ДСТУ ISO 17892-2:2021 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 2. Визначення насипної щільності ґрунту (ISO 17892-2:2014, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Геотехнічні дослідження та випробування
ЛАБОРАТОРНІ
ВИПРОБУВАННЯ ҐРУНТУ
Частина 2. Визначення насипної щільності ґрунту

ДСТУ ISO 17892-2:2021
(ISO 17892-2:2014, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 лютого 2021 р. № 67 з 2021-08-01

3 Національний стандарт відповідає IS017892-2:2014 Geotechnical investigation and testing. Laboratory testing of soil — Part 2: Determination of bulk density (Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 2. Визначення насипної щільності ґрунту)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ CEN ISO/TS 17892-2:2007 (CEN ISO/TS 17892-2:2004, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Обладнання

4.1 Метод лінійного вимірювання

4.2 Метод занурення в рідину

4.3 Метод витіснення рідини

5 Процедура випробування

5.1 Метод лінійного вимірювання

5.2 Метод занурення в рідину

5.3 Метод витіснення рідини

6 Результати випробування

6.1 Об’єм зразків

6.2 Насипна щільність

6.3 Суха щільність

7 Протокол випробовування

Додаток А (обов’язковий) Калібрування, технічне обслуговування та перевірка

Додаток В (довідковий) Пояснення

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 17892-2:2021 (ISO 17892-2:2014, IDT) «Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 2. Визначення насипної щільності ґрунту» прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 17892-2:2014 (версія еn) «Geotechnical investigation and testing. Laboratory testing of soil — Part 2: Determination of bulk density».

Технічні комітети стандартизації, відповідальні за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди» та ТК 142 «Якість ґрунту».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ CEN ISO/TS 17892-2:2007 «Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування ґрунту лабораторні. Частина 2. Визначення щільності дрібнозернистого ґрунту» (CEN ISO/TS 17892-2:2004, IDT), який технічно застарів і не відповідає міжнародним нормам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Вступ» до ISO 17892-2:2014 як такий, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— з «Передмови» до ISO 17892-2:2014 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— у розділі 6, формула 2 долучено визначення π;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних між народним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000.

Міжнародний стандарт ISO 17892 складається з наведених нижче частин із загальною назвою: «Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту»:

— Частина 1. Визначення вмісту води.

— Частина 2. Визначення насипної щільності ґрунту.

— Частина 3. Визначення щільності частинок.

— Частина 4. Визначення гранулометричного складу.

— Частина 5. Випробування на одометрі з поступовим навантаженням.

— Частина 6. Дослідження падаючим конусом.

— Частина 7. Випробування необмежуваного опору стисканню дрібнозернистих ґрунтів.

— Частина 8. Необ’єднане неосушене просторове випробування.

— Частина 9. Випробування на консолідацію під час тривісного стиснення водонасичених ґрунтів.

— Частина 10. Лабораторні випробування ґрунту на поперечний зсув.

— Частина 11. Визначення проникності за постійного напору та напору, який зменшується.

— Частина 12. Лабораторні випробування ґрунту для визначення меж Аттерберга.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕОТЕХНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ
ЛАБОРАТОРНІ ВИПРОБУВАННЯ ҐРУНТУ
Частина 2. Визначення насипної щільності ґрунту

GEOTECHNICAL INVESTIGATION AND TESTING
LABORATORY TESTING OF SOIL
Part 2. Determination of bulk density

Чинний від 2021-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює три методи визначення насипної щільності ґрунтів, які включають:

а) метод лінійного вимірювання;

b) метод занурення в рідину;

с) метод витіснення рідини.

Цей стандарт застосовують для лабораторного визначення насипної щільності ґрунту в межах геотехнічних досліджень.

Метод лінійних вимірювань придатний для визначення насипної щільності зразка ґрунту правильної форми, включаючи зразки, підготовлені для інших випробувань. Для випробувань використовують зразки у формі прямокутної призми або циліндра з круглими перерізами.

Метод занурення в рідину охоплює визначення насипної щільності зразка природного або ущільненого ґрунту вимірюванням його маси в повітрі та умовної маси після суспендування в рідині. Метод використовують, якщо можна отримати частини матеріалу відповідної фракції.

Метод витіснення рідини охоплює визначення насипної щільності зразка ґрунту вимірюванням його маси в повітрі і маси рідини, витісненої зануренням. Метод використовують, якщо можна отримати частини матеріалу відповідної фракції.

Якщо використовують метод занурення у воду або метод витіснення рідини і рідина може проникнути всередину зразка (наприклад, вода), то перед випробуванням зразок необхідно покрити пластиліном, мастикою чи іншим матеріалом, щоб запобігти проникненню рідини.

Насипна щільність ґрунту потрібна під час визначення геостатичного навантаження безпосередньо на місці як функції глибини.

За потреби щільність сухого зразка розраховують за насипною щільністю та вмістом води, якщо вони відомі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 17892-1 Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of soil — Part 1: Determination of water content

ISO 14688-1 Geotechnical investigation and testing — Identification and classification of soil — Part 1: Identification and description.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 17892-1 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 1. Визначення вмісту води

ISO 14688-1 Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація та класифікація ґрунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online