ДСТУ ISO 11024-1:2005 Олії ефірні. Загальні настанови щодо хроматографічних профілів. Частина 1. Готування хроматографічних профілів для подання у стандартах (ISO 11024-1:1998, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЇ ЕФІРНІ
Загальні настанови щодо хроматографічних профілів
Частина 1. Готування хроматографічних профілів
для подання у стандартах
(ISO 11024-1:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11024-1:2005

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Інститут ефіроолійних та лікарських рослин УААН

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Данилова; Н. Сажина; Л. Тімашева (науковий керівник), канд. с.-r. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 14 квітня 2005 р. № 90 з 2006-10-01

3 Стандарт відповідає ISO 11024-1:1998 Essential oils — General guidance on chromatographic profiles — Part 1: Preparation of chromatographic profiles for presentation in standards (Олії ефірні. Загальні настанови з хроматографічних профілів. Частина 1. Готування хроматографічних профілів до подання у стандарти)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть

5 Зразки ефірних олій, що підлягають перевірянню

6 Обладнання

7 Характеристика обладнання

8 Готування зразків для випробовування

9 Ідентифікація та відбирання типових і характерних компонентів ефірної олії

10 Встановлення інтервалу значень концентрацій

11 Опрацювання результатів

12 Протокол випробовування

Додаток А Приклад використання стандартної суміші для перевіряння газохроматографічної установки

Додаток В Практичний приклад уточнення хроматографічного профілю ефірної олії шавлії лікарської (Salvia officinalis L.)

Додаток НА Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 11024-1:1998 Essential oils — General guidance on chromatographic profiles — Part 1: Preparation of chromatographic profiles for presentation in standards (Олії ефірні. Загальні настанови з хроматографічних профілів. Частина 1. Готування хроматографічних профілів до подання у стандарти).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 60 «Ефіроолійна продукція».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено слово «спектрів» на «профілів» у назві стандарту і по всьому тексту згідно з наказом № 130 Держспоживстандарту від 27 квітня 2006 р. пункт 5;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено словами «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— до розділу 2 подано «Національну примітку», де зазначено, що ISO 356 прийнятий в Україні як ДСТУ ISO 356-2002;

— до розділу 7 подано «Національну примітку» про дозвіл виконувати хроматографічний аналіз згідно з ГОСТ 14618.5-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их син теза. Газохроматографический метод анализа;

— до розділу 10 подано «Національну примітку» про визначення величин площі та масо вої частки компонентів;

— у таблиці 1 розділу 7 замість абревіатури «CAS» та «EINECS» у назвах граф вміщено повну назву цих документів;

— одиницю вимірювання тиску «бар» замінено на «Па» (система SI);

— терміни з газової хроматографії у цьому стандарті використано згідно з ДСТУ 3985-2000 Хроматографія газова. Терміни та визначення.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЇ ЕФІРНІ
Загальні настанови щодо хроматографічних профілів
Частина 1. Готування хроматографічних профілів
для подання у стандартах

МАСЛА ЭФИРНЫЕ
Общее руководство по хроматографическим профилям
Часть 1. Подготовка хроматографических профилей
для представления в стандарты

ESSENTIAL OILS
General guidance on chromatographic profiles
Part 1. Preparation of chromatographic profiles for presentation in standards

Чинний від 2006-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця частина стандарту ISO 11024 встановлює загальні положення для визначання хромато графічного профілю ефірної олії за методом газової хроматографії на капілярній колонці.

Хроматографічний профіль — це один з показників, що полегшує оцінювання якості ефірної олії так само, як і фізико-хімічні характеристики. Його визначають під час заключного етапу роботи над стандартом на ефірну олію. Це не є визначення істинної концентрації компонентів, а лише оцінювання відносної їх частки.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижченаведені нормативні документи містять положення, на які є посилання в цьому стандарті та які складають положення цієї частини стандарту ISO 11024. Для датованих посилань не застосовували подальші правки чи перегляд.

Розробляючи цей стандарт, сторони обумовили можливість застосування найновіших видань стандартів, які подано нижче. Для недатованих посилань розглянуто застосування останнього видання нормативного документа. Члени ІЕС та ISO зберігають реєстри чинних нормативних до кументів.

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ISO 356 Essential oils — Preparation of test samples

ISO 7609 Essential oils — Analysis by gas chromatography on capillary columns. General method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 356 Олії ефірні. Готування проб до випробовування

ISO 7609 Олії ефірні. Газохроматографічний аналіз на капілярних колонках. Загальний метод.

Національна примітка

ISO 356 прийнятий в Україні як ДСТУ ISO 356-2002.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи