ДСТУ ISO 3517:2006 Олія неролієва (Citrus aurantium L. ssp. aurantium, syn. Cіtrus aurantium L. ssp. amara var. pumilia). Технічні умови (ISO 3517:2002, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЯ НЕРОЛІЄВА
(Citrus aurantium L. ssp. aurantium syn.
Citrus aurantium L. ssp. amara var. pumilia)
Технічні умови (ISO 3517:2002, IDT)

ДСТУ ISO 3517:2006

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Інститут ефіроолійних та лікарських рослин УААН

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Н. Сажина; Л. Тімашева, канд. с.-г. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 грудня 2006 р. № 374 з 2008-01-01

3 Стандарт відповідає ISO 3517:2002 Oil of neroli (Citrus aurantium L. ssp. aurantium syn. Citrus aurantium L. ssp. amara var. pumilia) (Олія неролієва (Citrus aurantium L. ssp. aurantium syn. Citrus aurantium L. ssp. amara var. pumilia)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

5 Відбирання проб

6 Методи контролювання

7 Пакування, етикеткування, маркування та зберігання

Додаток А Типові хроматограми ефірної олії неролієвої (Citrus aurantium L. ssp. aurantium syn. Citrus aurantium L. ssp. amara var. pumilia), отримані за методом газової хроматографії

Додаток В Точка спалаху

Додаток С Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 3517:2002 Oil of neroli (Citrus aurantium L. ssp. aurantium syn. Citrus aurantium L. ssp amara var. pumilia) (Олія неролієва (Citrus aurantium L. ssp. aurantium syn. Citrus aurantium L. ssp amara var. pumilia). Технічні умови.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 60 «Ефіроолійна продукція».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до назви додано вираз «Технічні умови», що характеризує вид стандарту;

— до розділів «Нормативні посилання» та «Бібліографія» долучено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— у додатках А та Б фізичну величину об’єму «мл» замінено на «см3», «μl» — на «10-3 см3 », фізичну величину довжини «μm» замінено на «10-4 см» (система SI);

— із розділу «Бібліографія» вилучено примітку щодо майбутнього публікування стандарту ISO/TR 21092:2004, оскільки він уже набув чинності з 2004 року;

— до стандарту додано ключові слова.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЯ НЕРОЛІЄВА
(Citrus aurantium L. ssp. aurantium syn. Citrus aurantium L. ssp amara var. pumilia)
Технічні умови

МАСЛО НЕРОЛИЕВОЕ
(Citrus aurantium L. ssp. aurantium syn. Citrus aurantium L. ssp. amara var. pumilia)
Технические условия

OIL OF NEROLI
(Citrus aurantium L. ssp. aurantium syn. Citrus aurantium L. ssp. amara var. pumilia)
Specifications

Чинний від 2008-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює певні характеристики олії неролієвої, виготовленої з квітів гіркого померанця (Citrus aurantium L. ssp. aurantium syn. Citrus aurantium L. ssp. amara var. pumilia), які культивують, головним чином, у Тунісі та Марокко, щоб полегшити оцінювання її якості.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання на них становлять положення цього стандарту. Для датованих посилань не застосовували окремих поправок чи перегляду цих видань. Однак сторони дійшли згоди сприяти застосуванню у цьому стандарті най новіших видань нормативних документів. Для недатованих посилань застосовують останні видання нормативного документа. Члени ISO та ІЕС впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ISO/TR 210 Essential oils — General rules for packaging, conditioning and storage

ISO/TR 211 Essential oils — General rules for labeling and marking of containers

ISO 212 Essential oils — Sampling

ISO 279 Essential oils — Determination of relative density at 20 °С (Reference method)

ISO 280 Essential oils — Determination of refractive index

ISO 592 Essential oils — Determination of optical rotation

ISO 709 Essential oils — Determination of ester value

ISO 875 Essential oils — Evaluation of miscibility in ethanol

ISO 1242 Essential oils — Determination of acid value

ISO 11024-1 Essential oils — General guidance on chromatographic profiles — Part 1: Preparation of chromatographic profiles for presentation in standards

ISO 11024-2 Essential oils — General guidance on chromatographic profiles — Part 2: Utilization of chromatographic profiles of a samples of essential oils.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/TR 210 Олії ефірні. Настанови щодо пакування, кондиціювання та зберігання (Чинний як ДСТУ ISO/TR 210:2006)

ISO/TR 211 Олії ефірні. Настанови з етикеткування та марковання тари (Чинний як ДСТУ ISO/TR 211:2006)

ISO 212 Олії ефірні. Відбирання проб (Чинний як ДСТУ ISO 212-2002)

ISO 279 Олії ефірні. Визначання відносної густини за температури 20 °С (контрольний метод) (Чинний як ДСТУ ISO 279-2002)

ISO 280 Олії ефірні. Визначання коефіцієнта заломлювання (Чинний як ДСТУ ISO 280-2002)

ISO 592 Олії ефірні. Визначання оптичної активності (Чинний як ДСТУ 3697-98)

ISO 709 Олії ефірні. Визначання ефірного числа

ISO 875 Олії ефірні. Визначання зміщуваності з етанолом (Чинний як ДСТУ ISO 875-2002)

ISO 1242 Олії ефірні. Визначання кислотного числа

ISO 11024-1 Олії ефірні. Загальні настанови з хроматографічних профілів. Частина 1. Готування хроматографічних профілів для подання їх у стандарти (Чинний як ДСТУ ISO 11024-1:2005)

ISO 11024-2 Олії ефірні. Загальні настанови з хроматографічних профілів. Частина 2. Застосування хроматографічних профілів зразків ефірних олій (Чинний як ДСТУ ISO 11024-2:2005).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online