ДСТУ EN 14103:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту ефіру та метилового ефіру ліноленової кислоти (EN 14103:2003, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОХІДНІ ЖИРІВ ТА ОЛІЙ
МЕТИЛОВІ ЕФІРИ ЖИРНИХ КИСЛОТ (МЕЖК)
Метод визначення вмісту ефіру
та метилового ефіру ліноленової кислоти
(EN 14103:2003, IDТ)

ДСТУ EN 14103:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (ХНТУСГ)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Войтов, д-р техн. наук (науковий керівник): І. Гудим; І. Демідов, д-р техн. наук; С. Драгнєв; В. Дубровін, д-р техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 червня 2009 р. № 227 з 2009-09-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 14103 ідентичний EN 14103:2003 Fat and oil derivatives — Fatty Acid Methyl Esters (FAME) — Determination of ester and linolenic acid methyl ester contents (Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту ефіру та метилового ефіру ліноленової кислоти) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її національними членами, і будь-яке викори стання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Лабораторний скляний посуд

5 Реактиви

6 Апаратура

7 Відбирання проб

8 Готування проби

9 Хроматографічне аналізування

10 Опрацьовування результатів

11 Показники точності

12 Протокол випробування

Додаток А Умови аналізування метилових ефірів методом газової хроматографії

Додаток В Результати міжлабораторних досліджень

Додаток С Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України (ДСТУ), на які є посилання

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 14103:200b Fat and oil derivatives — Fatty Acid Methyl Esters (FAME) — Determination of ester and linolenic acid methyl ester contents (Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту ефіру та метилового ефіру ліноленової кислоти).

Відповідальний за цей стандарт — Харківський національний технічний університет сільсько го господарства ім. Петра Василенка (ХНТУСГ).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Стандарт установлює метод визначення вмісту основної речовини, тобто метилових ефірів та метилового ефіру ліноленової кислоти в метилових ефірах жирних кислот (МЕЖК).

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вст.уп» і «Бібліо графічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено структурний елемент «Зміст»;

— з «Передмови до EN 14103» у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3561:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних ЄС, посилання на які є в EN 14103, наведено в додатку НА.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОХІДНІ ЖИРІВ ТА ОЛІЙ
МЕТИЛОВІ ЕФІРИ ЖИРНИХ КИСЛОТ (МЕЖК)
Метод визначення вмісту ефіру
та метилового ефіру ліноленової кислоти

ПРОИЗВОДНЫЕ ЖИРОВ И МАСЕЛ
МЕТИЛОВЫЕ ЭФИРЫ ЖИРНЫХ КИСЛОТ (МЭЖК)
Метод определения содержания эфира
и метилового эфира линоленовой кислоты

FAT AND OIL DERIVATIVES
FATTY ACID METHYL ESTERS (FAME)
Determination of ester and linolenic
acid methyl ester contents

Чинний від 2009-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення вмісту ефіру в метилових ефірах жирних кислот, що призначені для застосування як чисте біопаливо або як складник суміші для опалювального та дизельного палива. Він також дає змогу визначити вміст метилового ефіру ліноленової кислоти. Стандарт дає змогу перевірити дотримання вимоги, відповідно до якої вміст метилових ефірів жирних кислот перевищує 90 % (мас.), а вміст ліноленової кислоти міститься в інтервалі значень від 1 % (мас.) до 15 % (мас.). Цей метод застосовують до метилових ефірів жирних кислот, що містять метилові ефіри в межах від С14 до С24.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх уведено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватись останнім виданням відповідної публікації.

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

EN ISO 5508 Animal and vegetable fats and oils — Analysis by gas chromatography of methyl esters of fatty acids (ISO 5508:1990).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 5508 Жири та олії тваринні і ролинні. Аналізування методом газової хроматографії метилових ефірів жирних кислот (ISO 5508:1990).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи