ДСТУ 2211-93 Крохмаль та крохмалепродукти. Терміни та визначення

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРОХМАЛЬ
ТА КРОХМАЛЕПРОДУКТИ
Терміни та визначення

ДСТУ 2211-93

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРОХМАЛЬ ТА КРОХМАЛЕПРОДУКТИ
Терміни та визначення

КРАХМАЛ И КРАХМАЛОПРОДУКТЫ
Термины и определения

STARCH AND ITS PRODUCTS
Terms and definitions 

Чинний від 01.07.94

Цей стандарт установлює використовувані в науці, техніці і виробництві терміни та визначення основних понять у галузі виробництва крохмалю і крохмалепродуктів.

Терміни, установлені стандартом, обов’язкові для використання у всіх видах документації, науково-технічній, навчальній та довідковій літературі.

Для кожного поняття установлений один стандартизований термін. Використання термінів-синонімів стандартизованого терміна забороняється. Неприпустимі для використання терміни-синоніми наведеш у стандарті як довідкові з позначкою «Нд». Для окремих стандартизованих термінів у стандарті наведені як довідкові їх скорочені форми, які дозволяється використовувати у випадках, що дають можливість уникнути їх різного тлумачення.

Установлені визначення дозволяється, при потребі, змінювати за формою викладу, не допускаючи перекручування суті понять.

У випадках, коли необхідні і достатні ознаки поняття розкривають ся буквальним значенням терміна, замість визначення ставиться прочерк.

У стандарті наведено абеткові покажчики термінів та їх іншомовних еквівалентів.

У стандарті подано довідковий додаток, що містить терміни і визначення загально технічних і хімічних понять, використовуваних у стандарті.

Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, їх короткі форми - світлим, а неприпустимі синоніми - курсивом.

У стандарті як довідкові наведено еквіваленти окремих термінів німецькою (de), англійською (еn), французькою (fr) і російською (ru) мовами та визначення російською мовою.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

1 крохмаль

Рослинний полісахарид загальної формули (С6H10O5)n, макромолекули якого побудовані з α-D-ангідроглюкозних залишків

de Starke

en starch

fr amidon, fecule

ru крахмал

Растительный полисахарид общей формулы (С6H10O5)n,макромолекулы которого построены из α-D-ангидроглюкозных остатков

2 крохмаль нативний

Крохмаль, що знаходиться в клітині рослини або одержаний промисловим чи лабораторним методами, властивості якого умовно приймають за аналогічні властивостям крохмалю, що міститься в органах раслин

de native Starke

en native starch

fr amidon natif, fecule natif

ru крахмал нативный

Крахмал, находящийся в клетке растения или полученный промышленным или лабораторным методами, свойства которого условно принимают аналогичными свойствам крахмала, содержащегося в органах растений

3 зерно крохмалье

(Нд крохмальна гранула)

Найпростіше природне утворення, в якому накопичується крохмаль

de Starkekorn

en starch granule

fr grain d'amidon grain de fecule

ru зерно крахмаля

Простейшее естественное образование, в котором растение запасает крахмал

4 фракціонування крохмалю

Поділ крохмалю а амілозу та амілопсктин

ru фракционирование крахмала

Разделение крахмала на амилозу и амилопектин

5 амілоза

Продукт фракціонування крохмалю, макромолекули якого мають переважно лінійну структуру і α-D-ангідроглюкозні залишки зв'язані α-1,4 зв'язком

de Amylose

en amylose

fr amylose

ru амилоза

Продукт фракционирования крахмаля, макромалекулы которого имеют в основном линейную структуру и α-D-ангидроглюкозные остатки связаны α-1,4 связью

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online