ДСТУ 2575-94 Олії рослинні. Сировина та продукти переробки. Показники якості. Терміни та визначення

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЇ РОСЛИННІ.
СИРОВИНА ТА ПРОДУКТИ
ПЕРЕРОБКИ.
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Терміни та визначення

ДСТУ 2575—94

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЇ РОСЛИННІ. СИРОВИНА
ТА ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ.
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
Терміни та визначення

МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ. СЫРЬЕ
И ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА.
Термины и определения

VEGETABLE OLLS. RAW AND PROCESSING
PRODUCT. QUALITY INDEXES
Terms and definitions

Чинний від 01.07.95

Цей стандарт установлює загальні вимоги до термінів, які використовуються в науці, техніці, виробництві та визначають основні показники якості рослинних олій.

Вимоги цього стандарту є обов’язковими для підприємств, установ і організацій, що діють на території України, а також для громадян-суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Стандартизовані терміни набрані напівжирним шрифтом, а синоніми — курсивом.

Недопустимі до вживання терміни-синоніми наведені у стандарті, як довідкові і позначені «Нд».

У випадках, коли суттєві ознаки містяться в буквальному значенні терміна, замість визначення ставиться риска.

У стандарті наведені абеткові покажчики українських та російських термінів, з також деяких іншомовних відповідників.

У стандарті наведено Додаток 1, який містить терміни та визначення додаткових показників якості, специфічних для окремих видів олій.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ОЛІЇ,
СИРОВИНИ ТА ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ

1.1 Фізико-хімічні показники

1.1.1 масова частка вологи та легких речовин

Сумарний вміст вологи та інших речовин, здатних випаровуватися за температури від 100 до 105 °С, виражений у відсотках.

en moisture and volatile matters mass fraction

ru массовая доля влаги и летучих веществ

Суммарное содержание влаги и других веществ, способных испаряться при температуре от 100 до 105 °С, выраженное в процентах.

1.1.2 масова частка жиру (Нд жирність)

Вміст жиру відносно маси сухого продукту виражений у відсотках.

ru массовая доля жира (Нд жирность) Содержание жира по отношению к массе сухого продукта, выраженное в процентах.

1.1.3 кислотне число

Кількість міліграмів гідроксиду калію, необхідна для нейтралізації вільних жирних кислот, які містяться и 1 г олії або жиру.

ru кислотное число

Количество миллиграммов гидроксида калия, требуемое для нейтрализации свободных жирных кислот, содержащихся в 1 г масла или жира.

1.1.4 масова частка загальної золи

Відношення маси прожареного мінерального залишку до загальної маси продукту, виражене у відсотках.

ru массовая доля общей золы

Отношение массы прокаленного минерального остатка к общей массе продукта, выраженное в процентах.

1.1.5 масова частка неомилюваних речовин

Кількісний вміст супутніх речовин, що не взаємодіють з лугами і не руйнуються при омиленні.

ru массовая доля неомыляемых веществ

Количественное содержание сопутствующих веществ, недействующих со щелочами и не разрушающихся при омылении

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online