ДСТУ EN 1366-3:2021 Випробування інженерних систем на вогнестійкість. Частина 3. Проходки інженерних комунікацій (EN 1366-3:2009, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИПРОБУВАННЯ
ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ
НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ
Частина 3. Проходки інженерних комунікацій

ДСТУ EN 1366-3:2021
(EN 1366-3:2009, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО:Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 березня 2021 р. № 105 з 2021-11-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1366-3:2009 Fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals (Випробування інженерних систем на вогнестійкість. Частина 3. Проходки інженерних комунікацій) і внесений з дозволу CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC.

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.1.1-8-2003 (prEN 1366-3:1996, (NEQ))

ЗМІСТ

Національний вступ  

Вступ до EN 1366-3:2009  

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Випробувальне обладнання

5 Умови випробування

5.1 Умови нагрівання

5.2 Тиск

6 Зразок для випробування

6.1 Розміри та відстані

6.2 Кількість зразків

6.3 Будова

6.4 Конструкція

6.5 Перевіряння

7 Установлення зразка для випробування

7.1 Загальні положення

7.2 Опорна конструкція

7.3 Установлення інженерної(-их) комунікації(-й)

7.4 Установлення проходки інженерних комунікацій

7.5 Кілька проходок інженерних комунікацій в одному зразку для випробування

8 Кондиціювання

9 Установлення засобів вимірювальної техніки

9.1 Термопари

9.2 Вимірювання цілісності

9.3 Тиск

10 Процедура випробування

10.1 Загальні положення

10.2 Цілісність

10.3 Інші спостереження

11 Критерії оцінювання граничних станів

11.1 Цілісність

11.2 Теплоізолювальна здатність

11.3 Проходки з кількома інженерними комунікаціями

12 Протокол випробування

13 Сфера прямого застосування результатів випробування

13.1 Орієнтування

13.2 Опорна конструкція

13.3 Інженерні комунікації

13.4 Опорна конструкція інженерної системи

13.5 Розмір ущільнення та відстані

Додаток А (обов’язковий) Стандартна конфігурація кабельних проходок великого розміру

Додаток В (обов’язковий) Стандартна конфігурація кабельних проходок малого розміру

Додаток С (обов’язковий) Стандартна конфігурація та сфера прямого застосування модульних систем і кабельних муфт

Додаток D (обов’язковий) Побудова зразка та сфера прямого застосування для струмопровідних шин

Додаток Е (обов’язковий) Стандартна конфігурація та сфера прямого застосування для проходок трубопроводів

Додаток F (обов’язковий) Стандартна конфігурація та сфера прямого застосування для проходок інженерних комунікацій великого розміру змішаного типу

Додаток G (обов’язковий) Підхід щодо трубопроводів/кабелів з критичними параметрами

Додаток Н (довідковий) Пояснювальні матеріали

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативнім документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1366-3:2021 (EN 1366-3:2009, IDT) «Випробування інженерних систем на вогнестійкість. Частина 3. Проходки інженерних комунікацій», прийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо EN 1366-3:2009 (версія en) «Fire resistance tests for service instalations - Part 3: Penetration seals».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ Б В.1.1-8:2003 (prEN 1366-3: 1996, NEQ) «Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість», який не враховує зміни, внесені до європейського стандарту.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «ця частина», «ця частина EN 1366-3» та «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- вилучено «Передмову» до EN 1366-3:2009;

- з «Передмови» до EN 1366-3:2009 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці»;

- у розділі 2 та «Бібліографії» надано «Національні пояснення» та «Національні примітки», виділені в тексті рамкою;

- формули, таблиці та рисунки наведено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у таблиці А 2 виправлено помилки в частині познаки маркорозміру кабелів;

- в умовних познаках до рисунків А.2, А.3А, А.4 та А.6 символ «0» замінено на слово «діаметр» згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у H.3.1 познаку габаритних розмірів наведено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- тексти переліків виконано згідно з вимогами національної стандартизації України;

- до «Бібліографії» долучено позначення та назви стандартів EN 10162 та EN 10279, на які наведено посилання в H.4.3.2;

- долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

Європейський стандарт EN 1366 «Випробування інженерних систем на вогнестійкість» складається з таких частин:

Частина 1. Повітроводи;

Частина 2. Протипожежні клапани;

Частина 3. Проходки інженерних комунікацій;

Частина 4. Лінійні стики;

Частина 5. Канали та шахти для прокладання інженерних комунікацій;

Частина 6. Фальшпідлоги та пустотілі підлоги;

Частина 7. Конвеєри та пристрої їх перекривання;

Частина 8. Повітроводи димовидалення;

Частина 9. Повітроводи димовидалення з одного відсіку;

Частина 10. Димові клапани;

Частина 11. Захисні засоби систем безпеки.

ВСТУП до EN 1366-3:2009

Цей стандарт було розроблено для нормування методу випробування, щоб оцінювати вплив проходки інженерних комунікацій на вогнестійкість огороджувальних конструкцій у разі їх перетинання однією або кількома інженерними комунікаціями.

ЗАСТОРОГА! Увагу всіх осіб, зайнятих керуванням або виконанням такого випробування на вогнестійкість, привертаємо до того, що випробування на вогнестійкість може бути небезпечним, а також на можливість виділення токсичних і/або шкідливих диму та газоподібних речовин під час випробовування. Механічні небезпеки та небезпеки під час виконання операцій можуть виникати також під час виготовлення елементів або конструкцій для випробування, їх випробування та утилізації залишків від випробування.

Потрібно провести оцінювання всіх можливих небезпек і ризиків для здоров’я, а також визначити та забезпечити вжиття заходів щодо безпеки. Потрібно скласти письмові інструкції щодо безпеки. Відповідний персонал повинен пройти належне навчання. Персонал лабораторії повинен гарантувати постійне дотримання викладених письмово інструкцій щодо безпеки.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИПРОБУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ НА ВОГНЕСТЙКІСТЬ
Частина 3. Проходки інженерних комунікацій

FIRE RESISTANCE TESTS FOR SERVICE INSTALLATIONS
Part 3. Penetration seals

Чинний від 2021-11-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод випробування та критерії оцінювання (зокрема, правила щодо сфери застосування) здатності проходки інженерних комунікацій зберігати вогнестійкість огороджувальної конструкції в місці її перетину інженерною комунікацією. Проходки інженерних комунікацій, використовувані для ізолювання зазорів навколо димовідводів, систем вентиляції, повітроводів систем вентиляції з нормованою вогнестійкістю, каналів інженерних систем з нормованою вогнестійкістю, шахт і повітроводів димовидалення, до сфери застосування цього стандарту не входять, крім проходок інженерних систем змішаного типу. Оцінити вогнестійкість цих інженерних комунікацій методами, наведеними в цьому стандарті, не можна.

Опорні конструкції в цьому стандарті передбачено для відображення огороджувальних конструкцій, таких як стіни або перекриття. Вони імітують взаємодію між зразком для випробування та огороджувальною конструкцією, у якій ущільнювальні пристрої передбачено встановлювати на практиці.

Цей стандарт потрібно використувати разом з EN 1363-1.

Метою випробування, наведеного в цьому стандарті, є оцінювання:

a) впливу таких проходок на цілісність і теплоізолювальну здатність відповідних огороджувальних конструкцій;

b) цілісності та теплоізолювальної здатності проходки інженерних комунікацій;

c) теплоізолювальної здатності закладної(-их) деталі(-ей), а за потреби - порушення цілісності інженерної комунікації.

Це випробування не передбачає отримання інформації стосовно впливу таких проходок та ущільнювальних пристроїв у разі їх передбачення в складі огороджувальних конструкцій на несучу здатність останніх.

Метою цього випробування не є надання кількісних даних щодо витрати диму та/або нагрітих газів, витік яких відбувається, на поширення або утворення газоподібних продуктів згоряння. Такі явища потрібно лише занотовувати під час опису загальних даних щодо змінювання властивостей зразків для випробування під час його виконання.

Це випробування не передбачає отримання інформації щодо здатності проходки інженерних комунікацій витримувати навантаження, спричинене рухами або зміщенням закладних деталей.

Оцінити цим методом ризик подальшого поширення вогню, спричиненого палаючим матеріалом, краплини якого стікають по трубопроводу на розташовану нижче підлогу, не можна.

Пояснювальну інформацію щодо цього методу випробування викладено в додатку Н.

Усі розміри, наведені без допусків, є номінальними, якщо не зазначено іншого.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 520 Gypsum plasterboards - Deflnitions, requirements and test methods

EN 1329-1 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within thebuilding structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

EN 1363-1:1999 Fire resistance tests - Part 1: General requirements

EN 1363-2 Fire resistance tests - Part 2: Alternative and additional procedures

EN 1452-1 Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: General

EN 1453-1 Plastics piping systems with structured wall-pipes for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes and the system

EN 1455-1 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) - Part 1: Requirements for pipes, fittings and the system

EN 1519-1 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

EN 1565-1 Plastics piping systems with structured-wall pipes for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings - Styrene copolymer blends (SAN + PVC) - Part 1: Specificationsfor pipes, fittings and the system

EN 1566-1 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 1: Specifications for pipes, fittingsand the system

EN 1992-1-2 Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural flredesign

EN 1996-1-2 Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural flredesign

EN 10305-4 Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 4: Seamlesscold drawn tubes for hydraulic and pneumatic power systems

EN 10305-6 Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 6: Weldedcold drawn tubes for hydraulic and pneumatic power systems

EN 12201-2 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes

EN 12449 Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for general purposes

EN 12666-1 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classificationusing test data from reaction to Are tests

EN 13501-2 Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classificationusing data from Are resistance tests, excluding ventilation services

EN 13600 Copper and copper alloys - Seamless copper tubes for electrical purposes

EN ISO 13943:2000 Fire safety - Vocabulary (ISO 13943:2000)

EN 61386-21 Conduit systems for cable management - Part 21: Particular requirements - Rigidconduit systems (IEC 61386-21:2002)

HD 21.3 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 3: Non-sheathed cables for Axed wiring (IEC 60227-3:1993, modified)

HD 22.4 Cables of rated voltages up to and including 450/750V and having crosslinked insulation - Part 4: Cords and flexible cables

HD 603.3 Distribution cables of rated voltage 0.6/1 kV - Part 3: PVC insulated cables - unarmoured

HD 604.5 0.6/1 kV power cables with special Are performance for use in power stations - Part 5: Cables with copper or aluminium conductors with or without metallic covering or screen.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 520 Плити гіпсокартонні. Визначення, вимоги та методи випробування

EN 1329-1 Системи пластикових трубопроводів для відведення нечистот і води (холодних і нагрітих) у межах будинку. Непластифікований полівінілхлорид (PVC-U). Частина 1. Технічні вимоги щодо труб, фасонних елементів та системи

EN 1363-1:1999 Випробування на вогнестійкість. Частина 1. Загальні вимоги

EN 1363-2 Випробування на вогнестійкість. Частина 2. Альтернативні і додаткові процедури

EN 1452-1 Системи пластикових трубопроводів для водопостачання. Непластифікований полівінілхлорид (PVC-U). Частина 1. Загальні положення

EN 1453-1 Системи пластикових трубопроводів із структурованими настінними трубами для відведення нечистот і води (холодних і нагрітих) у межах будинків. Непластифікований полівінілхлорид (PVC-U). Частина 1. Вимоги щодо труб та системи

EN 1455-1 Системи пластикових трубопроводів для відведення нечистот і води (холодних і нагрітих) у межах будинку. Акрілонітрил-бутадієн-стирольний каучук (ABS). Частина 1. Технічні вимоги щодо труб, фасонних елементів та системи

EN 1519-1 Системи пластикових трубопроводів для відведення нечистот і води (холодних і нагрітих) у межах будинку. Поліетилен (РЕ). Частина 1. Технічні вимоги щодо труб, фасонних елементів та системи

EN 1565-1 Системи пластикових трубопроводів із структурованими настінними трубами для відведення нечистот і води (холодних і нагрітих) у межах будинку. Суміші сополімерів стиролу (SAN+PVC). Частина 1. Технічні вимоги щодо труб, фасонних елементів та системи

EN 1566-1 Системи пластикових трубопроводів для відведення нечистот і води (холодних і нагрітих) у межах будинку. Хлорований полівінілхлорид (PVC-C). Частина 1. Технічні вимоги щодо труб, фасонних елементів та системи

EN 1992-1-2 Єврокод 2. Проектування бетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні правила. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість

EN 1996-1-2 Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні правила. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість

EN 10305-4 Труби сталеві прецизійні. Технічні умови постачання. Частина 4. Безшовні холодно-тягнуті труби для гідравлічних та пневматичних енергосистем

EN 10305-6 Труби сталеві прецизійні. Технічні умови постачання. Частина 6. Зварні холодно-тягнуті труби для гідравлічних та пневматичних енергосистем

EN 12201-2 Системи пластикових трубопроводів для водопостачання. Поліетилен (РЕ). Частина 2. Труби

EN 12449 Мідь та її сплави. Безшовні труби круглого перерізу загального використання

EN 12666-1 Системи підземних безнапірних дренажних і каналізаційних трубопроводів. Поліетилен (РЕ). Частина 1. Технічні вимоги щодо труб, фасонних елементів та системи

EN 13501-1 Пожежна класифікація будівельних виробів та будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація з використанням результатів випробувань щодо реакції на вогонь

EN 13501-2 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 2. Класифікація з використанням результатів випробувань на вогнестійкість, крім складників вентиляційних систем

EN 13600 Мідь та її сплави. Безшовні мідні труби для використання в електричних системах

EN ISO 13943:2000 Пожежна безпека. Словник (ISO 13943:2000)

EN 61386-21 Кабелепроводи для прокладання кабелів. Частина 21. Особливі вимоги. Жорсткі кабелепроводи (IEC 61386-21:2002)

HD 21.3 Кабелі в полівінілхлоридній ізоляції на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 3. Кабелі без оболонки для стаціонарного прокладання (IEC 60227-3:1993, модифікований)

HD 22.4 Кабелі на номінальну напругу до 450/750 В включно в поперечно зшитій ізоляції. Частина 4. Жорсткі та гнучкі кабелі

HD 603.3 Розподільчі кабелі на номінальну напругу 0,6/1 кВ. Частина 3. Неброньовані кабелі в полівінілхлоридній ізоляції

HD 604.5 Силові кабелі зі спеціальними протипожежними характеристиками на номінальну напругу 0,6/1 кВ для використання на електростанціях. Частина 5. Кабелі з мідними або алюмінієвими провідниками з металевим покривом чи екраном або без них.

Національна примітка

У цьому стандарті є посилання на європейські стандарти, на заміну яких прийнято:

EN 1363-1:2020 Fire resistance tests - Part 1: General requirements (Випробування на вогнестійкість. Частина 1: Загальні вимоги)

EN ISO 13943:2017 Firesafety - Vocabulary (ISO 13943:2017) (Пожежна безпека. Словник)

EN 50525-2-21:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (Uo/U) - Part 2-21: Cables for general applications - Flexible cables with crosslinked elastomeric insulation (Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу 450/750 В включно (U0/U). Частина 2-21. Кабелі загальної призначеності. Гнучкі кабелі зі зшитою еластомірною ізоляцією).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online