СОУ НЕК 29.240.6-20:2021 Методичні рекомендації щодо організації обслуговування автоматизованих підстанцій НЕК УКРЕНЕРГО

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ
АВТОМАТИЗОВАНИХ ПІДСТАНЦІЙ НЕК «УКРЕНЕРГО»

СОУ НЕК 29.240.6-20:2021

Відповідає офіційному тексту

Київ
2021
 

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: НЕК «Укренерго»

2 РОЗРОБЛЕНО: Департамент експлуатації НЕК «Укренерго», Відділ протиаварійної роботи і технічного нагляду НЕК «Укренерго»

3 РОЗРОБНИКИ: М. Бєлкін, Г. Чолак, О. Ткаченко, О. Сологуб, Ю. Топонаров, В. Кравчук, І. Рижиков

4 ВНЕСЕНО: Виробничо-технічний відділ НЕК «Укренерго»

5 ПОГОДЖЕНО: В. о. члена правління – Директор з експлуатації та розвитку мережі НЕК «Укренерго» О. Брехт; Начальник виробничо-технічного відділу НЕК «Укренерго» В. Московчук

6 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Протоколом засідання правління НЕК «Укренерго» від 19.01.2021 № 03/2021

7 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

8 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ: 2026 рік

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Позначення та скорочення

5 Основні цілі та завдання стандарту

6 Класифікація підстанцій

7 Технологічна схема обслуговування підстанцій

8 Цілі та призначення автоматизації підстанцій

9 Організація експлуатації автоматизованих підстанцій

10 Вимоги до персоналу

ВСТУП

Відповідно до Стратегії НЕК «Укренерго» на 2019 – 2028 роки НЕК «Укренерго» впродовж наступних десяти років повинна стати сертифікованим оператором системи передачі, синхронізованої із зоною континентальної Європи ENTSO-E, лідером серед східноєвропейських ОСП за ефективністю, надійністю, рівнем енергобезпеки та технологічного розвитку. НЕК «Укренерго» управлятиме мережею передачі в автоматизованому режимі та являтиме собою платформу для впровадження новітніх технологій в енергетиці. Реалізація проєктів з реконструкції та технічного переоснащення об’єктів магістральних електромереж НЕК «Укренерго» згідно з Планом розвитку системи передачі на наступні 10 років спрямована на повну автоматизацію підстанцій, що дозволить зменшити витрати на передачу електроенергії та експлуатаційні витрати, значно підвищити надійність роботи ОЕС України в цілому.

Автоматизовані підстанції 220 – 750 кВ характеризуються значним зменшенням обсягу експлуатаційного і ремонтного обслуговування з переходом до роботи без постійного обслуговуючого персоналу, планування та проведення ремонтів за фактичним станом обладнання.

Підстанція вважається автоматизованою, коли на ній в повному обсязі виконано керування силовим обладнанням та пристроями РЗА з диспетчерського пункту або з автоматизованого робочого місця, технологічне та охоронне відеоспостереження, система керування обладнанням організована не менше ніж двома захищеними каналами зв’язку, запроваджено систему контролю доступу на об’єкт.

У цьому стандарті розглянуто основні принципи організації експлуатаційного і ремонтного обслуговування автоматизованих ПС.

Стандарт переглядається та/або коригується один раз на п’ять років або за рішенням керівника НЕК «Укренерго» відповідно до пропозицій, наданих профільними структурними підрозділами, після розгляду цих пропозицій на науково-технічній раді НЕК «Укренерго».

Організація поточної експлуатації електрообладнання на автоматизованих підстанціях НЕК «Укренерго» повинна здійснюватися з урахуванням вимог цього стандарту.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

СТАНДАРТ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ
АВТОМАТИЗОВАНИХ ПІДСТАНЦІЙ НЕК «УКРЕНЕРГО»

Чинний від 19.01.2021

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на автоматизовані підстанції магістральних електричних мереж та установлює основні організаційні і технічні вимоги до безпечної, надійної та економічної експлуатації устаткування, будівель, споруд і комунікацій автоматизованих ПС магістральних електричних мереж.

Стандарт обов'язковий для працівників магістральних електричних мереж, які беруть участь в технічному обслуговуванні автоматизованих ПС магістральних електричних мереж.

Дотримання вимог стандарту здійснюється під час підготовки, розроблення, видачі, розгляду, схвалення (погодження та затвердження) і реалізації документів з питань поточного обслуговування обладнання, будівель, споруд та комунікацій автоматизованих підстанцій, інструкцій з експлуатації та посадових інструкцій.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України «Про ринок електричної енергії»

Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 № 309 (із змінами)

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.1997 № 257 (зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 13.01.1998 № 11/2451)

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерством праці та соціальної політики України комітету по нагляду за охороною праці від 09.01.1998 № 4 (зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 10.02.1998 № 93/2533)

Правила виконання оперативних перемикань в електроустановках, затверджені наказом Міненерговугілля України від 30.01.2018 № 77 (зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 21.02.2018 № 211/31663)

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.06.2019 № 271)

ГКД 34.20.661-2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання будівель і споруд електростанцій та мереж (в редакції наказу Міненерговугілля від 15.03.2019 № 124)

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 Норми випробування електрообладнання (у редакції Наказу Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 06.04.2020 № 224)

СОУ-Н ЕЕ 05.152:2007 Нормативи чисельності промислово-виробничого персоналу для обслуговування магістральних і міждержавних електричних мереж

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online