ДСТУ ISO 15153:2009 Тютюн. Визначення вмісту відновлювальних речовин методом аналізу в безперервному потоці (ISO 15153:2003, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЮТЮН
Визначення вмісту відновлювальних речовин
методом аналізу в безперервному потоці
(ISO 15153:2003, IDT)

ДСТУ ISO 15153:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ДП Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Євтушенко, В. Місячний, М. Мухаровський, А. Подрушняк, В. Ример, А. Строй, Л. Шевчук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2009 р. № 477 з 2012-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 15153:2003 Tobacco — Determination of the content of reducing substances — Continuous-flow analysis method (Тютюн. Визначення вмісту відновлювальних речовин. Метод аналізу в безперервному потоці)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ІSО 15153:2003

Вступ до ІSО 15153:2003

1 Сфера застосування

2 Суть методу

3 Реактиви

4 Апаратура

5 Процедура

6 Опрацьовування результатів

7 Збіжність і відтворюваність

8 Протокол випробування

Додаток А Приклад аналізатора безперервного потоку

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ вступ

Цей стандарт є переклад ISO 15153:2003 Tobacco — Determination of the content of reducing substances — Continuous-flow analysis method (Тютюн. Визначення вмісту відновлювапьних речовин. Метод аналізу в безперервному потоці).

Відповідальний за цей стандарт — ДП Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Стандарт установлює метод аналізу в безперервному потоці вмісту відновлювапьних речовин у тютюні.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— назву стандарту змінено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

У цьому стандарті є посилання на ISO 15152, ISO 15154, ISO 15517, які впроваджено в Україні як ДСТУ ISO 15152:2009, ДСТУ ISO 15154:2009, ДСТУ ISO 15517:2009 відповідно.

ПЕРЕДМОВА до ISO 15153:2003

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) — це світова федерація національних органів зі стандартизації (комітетів — членів ISO). Міжнародні стандарти розробляють загалом технічні комітети ISO. Кожний комітет-член, зацікавлений у предметній галузі діяльності, для якої було створено технічний комітет, має право бути представленим у цьому технічному комітеті. Міжнародні, урядові та неурядові організації, які взаємодіють з ISO, також беруть участь у цих роботах. З усіх питань стандартизації в галузі електротехніки ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС).

Міжнародні стандарти готують за правилами, викладеними в Директивах ISO/ІЕС, частина 2.

Головна призначеність технічних комітетів — розроблення міжнародних стандартів. Прийняті технічними комітетами проекти міжнародних стандартів розсилають комітетам-членам на голосування. Опублікування їх як міжнародних стандартів потребує ухвалення щонайменше 75 % комітетів-членів, які беруть участь у голосуванні.

Треба звернути увагу на те, що деякі елементи цього міжнародного стандарту можуть бути об’єктом патентних прав. ISO не несе відповідальності за ідентифікацію будь-якого чи всіх цих патентних прав.

Міжнародний стандарт ISO 15153 розроблено підкомітетом SC 2 «Листовий тютюн» технічного комітету ISO/TC 126 «Тютюн і тютюнові вироби».

ВСТУП до ISO 15153:2003

Робоча Група CORESTA вивчала різноманітні широко використовувані методи визначення відновлюваних цукрів у тютюні для прийняття одного з них як рекомендованого методу CORESTA. Було прийнято дві методики — ISO 15154 та цей міжнародний стандарт. Дослідження, що провадила робоча група CORESTA за період з 1989 по 1993 роки, виявили, що два методи можуть не давати ідентичних результатів. Для деяких сортів тютюну результати, отримані методом, наведеним у цьому міжнародному стандарті, вищі від отриманих методом, наведеним в ISO 15154, тому що попередній (метод) чутливий до взаємного впливу з боку відновлювальних речовин інших, ніж цукор, які є в тютюні. Спільні дослідження показали, що під час екстрагування дистильованою водою в деяких тютюнів відбувається гідроліз сахарози.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЮТЮН
Визначення вмісту відновлювальних речовин
методом аналізу в безперервному потоці

ТАБАК
Определение содержания восстановленных веществ
методом анализа в непрерывном потоке

TOBACCO
Determination of the content of reducing
substances by the method of analysis in continuous-flow

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт описує метод визначення вмісту відновлювальних речовин у тютюні за допомогою аналізу в безперервному потоці.

Цей метод застосовують до обробленого та необробленого (сирого) тютюну.

2 СУТЬ МЕТОДУ

Готують екстракт тютюну в 5-відсотковому розчині оцтової кислоти та визначають вміст відновлювальних речовин в екстракті відновленням іонів жовтого гексаціаноферату (III) до іонів безколірного гексаціанофериту (II). Світлопоглинання вимірюють за довжини хвилі 420 нм.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи