ДСТУ ISO 17892-1:2021 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 1. Визначення вмісту води (ISO 17892-1:2014, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Геотехнічні дослідження та випробування
ЛАБОРАТОРНІ
ВИПРОБУВАННЯ ҐРУНТУ
Частина 1. Визначення вмісту води

ДСТУ ISO 17892-1:2021
(ISO 17892-1:2014, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 09 лютого 2021 р. № 45 з 2021-08-01

З Національний стандарт відповідає ISО 17892-1:2014 Geotechnical investigation and testing. Laboratory testing of soil — Part 1: Determination of water content (Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 1. Визначення вмісту води)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ CEN ISO/TS 17892-1:2007 (CEN ISO/TS 17892-1:2004, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Обладнання

5 Процедура випробування

5.1 Підготовка зразків для випробування

5.2 Проведення випробування

6 Результати випробування

7 Протокол випробування

Додаток А (обов’язковий) Калібрування, технічне обслуговування та перевірка

Додаток В (довідковий) Пояснення

Додаток С (довідковий) Вміст рідини

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перепік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 17892-1:2021 (ISO 17892-1:2014, IDT) «Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 1. Визначення вмісту води» прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISО 17892-1:2014 (версія en) «Geotechnical investigation and testing. Laboratory testing of soil — Part 1: Determination of water content».

Технічні комітети стандартизації, відповідальні за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди» та ТК 142 «Якість ґрунту».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ CEN ISO/TS 17892-1:2007 «Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування ґрунту лабораторні. Частина 1. Визначення вмісту води» (CEN ISO/TS 17892-1:2004, IDT), який технічно застарів і не відповідає міжнародним нормам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Вступ» до ISO 17892-1:2014 як такий, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— з «Передмови» до ISO 17892-1:2014 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000.

Міжнародний стандарт ISO 17892 складається з наведених нижче частин із загальною назвою: «Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту:

— Частина 1. Визначення вмісту води

— Частина 2. Визначення насипної щільності ґрунту

— Частина 3. Визначення щільності часток

— Частина 4. Визначення гранулометричного складу

— Частина 5. Лабораторні одометричні випробування ґрунту з прирощенням навантаження

— Частина 6. Дослідження падаючим конусом

— Частина 7. Випробування необмежуваного опору стисканню дрібнозернистих ґрунтів

— Частина 8. Необ’єднане неосушене просторове випробування

— Частина 9. Випробування на консолідацію під час тривісного стискання водонасичених ґрунтів

— Частина 10. Лабораторні випробування ґрунту на поперечний зсув

— Частина 11. Визначення проникності за постійного напору та напору, який зменшується

— Частина 12. Лабораторні випробування ґрунту для визначення меж Аттерберга.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕОТЕХНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ
ЛАБОРАТОРНІ ВИПРОБУВАННЯ ҐРУНТУ
Частина 1. Визначення вмісту води

GEOTECHNICAL INVESTIGATION AND TESTING
LABORATORY TESTING OF SOIL
Part 1. Determination of water content

Чинний від 2021-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи випробування для лабораторного визначення вмісту води в ґрунті.

Цей стандарт застосовується для лабораторного визначення вмісту води (або вмісту вологи) у лабораторному зразку ґрунту висушуванням у сушильній шафі в межах геотехнічних досліджень. Вміст води необхідний для класифікації природних ґрунтів та як критерій контролю в повторно ущільнених ґрунтах і вимірюється на зразках, що використовуються для більшості польових і лабораторних випробувань.

Метод висушування — це точна процедура, що використовується у звичайній лабораторній практиці.

Практична процедура визначення вмісту води в ґрунті полягає у визначенні втрати маси під час висушування дослідного зразка до постійної маси в сушильній шафі, що контролюється за заданої температури. Вважається, що втрата маси обумовлена вільною водою і відноситься до маси сухого залишку твердих часток.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 386 Liquid-in-glass laboratory thermometers — Principles of design, construction and use

ISO 14688-1 Geotechnical investigation and testing — Identification and classification of soil — Part 1: Identification and description.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 386 Термометри рідинні скляні лабораторні. Принципи проектування конструкція та використання

ISO 14688-1 Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація та класифікація ґрунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online