ДСТУ-Н CEN Guide 13:2010 Настанови щодо підтвердження придатності методів випробування стану довкілля (CEN Guide 13:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАСТАНОВА

НАСТАНОВИ
ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРИДАТНОСТІ
МЕТОДІВ ВИПРОБУВАННЯ
СТАНУ ДОВКІЛЛЯ
(CEN GUIDE 13:2008, IDT)

ДСТУ-Н CEN GUIDE 13:2010

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: НДІ стандартизації ДП «УкрНДНЦ»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Андрощук; В. Круть; І. Литвинчук; Я. Юзьків, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 611 з 2012-07-01

3 Настанова відповідає CEN Guide 13:2008 Validation of environmental test methods (Настанови щодо підтвердження придатності методів випробовування стану довкілля)

Ступінь відповідності — IDT

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Підтвердження придатності референтних методів

2.1 Загальні положення

2.2 Підтвердження придатності цілісного процесу вимірювання

2.3 Підтвердження етапів відбирання зразків

2.4 Перший етап підтвердження придатності (випробовування на надійність)

2.5 Другий етап підтвердження придатності 5 (міжлабораторне випробовування — збіжність — відтворюваність)

2.6 Кінцевий проект стандарту

3 Підтвердження придатності альтернативних методів

4 Підтвердження придатності настанов

5 Підтвердження придатності неекспериментапьних методів

Додаток Пояснення термінів, використаних у цій настанові

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Ця настанова є тотожний переклад CEN Guide 13:2008 Validation of environmental test methods (Настанови щодо підтвердження придатності методів випробовування стану довкілля).

Настанова містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

До настанови внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ замінено на «ці настанови»;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову» та «Вступ» до CEN Guide 13:2008 разом з виносками 1) та 2). Нумерація починається з виноски 3);

— структурні елементи настанови: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані», — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— до настанови долучено «Ключові слова».

НАСТАНОВА

НАСТАНОВИ ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРИДАТНОСТІ
МЕТОДІВ ВИПРОБОВУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

РУКОВОДСТВО ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ ПРИГОДНОСТИ
МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

VALIDATION OF ENVIRONMENTAL TEST METHODS

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця настанова встановлює керівні принципи щодо завдань підтвердження придатності методів випробовування стану довкілля в процесі стандартизації.

Настанова стосується двох етапів таких завдань підтвердження як випробовування на надійність і міжлабораторні випробовування (що визначають збіжність і відтворюваність). Обидва етапи взаємопов’язані з розробленням проектів стандартів, як це показано на схемі в 2.1. Цю настанову застосовують до різних взаємопов’язаних етапів методів випробовування стану довкілля, а саме: для відбирання зразків та готування лабораторних зразків, зберігання та перевезення лабораторних зразків, екстрагування, аналізування та підраховування проб і, насамкінець, для складання звіту. Тому цю настанову зосереджено на питаннях «чому» та «що» стосовно завдань підтвердження придатності, безпосередньо пов’язаних із різними етапами процесу стандартизації. Цю настанову сфокусовано на завданнях підтвердження придатності у процесі стандартизації референтних методів для всього процесу вимірювання чи однієї з його складових частин.

Керівний принцип цієї настанови полягає в тому, що вона не містить детальної інформації щодо проведення процедур підтвердження придатності (наприклад, таких як кількість лабораторій, необхідна кількість зразків тощо).

2 ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРИДАТНОСТІ РЕФЕРЕНТНИХ МЕТОДІВ

2.1 Загальні положення

У цій настанові референтні методи — це методи випробовування придатність яких було підтверджено або якість яких у відповідній сфері застосування прийнято експертами й користувачами. Саме експерти визначають, чи метод є референтним, але висновок стосовно цього не роблять у процесі стандартизації. Для того, щоб мати уявлення щодо якості цього методу та його прийняття, інформація стосовно його визначання як референтного методу має бути основоположною. Тому підтвердження придатності є важливим кроком у процесі стандартизації цього методу.

Референтні методи можна використовувати як законодавче посилання в законі/регламенті та/чи контракті між двома чи більшою кількістю сторін. Однак, вони повинні бути незалежними. Референтні методи не обов’язково мають бути найвищої метрологічної якості, однак експерти визначають референтний метод як «надійний», і це — добра база для прийняття рішень. Взагалі референтні методи «відповідають цільовому призначенню».

Стандартизовані референтні методи розробляють для спільного й повторного використання. Вони, по суті, відрізняються від метрологічної якості вищого ступеня, потрібної для стандартного зразка (CRM — сертифікованого еталонного матеріалу), розробленого в Національних метрологічних лабораторіях (ВАМ, LNE, NPL та ін.).

Підтвердження придатності стандартизованих референтних методів зазвичай здійснюють у два етапи, зокрема експлуатаційні характеристики для методу, який розглядають:

— випробовування на надійність;

— міжлабораторне випробовування (збіжність та відтворюваність).

Оскільки перший етап оснований на першій редакції проекту настанови, а в результаті кожного з цих етапів підтвердження придатності переглядатиметься, то, як правило, впровадження підтвердження придатності в процесі стандартизації стосується трьох різних проектів стандартів, останній з яких і буде опубліковано як стандарт EN. Ці етапи показано на рисунку 1. Треба зауважити, що реальний рівень технічного розвитку може виявитися недостатнім для подальшого ефективного розроблення певного стандарту. У цьому разі може знадобитися так зване попереднє нормативне дослідження до початку стандартизації з підтвердження придатності.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online