ДСТУ ISO 3528:2006 Олія мандаринова, італійський тип (Citrus retikulata Blanco). Технічні умови (ISO 3528:1997, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЯ МАНДАРИНОВА,
італійський тип
(Citrus reticulata Blanco)
Технічні умови
(ISO 3528:1997, IDT)

ДСТУ ISO 3528:2006

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Інститут ефіроолійних та лікарських рослин УААН

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Н. Сажина; Л. Тімашева, канд. с.-г. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 грудня 2006 р. № 374 з 2008-01-01

3 Стандарт відповідає ISO 3528:1997 Oil of mandarin, Italian type (Citrus reticulata Blanco) (Олія мандаринова, італійський тип (Citrus reticulata Blanco))

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

5 Відбирання проб

6 Методи контролювання

7 Пакування, етикеткування, маркування та зберігання

Додаток А Типова хроматограма олії мандаринової італійського типу

Додаток В Точка спалаху

Додаток С Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 3528:1997 Oil of mandarin, Italian type (Citrus reticulata Blanco) (Олія мандаринова, італійський тип (Citrus reticulata Blanco)).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 60 «Ефіроолійна продукція».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до назви додано вираз «Технічні умови», що характеризує вид стандарту;

— у розділі «Нормативні посилання» є посилання на видання ISO 210: Essential oils — General rules for packaging, conditioning and storage, ISO 211: Essential oils — General rules for labeling and marking of containers, ISO 11024-1: Essential oils — General guidance on chromatographic profiles — Part 1: Preparation of chromatographic profiles for presentation in standards, ISO 11024-2:1 Essential oils — General guidance on chromatographic profiles — Part 2: Utilization of chromatographic profiles of a sample of essential oils, чинні на теперішній час;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» та до «Бібліографії» додано «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— у викладенні пункту 4.8 враховано Технічну поправку № 1 від 15.08.1998;

— у додатках А та В фізичну величину об’єму «мл» замінено на «см3», «μl» на «10-3 см3», фізичну величину довжини «μm» замінено на «10-4 см» (система SI).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЯ МАНДАРИНОВА,
італійський тип (Citrus reticulata Blanco)
Технічні умови

МАСЛО МАНДАРИНОВОЕ,
итальянский тип (Citrus reticulata Blanco)
Технические условия

OIL OF MANDARIN,
Italian type (Citrus reticulata Blanco)
Specifications

Чинний від 2008-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює певні характеристики олії з мандарина італійського типу (Citrus reticulata Blanco), щоб полегшити оцінювання її якості.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання на них становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені видання були чинні. Оскільки всі стандарти є об’єктом перегляду, сторони дійшли згоди застосовувати у цьому стандарті найновіші видання нормативних документів. Члени ISO та ІЕС впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ISO/TR 210: Essential oils — General rules for packaging, conditioning and storage

ISO/TR 211: Essential oils — General rules for labeling and marking of containers

ISO 212:1973 Essential oils — Sampling

ISO 279:1981 Essential oils — Determination of relative density at 20 °С (Reference method)

ISO 280:1976 Essential oils — Determination of refractive index

ISO 592:1981 Essential oils — Determination of optical rotation

ISO 875:1981 Essential oils — Evaluation of miscibility in ethanol

ISO 1242:1973 Essential oils — Determination of acid value

ISO 1279:1996 Essential oils — Determination of carbonyl value — Potentiometric methods using hydroxylammonium chloride

ISO 4715:1978 Essential oils — Quantitative evaluation of residue on evaporation

ISO 11024-1: Essential oils — General guidance on chromatographic profiles — Part 1: Preparation of chromatographic profiles for presentation in standards

ISO 11024-2: Essential oils — General guidance on chromatographic profiles — Part 2: Utilization of chromatographic profiles of a sample of essential oils.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/TR 210 Олії ефірні. Настанови щодо паковаНня, кондиціювання та зберігання (Чинний як ДСТУ ISO/TR 210:2006)

ISO/TR 211 Олії ефірні. Настанови щодо етикеткування та марковання тари (Чинний як ДСТУ ISO/TR 211:2006)

ISO 212:1973 Олії ефірні. Відбирання проб (Чинний як ДСТУ ISO 212-2002)

ISO 279:1981 Олії ефірні. Визначання відносної густини за температури 20 °С (контрольний метод) (Чинний як ДСТУ ISO 279-2002)

ISO 280:1976 Олїї ефірні. Визначання коефіцієнта заломлювання (Чинний як ДСТУ ISO 280-2002)

ISO 592:1998 Олії ефірні. Визначання оптичної активності (Чинний як ДСТУ 3697-98 (ГОСТ 30588-98) (ISO 592-81))

ISO 875:1981 Олїї ефірні. Визначання зміщуваності з етанолом (Чинний як ДСТУ ISO 875-2002)

ISO 1242:1999 Олії ефірні. Визначання кислотного числа

ISO 1279:1996 Олії ефірні. Визначання карбонільного числа. Потенціометричні методи із застосуванням гідроксиламіну гідрохлориду (Чинний як ДСТУ ISO 1279:2006)

ISO 4715:1978 Олії ефірні. Кількісне визначання залишку після випаровування (Чинний як ДСТУ ISO 4715-2002)

ISO 11024-1 Олії ефірні. Загальні настанови щодо хроматографічних профілів. Частина 1. Готування хроматографічних профілів для подання їх у стандарти (Чинний як ДСТУ ISO 11024-1:2005)

ISO 11024-2 Олїї ефірні. Загальні настанови щодо хроматографічних профілів. Частина 2. Застосування хроматографічних профілів зразків ефірних олій (Чинний як ДСТУ ISO 11024-2:2005).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online