ДСТУ-Н Б EN 1997-1:2010 Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 1. Загальні правила (EN 1997-1:2004, IDТ). Зміна № 1

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 7. ГЕОТЕХНІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
Частина 1. Загальні правила

(EN 1997-1:2004, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1997-1:2010
Зміна № 1

Київ
Мінрегіон України
2014

1 РОЗРОБЛЕНО:Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Мінрегіону України, ТКЗОЗ "Будівельні конструкції"

РОЗРОБНИКИ: І. Матвеев, канд. техн. наук (науковий керівник); Г. Соловйова, канд. техн. наук (відповідальний виконавець); Т. Мірошник

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 27.12.2013 р. № 619, чинна з 2014-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ТЕКСТ ЗМІНИ

1 Національний вступ доповнити положеннями наступного змісту:

"Для забезпечення гармонізації нормативної бази України з нормативною базою Європейсь­кого Союзу встановлюється період одночасної дії будівельних норм, розроблених на основі націо­нальних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними докумен­тами Європейського Союзу (або інших будівельних норм, кодів). Порядок застосування визна­чається Кабінетом Міністрів України від 23.05.2011 № 547 "Про затвердження Порядку застосу­вання будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівель­них норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу".

Період одночасної дії встановлюється з дати набрання чинності ДБН А.1.1-94:2010 "Система стандартизації та нормування у будівництві. Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення" до втрати ним чинності або втрати чинності відповідними будівельними нормами, розробленими на основі національних технологічних традицій.

Цей стандарт на території України слід застосовувати разом з параметрами, встановленими на національному рівні, наведеними у додатку НБ.

Вимоги щодо застосування цього стандарту разом з Національним додатком встановлені у ДБН А.1.1-94:2010 [1]."

2 В змісті назву передостаннього заголовка структурного елемента викласти у новій редакції:

"Додаток НА Перелік міжнародних (MC) і європейських стандартів (ЄС), на які є посилання у ДСТУ-Н Б EN 1997-1:2010, та відповідних нормативних документів України (НД)".

3 Зміст доповнити наступними заголовками структурних елементів:

"Додаток НБ Національний додаток до ДСТУ-Н Б EN 1997-1:2010";

"Додаток НВ Бібліографія".

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online