.

Для систем з номінальною напругою, що не перевищує 220 В (лінія-нейтраль), норми ще не встановлено.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

IEC 60050-161 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 161: Electromagnetic compa- tibility (available at www.electropedia.org)

IEC 60155 Glow-starters for fluorescent lamps IEC 60268-3 Sound system equipment — Part 3: Amplifiers

IEC 60335-2-24:2010 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers

IEC 61000-4-7:2002 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-7: Testing and measurement techniques — General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto

IEC 61000-4-7:2002/AMD1:2008.

2 НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60050-161 Міжнародний електротехнічний словник. Глава 161. Електромагнітна сумісність

IEC 60155 Стартери тлійного розряду для люмінесцентних ламп

IEC 60268-3 Обладнання звукової системи. Частина 3. Підсилювачі

IEC 60335-2-24:2010 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-24. Додаткові вимоги до холодильних приладів, морожениць і льодогенераторів

IEC 61000-4-7:2002 Електромагнітна сумісність. Частина 4-7. Методики випробування та вимірювання. Загальна настанова щодо засобів вимірювання та вимірювання гармонік та інтергармонік для систем електроживлення та з’єднаного з ними обладнання

IEC 61000-4-7:2002/AMD1:2008.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online