ДСТУ 2824-94 Розрахунки та випробування на міцність. Види і методи механічних випробувань. Терміни та визначення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РОЗРАХУНКИ ТА ВИПРОБУВАННЯ НА МІЦНІСТЬ
ВИДИ І МЕТОДИ МЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Терміни та визначення

ДСТУ 2824-94

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РОЗРАХУНКИ ТА ВИПРОБУВАННЯ НА МІЦНІСТЬ
ВИДИ І МЕТОДИ МЕХАНІЧНИХ
ВИПРОБУВАНЬ
Терміни та визначення

РАСЧЕТЫ И ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ
ВИДЫ И МЕТОДЫ МЕХАНИЧЕСКИХ
ИСПЫТАНИЙ
Термины и определений

STRENGTH CALCULATION AND TESTING
TYPES AND METHODS OF MECHANICAL
TESTING
Terms and definitions

Чинний від 01.01.96

Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі механічних випробувань твердих тіл.

Терміни, встановлені цим стандартом, є обов’язковими для використання в документації усіх видів, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та з комп’ютерних інформаційних системах.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін, в окремих випадках також його коротка форма

Не дозволяється вживати терміни-синоніми, наведені у дужках після стандартизованого терміна з позначкою «Нд».

Наведені визначення можна у разі потреби змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних у них термінів, зазначаючи об’єкти, які входять до обсягу і змісту понять, визначених у стандарті.

У випадках, коли термін вміщує всі необхідні та достатні ознаки поняття, замість визначення ставиться риска.

У стандарті як довідкові подано німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відовідники стандартизованих термінів (а також визначення російською мовою), взяті із відповідних міжнародних і державних стандартів та науково-технічної і довідкової літератури.

Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в державних російськомовних стандартах, то подається переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках.

Стандарт містить абеткові покажчики термінів та їхніх іншомовних відповідників, а також чотири довідкові додатки: додаткові терміни наведено в додатку А; пояснення до основних та додаткових термінів — у додатках Б та В; у додатку Г наведено види випробувань, систематизовані за їхніми головними ознаками.

Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, їхні короткі форми, подані абревіатурою, — світлим шрифтом, синоніми — курсивом.

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

1 механічні випробування

Випробування, що проводяться для  експериментального визначення кількісних та (чи) якісних механічних характеристик об’єкта ви пробувань або дослідження його напружено-деформованого стану (ДСТУ 2825)

de mechanische Prufung

еn mechanical tests

fr essais mecaniques

ru механические испытания

Испытания на воздействие механических факторов

2 механічні характеристики (Нд механічні властивості)

Характеристики механічних властивостей об’єкта

de mechanische Charakteristiken

еn mechanical characteristics

fr caracteristiques mecaniques

ru (механические характеристики (Нд механические свойства)

Характеристики механических свойств объекта)

3 об’єкт випробувань

Виріб чи зразок, що підлягає випробуванням

de Prufobjekt

еn item under test

fr objet de essais

ru объект испытаний

Продукция, подвергаемая испытаниям

4 зразок для випробувань

Продукція чи її частина, або проба, що безпосередньо підлягає експерименту під час випробувань

de Prufkorper

еn specimen; test piece

fr eprouvette; barreau d’essai; specimen

ru образец для испытаний

Продукция или ее часть, или ее проба, непосредственно подвергаемые эксперименту при испытаниях

5 метод випробувань

Правила використання певних принципів та засобів випробувань

de Prufverfahren

еn test method

fr methode d’esais

ru метод испытаний

Правила применения применения определенных принципов и средств испытаний

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online