ДСТУ ЕN 12899-3:2021 Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 3. Стовпчики напрямні та світлоповертальні елементи (ЕN 12899-3:2007, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗНАКИ ДОРОЖНІ
ВЕРТИКАЛЬНІ СТАЦІОНАРНІ
Частина 3. Стовпчики напрямні
та світлоповертальні елементи

ДСТУ ЕN 12899-3:2021
(ЕN 12899-3:2007, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «КРОК»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 березня 2021 р. № 105 з 2021–11–01

3 Національний стандарт відповідає ЕN 12899-3:2007 Fixed, vertical road traffi c signs — Part 3: Delineator posts and retrorefl ectors (Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 3. Стовпчики напрямні та світлоповертальні елементи) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 12899-3:2007

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

4 Розміри та допуски

5 Типи стовпчиків напрямних та світлоповертальних елементів

5.1 Типи стовпчиків напрямних

5.2 Типи світлоповертальних елементів

6 Вимоги до експлуатаційних параметрів

6.1 Загальні положення

6.2 Кріплення світлоповертальних елементів на стовпчиках напрямних

6.3 Візуальні параметри

6.4 Фізичні параметри

7 Методи випробування

7.1 Умови випробування

7.2 Випробування виробів

7.3 Випробування візуальних параметрів

7.4 Випробування фізичних параметрів

8 Марковання, етикеткування та інформація про виріб

8.1 Збірні стовпчики напрямні, тільки стовпчики напрямні або тільки світлоповертальні елементи

8.2 Комплектація

9 Оцінювання відповідності

10 Небезпечні речовини

Додаток ZА (довідковий) Розділи EN 12899:2007, що стосуються положень Директиви Ради ЄС щодо будівельних виробів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12899-3:2021 (EN 12899-3:2007, IDT) «Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 3. Стовпчики напрямні та світлоповертальні елементи», прийнятий методом перекладу — ідентичний щодо EN 12899-3:2007 (версія en) «Fixed, vertical road traffic signs — Part 3: Delineator posts and retroreflectors».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

Серія стандартів EN 12899 «Знаки дорожні вертикальні стаціонарні» складається з таких п’яти частин:

Частина 1. Знаки стаціонарні.

Частина 2. Тумби дорожні сигнальні (ТДС).

Частина 3. Стовпчики напрямні та світлоповертальні елементи.

Частина 4. Контролювання виробництва на підприємстві.

Частина 5. Початкові випробування типу виробу.

У цьому стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни, визначення понять, познаки та скорочення» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 12899-3:2007 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— рисунки подано одразу після тексту, де вперше виконано посилання на них, або на черговій сторінці;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейському та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до EN 12899-3:2007

Цей стандарт розроблений для застосування у дорожньому господарстві.

Його також можна застосовувати приватним забудовникам, які бажають використовувати напрямні пристрої, подібні до тих, що використовують на автомобільних дорогах та вулицях. Його можна використовувати під час оцінювання відповідності виробу.

Це випливає з вимог до ефективності та методів випробовувань, опублікованих у CEN, CENELEC, CIE та документах ISO разом зі стандартами організацій-членів CEN.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗНАКИ ДОРОЖНІ
ВЕРТИКАЛЬНІ СТАЦІОНАРНІ
Частина 3. Стовпчики напрямні
та світлоповертальні елементи

FIXED, VERTICAL ROAD
TRAFFIC SIGNS
Part 3. Delineator posts and retroreflectors

Чинний від 2021–11–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає вимоги до нових стовпчиків напрямних та до нових світлоповертальних елементів, що використовують у зонах руху транспорту як окремих виробів, так і об’єднаних.

Цей стандарт застосовний до технічних параметрів та методів випробування.

Колориметричні та світлоповертальні властивості розглянуто з урахуванням рекомендацій CIE.

Вимоги до конструкції охоплюють робочі характеристики під час статичного та динамічного навантаження.

Розглянуто питання щодо безпеки під час використання, охоплюючи удари транспортного засобу.

Для визначання довговічності цей стандарт охоплює також ступені експлуатаційних параметрів, які потрібно зберігати після природного старіння під дією атмосферних умов.

Не застосовано вимоги щодо використання кольорів, розмірів та допусків стовпчиків напрямних та світлоповертальних елементів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи, необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 12767 Passive safety of support structures for road equipment — Requirements and test methods

EN 12899-1:2007 Fixed vertical road traffic signs — Part 1: Fixed signs

EN 12899-4:2007 Fixed vertical road traffic signs — Part 4: Factory production control

EN 12899-5:2007 Fixed vertical road traffic signs — Part 5: Initial type testing

EN ISO 877:1996 Plastics — Methods of exposure to direct weathering, to weathering using glassfiltered daylight, and to intensified weathering by daylight using Fresnel mirrors (ISO 877:1994)

EN ISO 9001 Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000)

ISO 4:1997 Information and documentation — Rules for the abbreviation of title words and titles of publications

ISO 9227 Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests

ISO/CIE 10526 CIE standard illuminants for colorimetry

ISO/CIE 10527 CIE standard colorimetric observers

CIE 15 Colorimetry

CIE 54.2 Retroreflection — Definition and measurement.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 12767 Пасивна безпека опорних конструкцій для облаштування автомобільних доріг. Вимоги, класифікація і методи випробування

EN 12899-1:2007 Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 1. Знаки стаціонарні

EN 12899-4:2007 Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 4. Контролювання виробництва на підприємстві

EN 12899-5:2007 Знаки дорожні вертикальні стаціонарні. Частина 5. Початкові випробування типу виробу

EN ISO 877:1996 Пластики. Методи впливу прямого світла, денного світла через скло і денного світла, інтенсифікованого за допомогою дзеркал Френеля (ISO 877:1994)

EN ISO 9001 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000)

ISO 4:1997 Інформація та документація. Правила для скорочення слів у назвах та назв публікацій

ISO 9227 Випробування на корозію у штучних атмосферах. Випробування соляним туманом

ISO/CIE 10526 Стандартні колориметричні випромінення за СІE

ISO/CIE 10527 Стандартні колориметричні спостереження за СІЕ

СІЕ 15 Колориметрія

СІЕ 54.2 Світлоповертання. Визначання і вимірювання.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online