ДСТУ ISO 15517:2009 Тютюн. Визначення вмісту нітратів методом аналізу в безперервному потоці (ISO 15517:2003, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЮТЮН
Визначення вмісту нітратів
методом аналізу в безперервному потоці
(ISO 15517:2003, IDT)

ДСТУ ISO 15517:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ДП Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрологи, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт), ДП Інститут екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Євтушенко, В. М ісячний, М. Мухаровський, А. Подрушняк, М. Проданчук, В. Ример, А . Строй, Л . Шевчук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2009 р. № 477 з 2012—01—01

3 Національний стандарт відповідає ISO 15517:2003 Tobacco — Determination of nitrate content — Continuous-flow analysis method (Тютюн. Визначення вмісту нітратів. Метод аналізу в безперервному потоці)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ISO 15517:2003

1 Сфера застосування

2 Суть методу

3 Реактиви

4 Апаратура

5 Процедура

6 Опрацьовування результатів

7 Збіжність і відтворюваність

Додаток А Оптимізація реактиву гідразину сульфату/сульфату міді

Додаток В Приклад аналізатора безперервного потоку

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 15517:2003 Tobacco — Determination of nitrate content — Continuous-flow analysis method (Тюпон. Визначення вмісту нітратів. Метод аналізу в безперервному потоці).

Відповідальний за цей стандарт — ДП Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Стандарт установлює метод аналізу в безперервному потоці вмісту нітратів у тютюні.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— назву стандарту змінено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— долучено структурний елемент «Зміст»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

— познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Оди ниці фізичних величин («мл» замінено на «см3», а «л» на «дм3»).

У цьому стандарті є посилання на ISO 15152, ISO 15153, ISO 15154, які впроваджено в Україні як ДСТУ ISO 15152:2009, ДСТУ ISO 15153:2009, ДСТУ ISO 15154:2009 відповідно.

ПЕРЕДМОВА до ISO 15517:2003

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) — це світова федерація національних органів зі стандартизації (комітетів — членів ISO). Міжнародні стандарти розробляють загалом технічні комітети ISO. Кожний комітет-член, зацікавлений у предметній галузі діяльності, для якої було створено тех нічний комітет, має право бути представленим у цьому технічному комітеті. Міжнародні, урядові та не урядові організації, які взаємодіють з ISO, також беруть участь у роботах. З усіх питань стандартизації в галузі електротехніки ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС).

Міжнародні стандарти готують за правилами, викладеними в Директивах ISO/ІЕС , частина 2.

Головна призначеність технічних комітетів — розроблення міжнародних стандартів. Проекти між народних стандартів, прийняті технічними комітетами, розсилають комітетам-членам на голосування. Опублікування їх як міжнародних стандартів потребує ухвалення щонайменше 75 % комітетів-членів, які беруть участь у голосуванні.

Треба звернути увагу на те, що деякі елементи цього міжнародного стандарту можуть бути об’єктом патентних прав. ISO не несе відповідальності за ідентифікацію будь-якого чи всіх цих па тентних прав.

Міжнародний стандарт ISO 15517 розроблено підкомітетом SC 2 «Листовий тютюн» технічного комітету ISO/TC 126 «Тютюн і тютюнові вироби».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЮТЮН
Визначення вмісту нітратів
методом аналізу в безперервному потоці

ТАБАК
Определение содержания нитратов
методом анализа в непрерывном потоке

TOBACCO
Determination of nitrate content
by the method of analysis in continuous-flow

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення нітратів у тютюні за допомогою аналізу в безперерв ному потоці.

Цей метод застосовують до обробленого та необробленого тютюну.

2 СУТЬ МЕТОДУ

Готують водний екстракт (див. нижче) тютюну. Нітрати в екстракті визначають відновленням ні- трат-іонів до нітрит-іонів за допомогою гідразину сульфату в присутності мідного каталізатора, після чого в результаті реакції із сульфаніламідом утворюється діазосполука. Діазосполука поєднується з N-1-нафтилетилендіамін дигідрохлоридом з утворенням забарвленого комплексу, оптична густина розчину якого вимірюється за довжиною хвилі 520 нм. Якщо тютюн містить нітрити, то їх треба визна чати та вносити до результатів визначення вмісту нітратів.

Спільні міжлабораторні дослідження показали, що цей метод дає еквівалентні результати в разі використання для екстрагування як води, так і 5 % оцтової кислоти. Екстрагування розчином 5 % оцтової кислоти рекомендують використовувати, якщо одночасно проводять аналіз нітратів і віднов- лювальних речовин (див. ISO 15153) або відновлювальних вуглеводів (див. ISO 15154).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online