ДСТУ 7172:2010 Вощина. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОЩИНА

Технічні умови

ДСТУ 7172:2010

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут бджільництва ім. П. І. Прокоповича

РОЗРОБНИКИ: Л. Боднарчук, член-кор. УААН; Н. Мулявко, канд. біол. наук; Л. Хусточка, канд. біол. наук; А. Черкасова, канд. біол. наук; Н. Вакуленко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 р. № 456

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21180-75)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Правила приймання

8 Методи контролювання

9 Правила транспортування і зберігання

10 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОЩИНА
Технічні умови

ВОЩИНА
Технические условия

HONEY COMB FOUNDATION
Specifications

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на вощину — тонкі воскові листи відповідного розміру, що мають з кожного боку відбитки основ бджолиних комірок і використовувані для відбудови бджолами стільників. Вимоги щодо безпечності продукту викладено в розділах 5 і 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2154-2003 Бджільництво. Терміни та визначення понять

ДСТУ 3145-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування продукції

ДСТУ 4221-89 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4229:2003 Віск бджолиний пасічний. Технічні умови

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.124-90 ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання продовольче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 892-89 Калька бумажная. Технические условия (Калька паперова. Технічні умови)

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия (Ящики дощаті нерозбірні для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована.Технічні умови)

ГОСТ 7950-77 Картон переплетный. Технические условия (Картон палітурний.Технічні умови)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий.Технічні умови)

ГОСТ 9285-78 Калия гидрат окиси технический. Технические условия (Калію гідроксид технічний. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия (Лінійки креслярські. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Загальні параметри та розміри).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online