ДСТУ EN 13179-1:2021 Методи випробування мінеральних наповнювачів для бітумомінеральних сумішей. Частина 1. Метод дельта кільця та кулі (EN 13179-1:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ
МІНЕРАЛЬНИХ НАПОВНЮВАЧІВ
ДЛЯ БІТУМОМІНЕРАЛЬНИХ СУМІШЕЙ
Частина 1. Метод дельта кільця та кулі

ДСТУ EN 13179-1:2021
(EN 13179-1:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 24 лютого 2021 р. № 69 з 2021-08-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13179-1:2013 Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures — Part 1: Delta ring and ball test (Методи випробування мінеральних наповнювачів для бітумо- мінеральних сумішей — Частина 1: Метод дельта кільця та кулі) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Апаратура

6 Підготування досліджуваних частин

7 Виконання випробування

8 Обчислення та подання результатів

9 Протокол випробування

9.1 Обов’язкові дані

9.2 Необов’язкові дані

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13179-1:2021 (EN 13179-1:2013, IDТ) «Методи випробування мінеральних наповнювачів для бітумомінеральних сумішей. Частина 1. Метод дельта кільця та кулі», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13179-1:2013 (версія en) «Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures — Part 1: Delta ring and ball test».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні,— ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії».

Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 13179-1:2013 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено національний довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000.

EN 932-2 та EN 1097-7 наразі чинні, їх не прийнято в Україні як національні стандарти.

EN 932-5, EN 1427 та EN 12591 наразі чинні, їх прийнято в Україні як національні стандарти, назви яких наведено в національному довідковому додатку НА.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ НАПОВНЮВАЧІВ
ДЛЯ БІТУМОМІНЕРАЛЬНИХ СУМІШЕЙ
Частина 1. Метод дельта кільця та кулі

TESTS FOR FILLER AGGREGATE USED
IN BITUMINOUS MIXTURES
Part 1. Delta ring and ball test

Чинний від 2021-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення структурувальної здатності мінерального наповнювача під час змішування з бітумом.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 932-2 Tests for general properties of aggregates — Part 2: Methods for reducing laboratory samples

EN 932-5 Tests for general properties of aggregates — Part 5: Common equipment and calibration

EN 1097-7 Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 7: Determination of the particle density of filler — Pyknometer method

EN 1427 Bitumen and bituminous binders — Determination of the softening point — Ring and Ball method

EN 12591 Bitumen and bituminous binders — Specifications for paving grade bitumens.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 932-2 Методи випробування для визначення запальних характеристик заповнювачів. Частина 2. Методи скорочення лабораторних проб

EN 932-5 Методи випробування для визначення загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устаткування та калібрування

EN 1097-7:2008 Методи випробування для визначення механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 7. Визначення густини частинок наповнювача. Метод пікнометра

EN 1427 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності. Метод кільця і кулі

EN 12591 Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до дорожніх бітумів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online