ДСТУ ISO 17892-5:2021 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 5. Випробування на одометрі з поступовим навантаженням (ISO 17892-5:2017, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Геотехнічні дослідження та випробування
ЛАБОРАТОРНІ ВИПРОБУВАННЯ ҐРУНТУ
Частина 5. Випробування на одометрі
з поступовим навантаженням

ДСТУ ISO 17892-5:2021
(ISO 17892-5:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту 

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 10 березня 2021 р. № 86 з 2021-09-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 17892-5:2017 Geotechnical investigation and testing. Laboratory testing of soil. Part 5: Incremental loading oedometer test (Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 5. Випробування на одометрі з поступовим навантаженням)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ: ДСТУ CEN ISO/TS 17892-5:2008 Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування ґрунту лабораторні. Частина 5. Лабораторні одометричні випробування ґрунту з прирощуванням навантаження (CEN ISO/TS 17892-5:2004, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Обпадання

6 Процедура випробування

6.1 Загальне

6.2 Підготовка зразка

6.3 Вимірювання

6.4 Підготовка пристрою

6.5 Навантажування

6.6 Демонтування

7 Результати випробування

7.1 Загальні положення

7.2 Початкові значення

7.3 Показники стиснення

8 Протокол випробування

8.1 Обов’язкова звітність

8.2 Додаткова звітність

Додаток А (обов’язковий) Калібрування, технічне обслуговування та перевірка

Додаток В (довідковий) Додаткові розрахунки

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 17892-5:2021 (17892-5:202:2017, IDT) «Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 5. Випробування на одометрі з поступовим навантаженням» прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 17892-5:2017 (версія en) «Geotechnical investigation and testing. Laboratory testing of soil. Part 5: Incremental loading oedometer test».

Технічні компоти стандартизації, відповідальні за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні до роги і транспортні споруди» та ТК 142 «Якість ґрунту».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ CEN ISO/TS 17892-5:2008 «Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування ґрунту лабораторні. Частина 5. Лабораторні одометричні випробування ґрунту з прирощуванням навантаження» (CEN ISO/TS 17892-5:2004, IDT), який технічно застарів і не відповідає міжнародним нормам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до ISO 17892-5:2017 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативними документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕОТЕХНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ
ЛАБОРАТОРНІ ВИПРОБУВАННЯ ҐРУНТУ
Частина 5. Випробування на одометрі з поступовим навантаженням

GEOTECHNICAL INVESTIGATION AND TESTING
LABORATORY TESTING OF SOIL
Part 5: Incremental loading oedometer test

Чинний від 2021-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на визначення характеристик здатності ґрунтів до стиснення поступовим навантаженням в одометрі.

Цей стандарт застосовують до лабораторного визначення характеристик стиснення та деформації ґрунту в межах геотехнічних досліджень.

Випробування одометром проводять на циліндричному досліджуваному зразку, який обмежено з боків жорстким кільцем. Зразок піддають поступовому збільшенню вертикального осьового навантаження або розвантаження і залишають стікати в осьовому напрямку з верхньої та нижньої поверхонь. Випробування можна проводити на непошкоджених, переформованих, повторно ущільнених або відновлених зразках.

Шляхи навантаження та умови відведення води у фундаментах переважно тривимірні, тому можуть бути розбіжності в обчислених значеннях як об’єму, так і швидкості осідання.

Малі розміри зразка зазвичай не відображають особливості структури природних ґрунтів. Аналіз випробування на ущільнення зазвичай ґрунтується на припущенні, що ґрунт насичений. У разі ненасичених ґрунтів деякі з отриманих параметрів не матимуть фізичного змісту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 14688-1 Geotechnical investigation and testing — Identification and classification of soil — Part 1: Identification and description

ISO 17892-1 Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of soil — Part 1: Determination of water content

ISO 17892-2 Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of soil — Part 2: Determination of bulk density

ISO 17892-3 Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of soil — Part 3: Determination of particle density.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 14688-1 Геотехнічні дослідження та випробування. Ідентифікація та класифікація фунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис

ISO 17892-1 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 1. Визначення вмісту води

ISO 17892-2 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 2. Визначення насипної щільності

ISO 17892-3 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 3. Визначення щільності частинок.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online